Lær at arbejde målrettet med vaner – kursus arrangeret af Kreds Kbh

Kursus

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 772017044909710
 • Hovedstaden 
 • 13.12.2022 - 13.12.2022
 • 24.11.2022
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Baggrund:
Klienters vaner står ofte i vejen for en ønsket forandring og bliver derfor et emne i den professionelle samtale. Viden om vaner er oftest indforstået i andre specialer og interventionsformer. Læring, genoptræning, misbrugsbehandling og pædagogisk psykologi indebærer alle en forståelse af vaner. Men som selvstændigt fokusområde, savner mange psykologer en brugbar forståelse og metode til at arbejde med at ændre en helt konkret vane, som en klient kæmper med. Hvad taler man om? Hvad kalder man det der sker? Og hvilke mål skal man sætte når man begynder at arbejde med vanerne?

Indhold
Dette 1-dags kursus arbejder målrettet med at give en forståelse af vaner på to fronter.

For det første introduceres et framework, hvor vaners rolle og funktion introduceres. Målet er ikke et give en udtømmende beskrivelse af vaner i alle former, men at give deltagerne en simpel og robust forståelse af hvad der er på spil og ikke mindst hvorfor det er så svært at ændre vaner alene ved planlægning og motivation. Det er en central antagelse at vanemekanismer i sig selv er sunde, men at de somme tider fører til vaner som ikke er fornuftige eller nyttige. Her arbejdes derfor ikke med dårlige vaner, men med uønskede vaner og med konflikten imellem fornuft og vaner.

Desuden præsenteres en metode, som kan hjælpe med at få den fokuserede samtale i gang. Metoden er fænomenologisk, fordi den taler direkte om vanerne på et meget tæt og oplevelsesorienteret plan. Den er metakognitiv, fordi der arbejdes med bevidstgørelse og vanestrategier, ikke kun specifikke vaner. Og den er eksistentiel, fordi der lægges op til at klienten skal blive i stand til at træffe valg og tage ansvar for sin adfærd, på et (vane)bevidst grundlag. Metoden handler især om at lære at rette opmærksomhed imod vanen og at håndtere de emotioner som er forbundet med den. Antagelsen er her at selve vaneadfærden ikke er et problem i sig selv, men snarere det bedste bud klienten har på en løsning, i en konkret situation. Det er derfor situationen vi skal lære at undersøge, med begreber der fokuserer på vaner. Vanearbejdet arbejder i høj grad med nu-og-her oplevelser i vanesituationer, men rummer mange ”døre” ud til andre samtaler med klienten. Hvorfor klienten f.eks. kæmper med svære følelser, som spisevanen prøver at håndtere, er ikke en del af mit vanearbejde, men en oplagt dør at åbne, hvis man er i et terapeutisk forløb.

Endelig vil der blive mulighed for at øve vanesamtaler på hinanden, Du skal derfor møde op med en vane, du gerne vil bryde. Altså noget du gør, igen og igen, som du gerne vil holde op med.

Hvorfor er sådan et fedt kursus gratis?
Fordi det er nyt og jeg gerne vil teste det blandt ligemænd og sikre at det er brugbart og rammer helt rigtigt, inden jeg begynder at udbyde det på markedsvilkår. Derfor er det i virkeligheden ikke helt gratis. For du skal faktisk give mig en ærlig feedback på kurset. Både i slutningen af kurset og efter en måned, hvor jeg vil kontakte dig for en follow up, for at høre hvad du tog med dig.

Endelig er der en pris på forplejning for dagen på 300,- inkl. moms, som du betaler til 0400-4012609960 – skriv tekst “[dine initialer] + Vane” på betalingen.

Målgruppe:
Kurset er for psykologer som har samtaler, enten privat eller i f.eks. offentligt regi, hvor arbejdet med vaner er relevant. Det kunne typisk være i rådgivningssituationer og der hvor der er tale om kortere forløb. Det vigtigste er at du har samtaler hvor vaner dukker op.

Jeg tilbyder ikke kurset til studerende i denne omgang, da jeg skal bruge feedback fra praksis.

Hvordan tilmelder du dig?
Gå ind på http://virkeligheden.dk/kontakt/ og fortæl kort hvad du arbejder med og hvorfor du gerne vil have en plads på kurset. Så vender jeg tilbage hurtigst muligt og fortæller om du fik en plads.

Tid og sted
Dansk Psykolog Forening, Stokholmsgade 27, 2100 Købehavn S

d.13 december 2022 kl.8.30-16.30 (der bliver serveret morgenmad, frokost og kage samt drikke)

Om underviser
Jeg hedder Anders Colding-Jørgensen og er cand.psych. fra Københavns Universitet. Jeg flyttede fra Indre Østerbro i ’17 og bor i dag ved Vemmetofte Kloster på Sydstevns med min familie, en lille flok dyr, trailer og motorsav og har naturen lige uden for døren. Det har budt på en masse nye vaner.

Professionelt beskæftiger mig med adfærd, i en bred forstand. Dog primært med vaner. Jeg er ved at skrive min næste bog, som handler om ”kunsten at bryde en vane” og bliver en populærvidenskabelig selvhjælpsbog. Desuden holder jeg foredrag om vaner og driver Vaneklinikken ved siden af, hvor jeg hjælper et mindre antal klienter med at forstå og arbejde med deres egne vaner. Læs mere om mig på http://virkeligheden.dk/

Om kurset