Livets afslutning – Psykologiske indsatser for ældre

Kursus

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris m. moms
 • 400664
 • Region Midtjylland 
 • 26.10.2023 - 27.10.2023
 • 1.10.2023
 • 30
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Underviser er Gro Stoltze Katborg, Cand.Psych. Specialist i Psykoterapi

Gro har arbejdet med livs-afslutninger og palliation på Hospice Søholm gennem de sidste 7 år. Er særligt optaget af den døendes livsverden. Har desuden egen praksis, hvor opgaverne primært er psykoterapeutiske samtaler, undervisning og supervision.

Kurset afholdes med henblik på, at deltagerne får udviklet deres teoretiske fundament og viden om forskellige eksistentielle temaer og tilstande hos ældre, der nærmer sig livets afslutning samt psykologiske indsatser til deres pårørende.

Dertil kommer metodetræning i at anvende den viden i praksis i varetagelsen af eksistentielle og støttende samtaler med ældre, der er ved livets afslutning.

Læringsmål:

• Deltagerne får viden om psykiske, fysiske, sociale, neuropsykologiske og eksistentielle processer ved afslutningen af livet.

• Deltagerne får viden om forskellige interventionsformer i samtale med ældre mennesker, der er tæt på døden.

• Deltagerne bliver i stand til at opdage, undersøge og forstå forskellige livsytringer ved livets afslutning og på den baggrund kunne vælge mellem forskellige former for intervention.

• Deltagerne får viden om psykologiske indsatser til pårørende til ældre mennesker, der er ved livets afslutning.

• Deltagerne får mulighed for at udveksle praksisnære eksempler med hinanden og drøfte de udfordringer, som de møder i arbejdet og isamtalerne med ældre ved livets afslutning og i mindre grad deres pårørende.

• Deltagerne vil arbejde med metodetræning og få praktisk erfaring med forskellige interventionsformer i arbejdet med ældre mennesker tæt på døden.

Målgruppe

Psykologer, der arbejder på ældreområdet og som særligt interesserer sig for området. Både psykologer, som er på vej mod specialistuddannelse i gerontopsykologi men også psykologer, der er på vej mod andre specialer, hvor ældreområdet indgår i deres praksis, er velkomne.

Undervisningsform

Undervisningen vil veksle mellem PowerPoint præsentation, diskussion og dialog i plenum samt gruppeopgaver/case-arbejde, hvor deltagerne blive bedt om at komme med deres bud på komplekse udfordringer i arbejdet med ældre, der er tæt på livets afslutning.

Der vil desuden være metodetræning, hvor deltagerne arbejder praksisnært med forskellige tilgange til eksistentielle og støttende samtaler med ældre mennesker ved livets afslutning.

Deltagerne bedes indsendes cases inden undervisningens start, som vil indgå som en del af gruppearbejdet.

Deltagere får adgang til litteraturliste, hvoraf det fremgår hvilken forberedelse de med fordel kan prioritere.

Temaer i kurset

• Forskellige teoriers forståelse mere generelt af livets afslutning samt eksistentielle temaer som livsfortrydelser, forsoning, dødsangst, integritet mm.

• Kurset behandler også begrebet terminalt decline herunder psykiske, fysiske og sociale processer, der leder frem mod livets afslutning.

• Kurset dækker psykoterapi med især eksistentielle temaer, der omhandler livets afslutning. Der tages afsæt i forskellige psykoterapeutiske retninger, som egner sig særlig godt til det.

• Deltagerne opfordres til på forhånd at tænke over de temaer, som kurset vil fokusere på, samt gøre sig overvejelser over temaer som de savner og gerne vil bringe i spil på kursusdagene.

Kursusbevis udsendes på kursets sidste dag


Praktiske informationer

Tid og sted

Dansk Psykolog Forening – Åboulevarden 31, 2. sal – 8000 Aarhus C

Torsdag den 26. oktober 2023 kl. 10.00 – 17.00

Fredag den 27. oktober 2023 kl. 9.00 – 16.00 – i alt 12 timer

Pris

Kr. 2500 for medlemmer af Gerontopsykologisk Selskab. Kr. 2800 for andre medlemmer af DP.

Kr. 3000 for andre. Pris er inkl. fuld forplejning. Max 24 deltagere.

Tilmeldingsfrist

1. oktober 2023 – herefter er tilmeldingen bindende og der opkræves betaling

Send din tilmelding til Karoline: myrvang-breuner@outlook.com.

Ved EAN betaling skal oplyses EAN nr. samt navn og adresse på arbejdssted – ellers sendes faktura til deltageren.


Kurset er forhåndsgodkendt til den gerontopsykologiske specialistuddannelse:

Almen Gerontopsykologi 16.4.4.2.5 Livets afslutning (6 timer) og Intervention overfor ældre klienter ved livets afslutning 16.4.4.2.2. (6 timer)

For øvrige relevante specialer under 3.99, tværgående modul

Medlemmer af DP får registreret kurset på deres specialistoverblik, hvis de angiver samme mailadresse, som anvendes til deres login på MitDP.