Konference Systematisk Efteruddannelse

Årsmøde

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 20221117
 •  
 • 17.11.2022 - 18.11.2022
 • 17.9.2022
 • 238
 • 0 kr.
 • Tilmeld


Systematisk Efteruddannelse er en del af overenskomstaftalen imellem regionerne og Dansk Psykolog Forening. Målet med Systematisk Efteruddannelse er at udvikle privatpraktiserende psykologers færdigheder og kompetencer til at kunne behandle alle målgrupper, som er omfattet af psykologordningen.

Som en del af ordningen inviteres du til en gratis og landsdækkende faglig konference for psykologer med ydernummer i november 2022 på Hotel Comwell i Kolding faglige oplæg, workshops samt gode muligheder for netværksdannelse. Comwell Kolding ligger centralt placeret i landet med kort afstand til Kolding centrum og Kolding Station.

Psykologer med ydernummer har via en survey bidraget med input til det faglige rammeprogram hen over to dage. Programmets form og indhold veksler imellem plenumsessioner og workshops med fokus tilegnelse af nye faglige værktøjer inden for psykologordningens henvisningskategorier.

17. november:
Plenum session: Presentation and training in "Better Results: Using Deliberate Practice to Improve Effectiveness" By Scott Miller, Ph.D., Co-founder of The international Center for Clinical Excellence.

18. november:
Starter i Plenum session: Det psykotraumatiske moment – i diagnostik og psykoterapi. Oplæg v. Klaus Pedersen, specialpsykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi.
Parellelsessioner 1. runde formiddag 10.30-12.00 - Der vælges en  i forbindelse med tilmelding
Parellelsessioner 2. runde eftermiddag 13.00-14.30 - Der vælges en i forbindelse med tilmelding
Slutter i Plenum session: Psykisk arbejdsmiljø – når man er sin egen arbejdsplads. Oplæg v. Janne Høgh, Psykolog, Specialist i Psykoterapi og Supervisor

Valgmulighederne vil være følgende henholdsvis formiddag og eftermiddag:
- Differentialdiagnostik og dobbeltdiagnoser v/ Louise Brückner, psykolog, specialist i neuropsykologi og psykopatologi 
- Narrativ identitet, psykisk sygdom og personlig recovery v/ Dorthe Kirkegaard Thomsen og Tine Holm 
- Hvordan kan vi bedst hjælpe mennesker med vedvarende og komplicerede sorgreaktioner? v/Mai-Britt Guldin, psykolog, ph.d., specialist i psykoterapi.
- Compassionfokuseret Terapi (CFT) rettet mod skam, skyld og selvkritik v/ Christina Schlander, aut. Psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi
- ISTDP: Hvad er motivationen bag selvdestruktiv adfærd? v. Bjarne Thannel, psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi samt specialist i børnepsykologi 

Hele konferencen er gratis og inkluderer fuld forplejning og overnatning i enkeltværelse.
Indkvarteringen fordeles mellem Comwell Kolding og Hotel Kolding og DP sørger for transport mellem hotellerne.
DP refunderer ikke nogen former for transport til og fra konferencen.


 

 

Praktiske informationer

Tid og varighed

Torsdag 17. november kl. 11.00 - fredag 18. november kl. 16.00


Forplejning

Konferencen er inkl. følgende forplejning:
Dag 1. Frokost, eftermiddagskaffe og middag.

Dag 2. Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.

Hele konferencen er gratis.


Pris

Konferencen er kun for Psykologer med ydernummer og er gratis.


Til- og afmeldingsfrist

14. september 2022.

ønsker du at melde fra bedes du sende mail: lor@dp.dk

Hvis du melder fra efter tilmeldingsfristen opkræves kr. 2.900,- til dækning af konferenceudgifterne.


Spørgsmål

Faglige spørgsmål:
Lotte Kjærside
lok@dp.dk
eller
Signe Groth-Brodersen
sgb@dp.dk

Praktiske spørgsmål:
Lotte Riis
lor@dp.dk


Transport

DP refunderer ikke nogen former for transport til og fra konferencen.


Overnatning

Konferencen er to dage og inkl. overnatning i enkeltværelse.

Der vil være overnatning på henholdsvis:
Comwell Kolding
Skovbrynet 1
6000 Kolding
og
Hotel Kolding
Banegårdspladsen 7
6000 Kolding

DP sørge for transport mellem Comwell Hotel og Hotel Kolding og det er inkl. i arrangementet.


Parkering hvis du kommer i bil

Hvis du kommer i bil vil det være bedst at lade bilen holde ved Comwell Hotell da DP har sørget for transport mellem hotellerne.

Parkering er gratis på Comwell Hotel og der er mange pladser.

Parkering på Hotel Kolding koster penge og er for egen regning.