Mere effektive psykologiske interventioner ud fra viden om hjernens plasticitet

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 401025
 • Region Midtjylland 
 • 16.5.2024 - 17.5.2024
 • 4.4.2024
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Undervisere

 • Lene Vase, DMSc, PhD, MSc, Professor i Neurovidenskabelig Psykologi, Aarhus Universitet.
 • Cathrine Baastrup, PhD, Cand Pharm, Ekstern Lektor i Neurovidenskabelig Psykologi, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Formål
Som psykologer kan vi vælge mellem en række forskellige interventionsformer i vores daglige arbejde. Nogle af disse behandlinger er der bedre evidens for end andre. Ved at have en grundlæggende forståelse for, hvordan patienters oplevelse af at modtage en behandling, påvirker udbyttet af behandlingen, bliver det muligt for os at vælge de interventionsformer, der er mest effektive. Hvis vi samtidig forstår, hvordan hjernen påvirkes hos raske, der udsættes for langvarigt stress, depression eller smerte, eller hvordan gennemgribende udviklingsforstyrrelser kan påvirke neuronale processer, kan vi tilbyde behandlinger, der passer bedre til det enkelte individ. Det betyder samlet set, at vi kan tilbyde og udføre bedre behandlinger.
Formålet med kurset er, at du får kendskab til og går i dybden med samspillet mellem psykologiske forandringsprocesser og hjernens påvirkelighed, så du ved hvordan psykologiske og farmakologiske interventioner enten kan fremme eller hæmme blivende forandringer hos klienter og patienter.

Læringsmål
Med afsæt i velkendt og ny teoretisk og forskningsbaseret viden om, hvordan patienters oplevelse af at modtage en behandling påvirker behandlingseffekten, samt hjernes plasticitet, foranderlighed og modtagelighed overfor psykologisk intervention, bliver du i stand til

 • At forstå hvordan man opnår viden om og vurderer evidens for psykologiske og farmakologiske interventioner (viden)
 • At identificere og diskutere, hvordan viden om hjernen kan indgå i overvejelser omkring hvilke typer af interventioner, der med fordel kan målrettes forskellige klient- og patientgrupper (færdigheder)
 • At anvende viden om specifikke og non-specifikke faktorer på en sådan måde, at klienten eller patients udbytte optimeres (færdigheder)
 • At vurdere de forskellige interventioners muligheder, begrænsninger og anvendelsesområder (kompetencer)

Målgruppe
Kurset henvender sig til psykologer i begyndelsen af deres karriere/i begyndelsen af specialistuddannelsen eller dig der gerne vil have genopfrisket vigtigheden af specifikke og non-specifikke faktorer i behandlingsforløb. Det vil være en fordel for dit udbytte, at du har haft klient- eller patientforløb. Kurset henvender sig både til dig, der arbejder inden for klinisk eller organisationspsykologisk intervention, såvel som til dig, der arbejder inden for psykiatrien.

Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg og mindre øvelser i grupper samt diskussioner i plenum. Der inddrages løbende videomateriale til at uddybe forståelsen af hjernes plasticitet og til træning i udformningen af interventionerne.

Temaer i kurset

 • Hjernens opbygning og kommunikation i nervesystemet – arv og miljø
 • Grundlæggende virkningsmekanismer i psykologisk- og farmakologisk intervention
 • Illustration af hvordan forskellige typer af intervention påvirker hjernen
 • Træning i at optimere behandlingsformer til en enkelte klient/patient

Forberedelse

 • Du bedes læse den nedenfor angivne litteratur, som vil danne grundlag for den viden, som vi sætter i spil på kurset, bl.a. gennem diskussion i mindre grupper (så læs gerne grundigt)
 • Du bedes medbringe en case, hvor behandlingen har været utilstrækkelig, og hvor du evt. har mistanke om, at det kan skyldes, at konteksten og/eller det kognitive udgangspunkt ikke har været tænkt ind i behandlingen i tilstrækkelig grad (max 1 side).

Efter kurset

 • Du skal efter kurset arbejde videre med din case med henblik på at beskrive, hvordan et andet valgt af interventionsform kunne have påvirket din klient/patient anderledes. Beskriv, forklar og diskutér de psykologiske og neuronale grunde hertil og skitsere, hvordan det kunne udføres i klinisk praksis.

Primær litteratur
Du bedes læse nedenstående litteratur inden kurset

 1. Boas (2019). Bedre end ingenting. Weekendavisen #37, 13. SEPTEMBER 2019, Gå til avisdatabasen Infomedia: https://soeg.kb.dk/permalink/45KBDK_KGL/1pioq0f/alma99122138494905763 Vælg "Alle år" og søg på artiklens forfatter og titel eller artiklens id: e75731db
 2. Fjorback, L. O., Juul, L. & Pallesen, K. J. (2016). Mindfulness giver resultater. Weekendavisen #46, 18. november 2016 Gå til avisdatabasen Infomedia: https://soeg.kb.dk/permalink/45KBDK_KGL/1pioq0f/alma99122138494905763 Vælg "Alle år" og søg på artiklens forfatter og titel eller artiklens id: e5fcbb76
 3. Rief, W., Barsky, A. J., Bingel, U., Doering, B. K., Schwarting, R.,Wöhr, M., Schweiger, U. (2016). Rethinking psychopharmacotherapy: The role of treatment context and brain plasticity in antidepressant and antipsychotic interventions. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 60, 51-64. https://www-sciencedirect-com.ez.statsbiblioteket.dk:12048/science/article/pii/S0149763415300804
 4. Rosenberg R. Central Nervesystemets Struktur og Funktion – En Introduktion. Kap 3. I Rosenberg, R. & Videbech, P. (2018). Klinisk neuropsykiatri (3. udg.). København: FADL’s Forlag s. 34-45.
 5. Miskowiak KW, Ott CV, Bruun LM, Rosenberg N. Neurovidenskabelig Baseret Psykoterapi. Kap 14 i Rosenberg, R. & Videbech, P. (2018). Klinisk neuropsykiatri (3. dg.). København: FADL’s Forlag s. 213-231.

Godkendt til
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.


Om underviserne

 • Lene Vase, DMSc, PhD, MSc, Professor i Neurovidenskabelig Psykologi, Aarhus Universitet. Daglig leder af afdelingen for Psykologi og Neurovidenskab.


 • Cathrine Baastrup, PhD, Cand Pharm, Ekstern Lektor i Neurovidenskabelig Psykologi, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Praktiske informationer

Sted
Dansk Psykolog Forening Aarhus
Åboulevarden 31,2
8000 Aarhus C

Tid og varighed
16. maj - 17. maj 2024.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.