NYT! Hvordan kan den nyeste viden om hjernens plasticitet hjælpe til mere effektive psykologiske interventioner?

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 22039932
 • Hovedstaden 
 • 14.3.2022 - 15.3.2022
 • 21.2.2022
 • 18
 • 3871 kr.
 • Tilmeld

Undervisere

 Lene Vase, DMSc, PhD, MSc, Professor i Neurovidenskabelig Psykologi, Aarhus Universitet. Daglig leder af afdelingen for Psykologi og Neurovidenskab.
Cathrine Baastrup, PhD, Cand Pharm, Ekstern Lektor i Neurovidenskabelig Psykologi, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Formål
Som psykologer kan vi vælge mellem en række forskellige interventionsformer i vores daglige arbejde. Ved at have en grundlæggende forståelse for, hvordan hjernen påvirkes hos raske, der udsættes for langvarigt stress, depression eller smerte, eller hvordan gennemgribende udviklingsforstyrrelser som ADHD kan påvirke neuronale processer, bliver det muligt for os at vælge de interventionsformer, der er mest effektive for det enkelte individ. Det betyder, at vi kan tilbyde og udføre bedre behandlinger.

Formålet med kurset er, at du får kendskab til og går i dybden med samspillet mellem psykologiske forandringsprocesser og hjernens påvirkelighed, så du ved hvordan psykologiske og farmakologiske intervention enten kan fremme eller hæmme blivende forandringer hos klienter og patienter.

Læringsmål
Med afsæt i den nyeste teoretiske og forskningsbaserede viden om hjernes plasticitet, foranderlighed og modtagelighed overfor psykologisk intervention, bliver du i stand til

 • At forstå hvilke områder af hjernen, der kan være påvirket hos forskellige klient og patientgrupper (viden)
 • At identificere, hvilken typer af interventioner, der med fordel kan målrettes forskellige klient- og patientgrupper (færdigheder)
 • At målrette og udføre behandlingen på en sådan måde, at klienten eller patients udbytte optimeres (færdigheder)
 • At vurdere de forskellige interventioners muligheder, begrænsninger og anvendelsesområder (kompetencer)

Målgruppe
Kurset er på introducerende niveau og henvender sig til psykologer i begyndelsen af deres karriere/i begyndelsen af specialistuddannelsen. Det vil være en fordel for dit udbytte, at du har haft klient- eller patient forløb. Kurset henvender sig både til dig, der arbejder inden for klinisk eller organisationspsykologisk intervention, såvel som til dig, der arbejder inden for psykiatrien.

Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg og mindre øvelser i grupper samt diskussioner i plenum. Der inddrages løbende videomateriale til at uddybe forståelsen af hjernes plasticitet og til træning i udformningen af interventionerne.

Temaer i kurset

 • Hjernens opbygning og kommunikation i nervesystemet – arv og miljø
 • Grundlæggende virkningsmekanismer i psykologisk-  og farmakologisk intervention
 • Illustration af hvordan forskellige typer af intervention påvirker hjernen
 • Træning i at optimere behandlingsformer til en enkelte klient/patient

Forberedelse

 • Du bedes læse den nedenfor angivne litteratur, som dels gennemgås på kurset og som dels skal diskuteres i mindre grupper (så læs gerne grundigt)
 • Du bedes medbringe en case, hvor behandlingen har været utilstrækkelig, og hvor du evt. har mistanke om, at det kan skyldes, at konteksten og/eller det kognitive udgangspunkt ikke har været tænkt ind i behandlingen i tilstrækkelig grad (max 1 side).

Efter kurset

 • Du skal efter kurset arbejde videre med din case med henblik på at beskrive, hvordan et andet valgt af interventionsform kunne have påvirket din klient/patient anderledes. Beskriv, forklar og diskutér de psykologiske og neuronale grunde hertil og skitsere, hvordan det kunne udføres i klinisk praksis.

Primær litteratur
Du bedes læse nedenstående litteratur inden kurset, kan findes i MitDP ca 3 uger før kursusstart. 

 1. Boas (2019). Bedre end ingenting. Weekendavisen 13. SEPTEMBER 2019
 2. Mindfulness giver resultater. Weekendavisen 46, 18. november 2016 
 3. Rethinking psychopharmacotherapy: The role of treatment context and brain plasticity in antidepressant and antipsychotic interventions. Neuroscience & Biobehavioral Reviews.
 4. Rosenberg R. Central Nervesystemets Struktur og Funktion – En Introduktion. Kap 3. I Rosenberg, R. & Videbech, P. (2018). Klinisk neuropsykiatri (3. udg.). København: FADL’s Forlag s. 34-45.
 5. Miskowiak KW, Ott CV, Bruun LM, Rosenberg N. Neurovidenskabelig Baseret Psykoterapi. Kap 14 i Rosenberg, R. & Videbech, P. (2018). Klinisk neuropsykiatri (3. dg.). København: FADL’s Forlag s. 213-231.

Godkendt til
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer.

Om kurset

 • Dansk Psykolog Forening København
  Stockholmsgade 27
  2100 København Ø
 • Kandidatmedlem kr. 3871,00
 • 22039932
 • Det tværgående modul - NYT! Hvordan kan den nyeste viden om hjernens plasticitet hjælpe til mere effektive psykologiske interventioner?
 • 18
 • Mandag 14. marts - tirsdag 15. marts  2022.
  1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
  Varighed: 12 timer.

 • 31. januar 2022

  • Du skal melde afbud mere end 6 uger før kursusstart for 100% refundering af kursusprisen.

  Læs mere om de nye regler her. 

 • Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer.

  Læs mere her.