NYT! Seksualiserede digitale krænkelser blandt børn og unge

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 220127
 • Hovedstaden 
 • 27.1.2022 - 10.2.2022
 • 6.1.2022
 • 23
 • 3318.5 kr.
 • Tilmeld

Undervisere
Per Frederiksen (primær underviser)

 • Cand.psych. og seniorprojektleder for Red Barnets indsats AnmeldDet mod bekæmpelse af digitalt overgrebsmateriale med børn.
 • Per Frederiksen er forfatter til såvel skøn- som faglitteratur om digitale overgreb mod børn og unge. Den seneste udgivelse i Red Barnet er artiklen ”Hverdagsbilleder af børn i seksuelle kontekster”, der stiller skarp på, hvordan børn kan blive beskyttet mod at blive seksualiseret på internettet.
 • pef@redbarnet.dk / 2189 9060

Caroline Vedelsby (primær underviser)

 • Cand.psych. og børnefaglig koordinator på SletDet Rådgivningen i Red Barnet.
 • Caroline Vedelsby er gruppeleder for Red Barnets samtalegrupper for unge, der har været udsat for seksualiserede digitale krænkelser, og hun har ligeledes været med til at udvikle dette tilbud. Caroline har tidligere arbejdet med børn og unge både klinisk i en privat praksis og i PPR.
 • cav@redbarnet.dk / 2981 5516

Rebecca Cronfeld (gæsteunderviser)

 • Socialrådgiver, cand.soc. og socialfaglig koordinator på Det Rådgivningen i Red Barnet.
 • Rebecca Cronfeld har siden 2019 været ansat i Red Barnet med et socialfagligt fokus ind i arbejdet med at beskytte børn mod alle former for overgreb. Rebecca har tidligere arbejdet med udsatte børn og familier i kommunalt regi.
 • recr@redbarnet.dk / 2891 7752

Jon Kristian Lange (gæsteunderviser)

 • Kandidat i kommunikation og psykologi fra Roskilde Universitet og seniorrådgiver hos Red Barnet.
 • Jon Kristian Lange står bag en række bøger, noveller og kronikker om børns trivsel og liv på nettet. Han har blandt andet skrevet bogen ”Det Nye Ansvar” om værktøjer til samarbejde og konflikthåndtering mellem lærere og forældre.
 • jola@redbarnet.dk / 3051 0929

Formål
Kurset vil give psykologer forståelse og indsigt i børn og unges digitale liv herunder i særdeleshed seksualiserede digitale krænkelser. Som kursist vil du blive klædt på til at kunne italesætte det digitale liv i praksis med særlig fokus på børn og unges digitale liv. Du vil få viden om de psykologiske konsekvenser af seksualiserede digitale krænkelser baseret på den nyeste forskning, og du vil blive undervist i krisehåndtering. Kurset vil gøre dig i stand til at gebærde dig sikkert i en verden med mange nye udfordringer som grooming, sextortion og ufrivillig billeddeling.
Selvom den digitale verden indeholder mange nye elementer, vil kurset også fokusere på at gøre dig i stand til at identificere kendte psykologiske konsekvenser af digitale krænkelser til gavn for børn og unge, der har brug for fagprofessionel psykologisk støtte. Fra Red Barnets tjeneste SletDet Rådgivningen ved vi, at mange børn og unge efterspørger en psykolog, der kan forstå den digitale verden, tør spørge ind til den og kan hjælpe én med de psykologiske konsekvenser af digitale krænkelser. Kursusbeviset vil være garant for, at du som psykolog har den fornødne viden indenfor området til at kunne hjælpe børn og unge udsat for seksualiserede digitale krænkelser.

Læringsmål
Du vil på kurset blive introduceret til teoretisk, forskningsbaseret og praktisk viden om seksualiserede digitale krænkelser. Den viden vil give dig en dybdegående forståelse af børn og unges digitale liv samt de psykologiske konsekvenser ved seksualiserede digitale krænkelser.

Du vil udvikle dine færdigheder i forhold til: 

 • At identificere seksualiserede digitale krænkelser (fx ufrivillig billeddeling, sextortion, grooming mv.) samt de psykologiske konsekvenser herved hos de børn og unge, som du arbejder med.
 • At kunne psykoedukere børn og unge i forhold til seksualiserede digitale krænkelser.
   

Du vil udvikle dine kompetencer i:

 • At navigere fagligt sikkert i arbejdet med børn og unge, der har været udsat for seksualiserede digitale krænkelser samt forholde dig til, hvordan problematikker og eventuelle krisereaktioner skal håndteres.
 • At reflektere over betydningen af det digitale liv samt længerevarende konsekvenser hos de børn og unge, du møder i dit arbejde. Herunder kritisk og etisk stillingtagen til hvordan seksualiserede digitale krænkelser italesættes med begreber såsom offer og hævnporno.
 • At diskutere og perspektivere den teoretiske og forskningsbaserede viden om seksualiserede digitale krænkelser i forhold til dit arbejde.  

Målgruppe 
Kurset henvender sig til psykologer, der arbejder med børn og unge i fx privat praksis, PPR eller psykiatrien, og som ønsker at tilegne sig viden om seksualiserede digitale krænkelser.
Det er ikke nødvendigt at have forhåndskendskab til emnet, men det forventes, at du som kursist er motiveret for at anvende viden fra kurset i praksis.

Undervisningsform
Kurset forløber over tre kursusdage. De to første kursusdage er virtuelle og varer en halv dag, mens den tredje kursusdag er en hel dag med fysisk tilstedeværelse.
Undervisningen vil på alle kursusdage veksle mellem formidling af viden fra forskellige undervisere, praksisnære diskussioner i mindre grupper og plenum samt inddragelse af cases. Til alle kursusdage vil der være aktiviteter, der muliggør aktiv deltagelse fra alle kursister.

Temaer i kurset

 • Børn og unges digitale liv, herunder deres færden på sociale platforme samt digitale relationer.
 • Seksualiserede digitale krænkelser, herunder grooming, sextortion og ufrivillig billeddeling.
 • Konsekvenser af seksualiserede digitale krænkelser, herunder psykologiske, sociale, faglige og psykosomatiske.
 • Psykologens arbejde med børn og unge udsat for seksualiserede digitale krænkelser, herunder krisehåndtering og vigtige temaer i det psykoterapeutiske arbejde.  

Forberedelse/mellem kursusdage
Som forberedelse til første kursusdag opfordres du til at læse to udvalgte artikler. Til anden kursusdag vil der ligeledes være en udvalgt artikel som læsning, mens forberedelsen til tredje kursusdag vil være en mindre øvelse mph. at styrke anvendelsen af færdigheder fra kurset i din praksis.

Efter kurset
Anvend gerne den opnåede viden og færdigheder om seksualiserede digitale krænkelser i dit arbejde med børn og unge umiddelbart efter kurset for at konsolidere det lærte.
Efter kurset er der mulighed for at komme på Red Barnets interne henvisningsliste over psykologer, der har kompetencer til at håndtere de psykologiske konsekvenser ved seksualiserede digitale krænkelser.

Litteratur
Litteraturlisten til kurset kan downloades senest 3 uger før kursets start.

Godkendt til
Alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 11 timer.

 

Om kurset

 • Dansk Psykolog Forening København
  Stockholmsgade 27
  2100 København Ø
 • Kandidatmedlem kr. 3318,50
 • 220127
 • Det tværgående modul - NYT! Seksualiserede digitale krænkelser blandt børn og unge
 • 23
 • 16. december 2021

  Der er fortsat ledige pladser.
  Indtil 3 uger før kursusstart kan du tilmelde dig kurset via "Mitdp".
  Ved mindre end 3 uger til kursusstart kan du tilmelde dig til kursuscenter@dp.dk

 • 27. januar 2022 kl. 13-16 (virtuelt) og 3. februar 2022 kl. 9-12 (virtuelt) og 10. februar kl. 10-16 (fysisk i Kbh.)

 • Opkrævning af kursusgebyr og indførelse af afbudsgebyr fra den 1. oktober 2021

  • Du vil modtage opkrævning af kursusgebyr umiddelbart efter tilmelding.
  • Du skal melde afbud mere end 6 uger før kursusstart for 100% refundering af kursusprisen.

  Læs mere om de nye regler her. 

 • Du får tilsendt et zoom link 2-3 før start, henholdsvis den 27. januar og 3. februar.

 • Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer.

  Læs mere her.