Kursus om Debriefing ved Atle Dyregrov

Kursus

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris
 • 400906
 • Region Hovedstaden 
 • 29.2.2024 - 29.2.2024
 • 26.2.2024
 • 30
 • 1400 kr.
 • Tilmeld

Kursusbeskrivelse

Ulike former for gruppeoppfølging kan benyttes i krise- og katastrofesituasjoner. Under kurset vektlegges psykologiske debriefingsmøter. Psykologisk debriefing er en metode som brukes til å hjelpe en gruppe mennesker som sammen har opplevd en alvorlig kritisk situasjon, for eksempel fysisk angrep i en jobbsituasjon eller en alvorlig trussel mot eget eller andres liv i form av alvorlig ulykke, plutselig død av kolleger, arbeid med store ulykker og katastrofer, etc. I dette kurset vil struktur og rammer for møtet beskrives, med vekt på god ledelse av gruppeprosessen illustrert med kursleders eksempler fra mangeårig erfaring med gruppeoppfølging. I 4 tiår har kursleder Atle Dyregrov holdt lignende kurs i ulike deler av verden med gode tilbakemeldinger fra deltakerne.


Temaer, som dækkes i løbet af dagen

• Kort om nyere forskning om traumer og tap - konsekvenser for tidlig intervensjon

• Bruk av grupper i tidlig intervensjon – defusing vs. debriefing

• Smågrupper og psykologisk debriefing

o Presentasjon av tilbud

o Tidspunkt for debriefing

o Valg av lokale

o Rammene rundt møtet; mandat, gruppestørrelse og praktisk tilrettelegging

o Gruppesammensetning

• Gruppehåndtering

o Faser i gjennomføringen

o Lederskap i krisegrupper

o Viktige prosessfaktorer

o Konflikter og problemer under møtet

o OppfølgingsmøterLidt om Atle Dyregrov

Spesialist i klinisk psykologi Atle Dyregrov er professor ved Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen og spesialist i klinisk psykologi ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen. Han har i en årrekke arbeidet med oppfølging av barn og familier som opplever tap og traumer, etter tragedier som rammer enkeltfamilier, og familier som opplever større ulykker og katastrofer. Han har skrevet en rekke bøker, bla. Håndbok i barns sorg, Mestring av sorg (med Kari Dyregrov), Barn og traumer, Sorg og komplisert sorg (med Pål Kristensen og Kari Dyregrov) og Katastrofepsykologi. Han er en av grunnleggerne av Children and War Foundation og European Society for Traumatic Stress Studies. Han ble i 2014 utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sitt arbeid på krise- og katastrofeområdet.


Praktiske informationer

Tidspunkt:

Torsdag d. 29. februar kl. 9.00 – 16.00.

Lokation:

Dansk Psykolog Forenings lokaler i Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.


Pris:

1200 kr. for medlemmer af Hospitalssektionen og 1400 kr. for medlemmer af DP, som ikke arbejder i Hospitalsregi. Andre faggrupper er også velkomne til at deltage, men psykologer, som er medlem af sektionen har fortrinsret.

Forplejning:

Kurset er med fuld forplejning. Allergener skal oplyses ved tilmelding.

Sprog:

Kurset afholdes på norsk.


Tilmelding

Tilmelding via mail til mail hospsek@dp-decentral.dk. Tilmeldingen sker ved først-til-mølle-princippet. Du bedes oplyse dit medlemsnummer af Dansk Psykologforening samt arbejdsplads ved tilmelding. Tilmeldingen er endelig når betalingen er modtaget. Tilmelding er bindende, men skulle du blive forhindret i at deltage kan du overdrage din plads til en anden.


Betaling ved bankoverførsel

Indbetaling af kursusgebyret kan ske ved overførsel til Hospitalssektionens konto i Lån og Spar Bank: Reg.nr.: 0400, kontonummer: 4012610012. Ved betaling er det vigtigt, at deltagerens navn angives.


Betaling via EAN‐nummer

Oplys os dit arbejdssteds EAN-nummer (13 cifre), institutionens navn og postadresse, samt navnet på den kontaktperson, der skal anføres på den elektroniske faktura.