Kreds Ribe Compassion og egenomsorg v. Nanja Holland Hansen

Kursus

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 772017044909277
 • Region Syddanmark 
 • 7.10.2022 - 8.10.2022
 • 23.9.2022
 • 100
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Compassion  kan trænes! Compassion er vores evne til

 1. at anerkende at lidelse er til stede,
 2. at forstå lidelse er menneskeligt,
 3. at føle empati for personen,
 4. at tolerere ubehagelige følelser, som opstår i én selv som respons til en andens lidelse, og derved forblive åben og accepterende over for den andens lidelse og
 5. at føle sig motiveret til at handle for at lindre lidelsen.

Compassion er et instinkt og derfor en naturlig del af hvem vi er som mennesker. Dog opstår der ofte barrierer og forhindringer, som gør det svært for os at få adgang til vores compassion og handle derfra, specielt når vi arbejder med mennesker som lider. 

Kursusbeskrivelse 

Kurset henvender sig til psykologer der vil anvender compassion i det daglige arbejde. Kurset vil have fokus både på integration af compassion som behandlings element, men også som egenomsorg.   

Vi hører ofte om omsorgstræthed i sundhedssektoren. På dette kursus vil du blive introduceret til begreber som compassion-udmattelse og empatisk udmattelse, samt forskningen bag disse begreber og hvordan de er anderledes end compassion. Du vil lære at kende forskel på begge, både teoretisk og på egen krop. Du vil ydermere få en grundig forståelse for, hvorfor compassion er vigtig for psykoterapi, i arbejdet med svære klienter og hvad der skal til for at compassion virker. 

Compassion er tæt forbundet med mindfulness men du behøver ikke have baggrund i mindfulness, compassion eller meditation for at profitere af kurset: Vi vil på kurset gennemgå, hvordan man kan anvende compassion som et selvstændigt behandlingselement og metode til egen omsorg. Har du allerede erfaring med og kendskab til mindfulnesstræningen, vil du her lære hvordan compassion kan anvendes som en naturlig overbygning på det du i forvejen kender, og du vil kunne kombinere de to dele på en ny måde. 

Undervisningen består af en vekselvirkning mellem teoretisk undervisning, eksempler, øvelser og fælles refleksion. 

Det praktiske

 • Dato og sted: Kurset afholdes 7. og 8. oktober begge dage fra 9-15.30, på Danhostel Ribe, Sct. Peders Gade 16, 6760 Ribe.  
 • Pris: Prisen er 2200,- inkl. moms. 1900,- hvis er medlem af kreds Ribe, eller jobsøgende. Prisen inkluderer fuld forplejning begge dage.
 • ønskes overnatning, aftales dette individuelt med vandrehjemmet. 
 • Der vil blive udstedt kursus bevis efter deltagelse.
 • Kurset er godkendt som specialist kursus under 12.4.4.2.3 Anden teoretisk referenceramme.

Program for kurset

Dag 1 (5 timer) – teori og træning

 • Hvad er compassion? 
 • Compassion og self-compassion 
 • Hvad viser forskningen? 
 • Træning 

Dag 2 (5 timer) – teori og træning 

 • Opgør med begrebet compassion udmattelse 
 • Empatisk udmattelse 
 • Hvad viser forskningen? 
 • Træning 

Formål 

Det er kursets primære formål, at deltagerne tilegner sig viden om compassion og hvordan compassion kan bruges i en klinisk hverdag både i mødet med klienter eller patienter, men også som metode til egenomsorg. Deltagerne vil både tilegne sig viden om compassion på det intellektuelle niveau, men også på det eksperimentelle niveau. Det er vigtigt, at deltageren er villig til at indgå i træning med en nysgerrighed og åbenhed omkring hvad træning gør ved mødet mellem ens egen og andres lidelse. 

 

 

 

 

 

 

Om kursuslederen 

Nanja H. Hansen har bachelor i Psykologi fra University of Illinois Urbana-Champaign (Bachelor of Science (BS), og en Kandidat i Psykologi fra Arizona State University (Master of Counseling (MC). Hun har skrevet adskillige artikler og bog-kapitler om de historiske og nuværende tendenser, trends og udviklinger i rådgivning og psykoterapi i Danmark, og er forfatter til bogen Compassion: Lær at rumme svære følelser. Nanja er autoriseret psykolog godkendt af Psykolognævnet, LPCC (Licensed Professional Clinical Counselor) godkendt af Board of Behavioral Sciences (BBS) i Californien, USA, og en National Certified Counselor (NCC), USA.

Aktuelt forsker Nanja i compassion gennem et Ph.d.-projekt ved Aarhus Universitet, Klinisk Institut for Medicin, hvor hun undersøger om Compassion Cultivation Training-kurset kan nedsætte psykisk belastning hos pårørende til mennesker med en psykisk lidelse. 

Læs mere om Nanja og hendes arbejde på https://www.centerforcompassion.dk/ 

Tilmelding

Tilmelding via mail på imiskak@gmail.com. Der er plads til 27 deltagere på kurset, og tilmelding sker efter først-til-mølle. Du vil efter tilmelding modtage en besked med pensum for kurset. 

Ved bekræftelsesmail vedr. plads på kurset, bedes egenbetalingen fra kurset straks betales til kredsens konto: reg. nr. 0400 kontonr. 4012612384. Skriv i beskrivelsesfeltet dit fulde navn. Tilmeldingen er først endelig, når betalingen er gået igennem, hvorefter du vil modtage en kvittering for tilmelding og betaling.

Vi håber på at se dig, 

Bestyrelsen i Kreds Ribe.