NYT! Behandling af røveri-, volds, og voldtægtsofre, København

Kurser uden forhåndsgodkendelse

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 221124
 • Region Hovedstaden 
 • 24.11.2022 - 25.11.2022
 • 3.11.2022
 • 24
 • 3871 kr.
 • Tilmeld

Underviser


Pia Pipenbring Hedegaard, autoriseret, specialist i psykopatologi, privatpraktiserende psykolog med ydernummer, akkrediteret. Hun har erfaring med bl.a. neuropsykologi og traumebehandling fra Center for Voldtægtsofre, Holbæk Sygehus.

Formål
Når vi som mennesker udsættes for traumatiske hændelser som for eksempel røveri, vold, voldtægt og voldtægtsforsøg, reagerer vi med fysiologiske chokreaktioner, som er uden for vores vilje. Og på det kognitive plan spaltes bevidstheden i en særlig opmærksomhed - en vågen del, som er meget koncentreret om overlevelsesrelevante sanseindtryk, som ikke lagres i vores hukommelse i kronologisk orden. Den anden del af bevidstheden er som lammet, hvilket betyder, at vi bliver ramt af hukommelsestab for mellemliggende (i situationen uvæsentlige) detaljer.

Ovennævnte komplekse reaktioner foregår i løbet af få øjeblikke og beskrives af klienten som om tiden står stille, mens bearbejdningen af selve hændelsen kan tage dage, uger, måneder ja, nogle gange et helt liv. Den menneskelige hjerne har brug for at huske hændelser i kronologisk orden og at forstå baggrunde og sammenhænge, hvis den skal forblive sund.

Flere forhold kan imidlertid influere på, hvordan vi reagerer på traumatiske hændelser og i hvilket omfang vi belastes efterfølgende. Ikke alle traumatiske hændelser medfører automatisk Post-traumatisk belastnings-(stress)reaktion, ej heller Kompleks posttraumatisk belastnings-(stress)reaktion. Som deltager på kurset bliver du introduceret til psykopatologien og neurobiologien, herunder den nyeste viden og forskning om symptomer, mens vi går mere i dybden med undersøgelses- og forskellige psykoterapeutiske behandlingsmetoder.

Vi arbejder med en række forskellige udrednings- og behandlingstilgange, herunder de Nationale Kliniske Retningslinjer/Anbefalinger (NKR/A) fra Sundhedsstyrelsen, som er systematisk udarbejdede faglige anbefalinger, der kan bruges som beslutningsstøtte af sundhedspersonale. Anbefalingerne er baseret på videnskabelig evidens og den bedste praksis. Trods dette er andre metoder også brugbare.

Læringsmål
Som kursist på dette kursus arbejder du med forskningsbaseret viden om, hvordan mennesker sædvanligvis reagerer på at blive udsat for et røveri, et voldeligt overfald, et voldtægtsforsøg eller fuldbyrdet voldtægt både umiddelbart efter og på længere sigt.

Og kurset vil gøre dig i stand til:

 • At målrette behandlingen og dermed styrke din faglige pallette af behandlingsmetoder
 • At udarbejde klientens traumehistorik som en del af anamneseoptagelsen
 • At anvende forskellige vurderingsmetoder til diagnose af klientens symptomer
 • At dele resultatet af den indsamlede viden med klienten og planlægge behandlingen i overensstemmelse med klientens parathed
 • At støtte klienten i at genoptage sit sædvanlige liv

Målgruppe
Privatpraktiserende psykologer, som arbejder klinisk med voksne (18+ år) og har interesse for at kunne tilbyde psykoterapeutisk traumebehandling til klienter, der har været udsat for røveri, vold og/eller voldtægtsforsøg/fuldbyrdet voldtægt.

Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg, enkle øvelser i grupper samt drøftelser i plenum. Undervisningen vil være meget praksisnær, hvorfor det er vigtigt, at du deltager med din viden og erfaringer i form af din egen case. Den gennemgående teori og forskning danner sammen med deltagernes egne erfaringer og viden rammen for efterfølgende for at kunne integrere ny viden i egen praksis. Du skal være parat til at indgå aktivt i alle dele.

Temaer i kurset

 • Psykologisk defusing, debriefing og krisestyring
 • Traumehistorik
 • Assessment
 • Akut belastnings-(stress)reaktion, Posttraumatisk belastnings-(stress)reaktion, Kompleks posttraumatisk belastnings-(stress)reaktion, Forlænget sorgreaktion
 • Hjernens anatomi: introduktion og oversigt, det autonome nervesystem: følelsernes udspring og det limbiske systems ”kropslige” del
 • Forskellige teoretiske forståelse af traumer, symptomer på traumer og disses langtidseffekter
 • Forskellige psykoterapeutiske behandlingsmetoder

Forberedelse og litteratur
Du opfordres til at medbringe en klinisk case, hvor du har været i tvivl om din egen ageren over for en klient henvist under henvisningskriterie 1. Denne tvivl kan være koblet til, hvorvidt du skulle tage imod klienten, eller hvordan du skulle forholde dig til klientens oplevelser for eksempel hvor du har været tilbageholdende med at støtte klienten i at genoptage sit sædvanlige liv, herunder sexliv.

Særligt forhåndskendskab til kursets emner er ikke påkrævet, men det anbefales at læse nedenstående inden kurset:

 • Traumepsykologisk-materialesamling. Psykiske-foelger-efter-voldtaegt.-Ask-Elklit-Line-Eiby-Andersen-Helle-Spindler.-2020

Supplerende litteratur:

 • Eriksson, H (2003): Neuropsykologi, kap. 3, s. 32-40, kap. 4 s. 41-59 og kap. 13 s. 160-170. Hans Reitzels Forlag.
 • Elklit, A (1999): Røveriofre – de psykologiske konsekvenser af væbnet røveri. Psykologisk Skriftserie, 24(5) (Findes på nettet)
 • Elklit, A (1993): Offer for vold. En psykologisk analyse af sagesløse voldsofres situation, op-levelse og efterreaktion. Aarhus Universitetsforlag, (Kan lånes på biblioteket).
 • Justitsministeriets Forskningskontor. Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2020. Hovedtal. (Findes på nettet)
 • Buhmann, C.B.; Arendt, M. og Rosenberg, N.K. (red) (2018): Psykoterapeutiske tilgange til PTSD. Hans Reitzel Forlag. Kan evt. læses med henblik på at danne sig et overblik over for-skellige psykoterapeutiske tilgange til behandling af PTSD og psykologiske tilstande, hvor klienterne frembyder et symptombillede, der minder om PTSD.
 • Kuhfuβ M, Maldei T, Hetmanek A and Baumann N. (2021) “Somatic experiencing – effec-tiveness and key factors of a body-oriented trauma therapy.” European Journal of Psy-chotraumatology, Vol. 12, pp 1-17.
 • Levine, P (2012): Den tavse stemme. Hvordan kroppens sprog kan opløse traumer og skabe velvære. Kap. 4. s.55-87. Hans Reitzel Forlag.
 • Bay-Hansen, J (2015): Mærk efter. Forlaget Mindspace, København.
 • Jensen, JJ, Nielsen NH, Winther, M og Lindell, J (2020): Vold mod mænd i nære relationer. Under radaren. Udgivet af Mandecentret, (Findes på nettet)
 • Cloitre, M, Courtois, C, Charruvastra, A m.fl. (2011) “Treatment of Complex PTSD: Results of the ISTSS Expert Clinician Survey on Best Practices.” Journal of Traumatic Stress. Vol. 24, No. 6, december, pp. 615–627.
 • Cloitre, M, Courtrois, C, Ford, J m.fl. (2012) “The ISTSS Expert Consensus Treatment Guide-lines for Complex PTSD In Adults.”. Complex Trauma Task Force.

Godkendelse
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer.

Praktiske informationer

Til og afmeldingsfrist

13. oktober 2022

Der er stadig ledige pladser kontakt kursuscenter@dp.dk eller ring tlf.nr.: 3526 9955.


Tid og varighed

Torsdag 24. november - fredag 25. november 2022.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.

Varighed: 12 timer


Systematisk Efteruddannelse

Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer.

Læs mere her.