OVERBYGNING – Konflikthåndtering i praksis for TR – del 2

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 20231106
 • Region Syddanmark 
 • 8.11.2023 - 9.11.2023
 • 25.9.2023
 • 2
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Hensigt

Dette kursus bygger videre på ”Konflikthåndtering i praksis for TR - del 1”, hvor du fik værktøjer til at analysere og gå mere afslappet og bevidst til de konflikter, du som TR står i. Del 2 har fokus på, at du får trænet dine kompetencer i konflikthåndtering.


På disse to dage vil vi fordybe os i det at skærpe din viden om, hvad der skal til for at skabe kontakt i konfliktfyldte situationer, og samtidig arbejde med at skærpe din bevidsthed om, hvornår du vælger at være bisidder, konfliktløser, kollega eller blot medmenneske etc.


Du vil blive trænet via rollespil i svære samtaler i en gruppe, og vi vil arbejde med det at kunne inkludere “de vanskelige kollegers” synspunkter, så alle kan ende med

at tage ejerskab af beslutninger på de mange møder, der holdes, i stedet for det der ofte sker - nemlig at nogle går ud og gør, som de plejer.


Indhold

Du lærer:

• At bevare overblikket, når du møder konflikter, som du også selv er involveret i

• At hjælpe kolleger i konflikt til at genetablere kontakten

• At vide, hvornår du er konfliktløser, og hvornår du skal vælge en anden kasket

• At turde være i kaos og bevare modet

• At optræde upartisk, hvor det er relevant for, at kolleger bevarer ejerskab til egne konflikter

• At tilrettelægge et møde efter metoden “deep democracy” 


Vi anbefaler, at du først tilmelder dig ”Konflikthåndtering i praksis for TR – del 2”, når du har prøvet værktøjerne fra del 1 i praksis i mindst ½ - 1 år.

Praktiske informationer

Tid og varighed

Onsdag 8. november 2023, kl. 10.00 - torsdag 9. november 2023, kl. 16.00


Sted

Hotel Vejlefjord

Sanatorievej 26

7140 Stouby


Tilmeldingsfrist

25. september 2023


Har du gennemført DP´s TR velkomstkursus?

DP henstiller til, at TR/TR suppleant har gennemført DPs eget TR velkomstkursus, inden deltagelse i ACs TR basiskurser

"Først-til-mølleprincippet"

Tildeling af pladser sker efter "først-til-mølleprincippet"


2 AC TR kurser pr. år

Vi anbefaler deltagelse i højst 2 AC TR kurser pr. år


Afbud

Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt