Generalforsamling i SPBU 2023

Generalforsamling / Årsmøde

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris m. moms
 • 400802
 •  
 • 11.11.2023 - 11.11.2023
 • 11.11.2023
 • 50
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Generalforsamlingen afholdes Kl. 16.30-17.30

GF – Dagsorden:

 • Valg af dirigent og referent
 • Godkendelse af dagsorden 
 • Styrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2022/2023 v/formand Anne Randers
 • Aflæggelse af regnskab for 2022
 • Fastlæggelse af styrelsens arbejdsopgaver i det kommende år.
 • Behandling af indkomne forslag fra selskabets medlemmer.
 • Fastlæggelse af budget og kontingent.
 • Valg til styrelsen
 • Eventuelt.


Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamling skal være indsendt skriftligt senest den 1. november 2023 til spbu@dp-decentral.dk og tilmelding til GF bedes ligeledes sendt hertil af hensyn til forplejning.


Styrelsen søger nye medlemmer

Har du lyst til at engagere dig i arbejdet i SPBU? Vi søger nye medlemmer til styrelsen, der vil bakke op om det fagpolitiske arbejde, høringssvar, udvikling af kursusaktiviteter og holde den psykologfaglige fane højt på området for psykopatologi hos børn og unge.


Styrelsen mangler kandidater fra enkelte regioner. Hidtil har vi haft alle regioner repræsenteret, flertallet placeret i børne- og ungdomspsykiatrien. Du er velkommen til at tage kontakt til en af os for en uformel drøftelse af, om det kunne være noget for dig:


Region Nordjylland

Formand Anne Randers, specialpsykolog, B&U: anne.randers@rn.dk

Ditte Lammers Vernal, specialpsykolog, B&U: dhl@rn.dk

Region Midtjylland

 Signe Damgaard, ledende psykolog, specialpsykolog B&U: signdamg@rm.dk

Region Hovedstaden

Næstformand Gitte Andersen, specialist i psykoterapi, børn: gitte.andersen.03@regionh.dk

Sekretær: Anne Kloster, specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden: anne.murphy.kloster@regionh.dk

Region Syddanmark

Kasserer: Louise Oxholm, specialpsykolog, B&U: Louise.Oxholm@rsyd.dk

Mette Raun Hansen, specialpsykolog, B&U: mette.raun.hansen@rsyd.dk


Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog forenings lokaler i Århus, Åboulevarden 31, 2., 8000 Århus C

Tid

11.november 2023