Med gruppen i fokus (for TRer fra DP’s kursusprogram)

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 20221703
 • Syddanmark 
 • 13.12.2022 - 12.1.2023
 • 22.11.2022
 • 5
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Undervisere

Undervisere 
Thomas Lundby og Morten Novrup Henriksen. Begge specialister i arbejds-og organisationspsykologi. Morten og Thomas er stiftere og ejere af IMPAQ Erhvervspsykologi. Begge har arbejdet i ba°de interne og eksterne konsulentroller. 

Forma°l 
Det er i stigende grad populært at organisere medarbejdere og ledere i grupper og team. Behovet for samarbejde om kerneopgaven har aldrig været større. Evnen til som konsulent at understøtte velfungerende grupper og team er af samme grund i den grad sat i spil. 
Forma°let med kurset er, at du fa°r kendskab til forskellige teorier og modeller om grupper og gruppers udvikling i organisationer. Dette med henblik pa° at kunne identificere problemer og udviklingsmuligheder i disse og udforme relevante interventionsstrategier samt at kunne reflektere over egen rolle som medlem af/i arbejdet med grupper arbejdspladser/i organisationer.
kurset er placeret på specialistuddannelsens arbejds- og organisationspsykologimodul, som er fællesmodulet og som har til formål at sikre en grundlæggende introduktion til arbejds- og organisationspsykologiens genstandsfelt, teorigrundlag og metoder.

Læringsma°l 
Pa° kurset vil vi særligt arbejde med relevant teori om grupper herunder gruppers udvikling, samarbejde i grupper, gruppedynamik samt ledelse i og af grupper. Kurset fokuserer særligt pa° teams, som er en tiltagende anvendt organisationsform. 

Kurset gør dig i stand til (viden):

 • At kende til relevante teorier og modeller for grupper og deres udvikling
 • At kende til hvilke faktorer, der har betydning for gruppers liv og effektivitet

Kurset gør dig i stand til (færdigheder): 

 • At afdække og analysere gruppens aktuelle udviklingsbehov
 • At tilrettelægge og gennemføre en relevant udviklingsproces i samarbejde med gruppen.

Du vil desuden fa° kompetencer i: 

 • At reflektere over de forskellige analyse- og interventionsredskabers anvendelighed i relation til den konkret og opgave  

Kurset arbejder med aktionslæring, og der arbejdes med en virkelig arbejdsgruppe udefra. Der vil derfor være mulighed for at fa° feedback fra denne arbejdsgruppe, hvorfor man fa°r styrket sin konkrete viden om hvilke interventioner, der virker hvordan. 

Målgruppe 
Konsulenter, der arbejder med udvikling af grupper og organisationer.

Undervisningsform
Der undervises i konkrete analysemodeller og interventioner med en høj grad af deltageraktivitet. Derudover inddrages som nævnt en virkelig arbejdsgruppe, som vi arbejder med. Vi organiserer selve kurset (ogsa° kaldet kursusorganisationen) som en midlertidig organisation, hvis øverste forma°l er at skabe læring. Deltagerne deles op mindre konsulentteam, der skal samarbejde om at hjælpe en gruppe. Vi bruger kursusorganisationen som materiale for læring pa° linje med gruppen.
Kursets undervisningsform indebærer høj grad af deltageraktivitet, da du bl.a. vil komme til at arbejde med en gruppe fra en arbejdsplads. Du skal desuden være indstillet pa° at deltage aktivt i konsulentteam på kurset.

Temaer i kurset 

 • Gruppers dynamikker, ledelse og kontekst
 • Analyse af grupper og udviklingsbehov
 • Interventioner i grupper
 • Evaluering af interventioner

Forberedelse
Du skal forvente af bruge i alt ca. en dag på forberedelse til kurset ved læsning af udvalgt litteratur. Litteraturen kan downloades fra ’Mit DP’ 3 uger før kursets start.   
Mellem modulerne kan der være brug for at gøre interventionsdesign færdigt i den konsulentgruppe, du er placeret i. Desuden kan du arbejde med de interventionsredskaber, der undervises i pa° modulet. 

Litteratur 
Litteraturhenvisninger downloades fra "Mit DP" ca. 3 uger før kursets start. 
 
Godkendt til 
Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 17.3., 30. timer.

 

Om kurset

 • Impaq ApS
  Cortex Park 26
  5230 Odense M
 • 20221703
 • TR / AMR kurser - Med gruppen i fokus (for TRer fra DP's kursusprogram)
 • Tirsdag 13. december - torsdag 15. december 2022 og onsdag 11. januar - torsdag 12. januar 2023.
  1. og 4. dag kl. 10.00-17.00, 2. 3. og 5. dag kl. 9.00-16.00.


  Varighed: 30 timer.

 • Det er gratis for TRer at deltage
 • Bemærk, at bestyrelsen har besluttet nogle optagelseskriterier, som du som TR/TR suppleant vil blive spurgt nærmer ind til i tilmeldingsflowet. For at komme i betragtning til meritgivende kurser skal du have gennemført DPs velkomstkursus, 2 AC TR kurser, endvidere skal du have varetaget hvervet som TR/TR suppleant i minimum 2 år forinden. TR vil have 1. prioritet frem til 9. januar 2022. Herefter vil pladserne blive fordelt efter først "til-mølleprincippet" såfremt der er flere ansøgere end pladser.

 • Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt.

 • Max ét meritgivende kursus pr. år