OVERBYGNING – Personlig power

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 20221116
 • Region Syddanmark 
 • 16.11.2022 - 17.11.2022
 • 21.9.2022
 • 4
 • 0 kr.
 • Tilmeld

 

Hensigt
Kurset er for tillidsrepræsentanten, der gerne vil have bedre gennemslagskraft og overvinde begrænsninger i forhold til sig selv eller sit arbejde.

Som tillidsrepræsentant – såvel som i andre sammenhænge på arbejdspladsen og i hjemme-/privatlivet – er der stor sandsynlighed for at komme til at stå i situationer, hvor man skal opbyde al sin energi og overvinde personlige barrierer for med handlekraft at kunne gå aktivt og konstruktivt ind i en konfrontation med henblik på at opnå resultater.

Erfaringen siger, at vi alle besidder skjulte ressourcer, og at en indre såvel som ydre modstand kan overvindes gennem bevidst kortlægning og udnyttelse af det personlige potentiale i en problemløsningssituation.

Indhold
Uden hverken at være terapeutisk eller at gå i dybden med psykologiske teorier vil kurset præsentere værktøjer til brug for den enkelte deltager indenfor området:
• Personlig gennemslagskraft
• Aflæsning af eget og andres energiniveau
• Ansvarlighed

Kurset byder derudover på teknikker til kortlægning af det personlige potentiale, til opstilling af målsætninger, og til at “læse” den følelsesmæssige temperatur i et samarbejde.

Form
Undervisningen vil foregå som en vekselvirkning mellem oplæg/samtaleforelæsning, dialog og praktiske øvelser – individuelt og i grupper.

Praktiske informationer

Tid og varighed

Onsdag 16. november 2022 kl. 10.00 - torsdag 17. november 2022, kl. 16.00


Tilmeldingsfrist

21. september 2022


Har du gennemført DP´s TR velkomstkursus?
DP henstiller til, at TR/TR suppleant har gennemført DPs eget TR velkomstkursus, inden deltagelse i ACs TR basiskurser
"Først-til-mølleprincippet"
Tildeling af pladser sker efter "først-til-mølleprincippet"
2 AC TR kurser pr. år
Vi anbefaler deltagelse i højest 2 AC TR kurser pr. år
Afbud
Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt