OVERBYGNING – TR’s rolle i digitale forandringer

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 20221114
 • Region Hovedstaden 
 • 14.11.2022 - 15.11.2022
 • 19.9.2022
 • 2
 • 0 kr.
 • Tilmeld

 

Hensigt
Utallige profetier om ”den digitale fremtid”, hvor robotter har overtaget alle arbejdsopgaver og overflødiggjort menneskelig intelligens lever i bedste velgående. Ledelsen er fascineret, og medarbejderne er måske bekymrede – og hvordan forholder du dig som TR til det?

Kurset er for dig, der gerne vil lære at navigere i et landskab med frygt, fascination og buzzwords, og blive inspireret til, hvordan du fremadrettet kan bruge dit hverv som TR til at få indflydelse på den digitale dagsorden på din arbejdsplads.

Digitalisering – hvad har det med mig at gøre?
Digitalisering er dog mere og andet end blot robotter og kunstig intelligens. I den offentlige sektor ses mange små og større projekter med fx brug af data, digitale systemer og nye kommunikationsformer internt og med brugere/borgere.

De digitale teknologier implementeres først og fremmest med henblik på effektivisering, men også for at øge kvaliteten af de opgaver, der varetages. Foruden medarbejdernes opgaveløsning ændres også de rammer og vilkår, der arbejdes under. Rammerne påvirkes f.eks. i form af ændrede arbejdsgange, nye samarbejdskonstruktioner, nye kompetencebehov, strategier og ledelsesformer og ikke mindst et ændret arbejdsmiljø.

Med andre ord er digitale omstillinger forandringer, som har og vil få stor betydning for medarbejdere såvel som borgere i den offentlige sektor. På kurset sættes der fokus på at kunne identificere de forskellige interesser, der er til stede, og få input til, hvordan du som TR kan opnå indflydelse herpå.

Undervejs i kurset vil du blive klogere på og få værktøjer til at håndtere:
• De grundlæggende elementer i den digitale teknologiske udvikling
• Organisationsudvikling under digitale forandringer og dets indflydelse på arbejdskultur og samspil om kerneopgaven
• Medarbejdernes reaktioner på forandringer – mellem frygt og fascination
• Ledelsens digitaliseringsdagsorden og dit rum for indflydelse

Form
Den røde tråd i kurset vil være at få input til, diskutere og reflektere over medarbejdernes interesser i digitale omstillinger. Der er selvsagt ikke et entydigt svar herpå, så kurset vil veksle mellem oplæg/samtaleforelæsning, cases og diskussion blandt deltagerne.

 

Praktiske informationer

Tid og varighed

Mandag 14. november 2022 - tirsdag 15. noember 2022

2 dages internat


Tilmeldingsfrist

19. september 2022


Har du gennemført DP´s TR velkomstkursus?
DP henstiller til, at TR/TR suppleant har gennemført DPs eget TR velkomstkursus, inden deltagelse i ACs TR basiskurser
"Først-til-mølleprincippet"
Tildeling af pladser sker efter "først-til-mølleprincippet"
2 AC TR kurser pr. år
Vi anbefaler deltagelse i højest 2 AC TR kurser pr. år
Afbud
Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt