Parforholdet – udredning, caseformulering og intervention, København

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 400181
 • Region Hovedstaden 
 • 14.5.2024 - 15.5.2024
 • 2.4.2024
 • 24
 • 3964 kr.
 • Tilmeld

Undervisere
Mattias Stølen Due, cand.psych.aut., direktør for Center for Familieudvikling, København. Forfatter til bogen "Pas på parforholdet, mens I stadig elsker hinanden" fra Kristeligt Dagblads Forlag, 2015 og bidragsyder til bogen "Far, mor og skilsmissen" fra Dansk Psykologisk Forlag, 2012. 

Josephine Kardyb, cand. psych. aut. Psykolog hos Center for Familieudvikling, Aarhus.ICEEFT certificeret EFT-parterapeut samt supervisor-in-training.Josephine har arbejdet med parterapi i 10 år i sin stilling hos Center for Familieudvikling. Hun har desuden erfaring med skilsmisserådgivning, tvivlsafklaring samt depressionsbehandling i individuelle- og gruppeterapeutiske forløb.

Formål
Vanskeligheder i par- og familierelationer er en af de hyppigste årsager til at danskerne går til psykolog. Familiens form er i hastig forandring. Samtidig er kvaliteten af parforholdet eller ægteskabet fortsat blandt de væsentligste kilder til psykologisk trivsel hos både børn og voksne i familien. Der er derfor brug for at psykologer har viden om og metoder til at arbejde med parforholdet i fokus.
På dette kursus får du en dybere teoretisk forståelse af hvad vanskeligheder i parforholdet er, hvordan de udvikler sig. Du introduceres til aktuel viden om de faktorer som beskytter parforholdet, og om de, som udløser, vedligeholder eller forværrer vanskeligheder over tid. Du får en indledende træning i forskningsunderstøttede metoder til udredning, caseformulering og interventioner målrettet par. 

Læringsmål
Dette kursus giver dig den nyeste teoretiske og forskningsbaserede viden om vanskeligheder i parforholdet.
Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At foretage en udredning af vanskeligheder i parforholdet med udgangspunkt i en teoretisk model og forskningsbaseret viden. 
 • At foretage en dyadisk caseformulering i samarbejde med et par. Mere specifikt vil du efter kurset kunne hjælpe et par til at få en dybere forståelse for de forskelligheder, triggere, sårbarheder og samspilsmønstre, som tilsammen danner deres vanskeligheder. 
 • At vurdere om et par er egnet til parterapi, herunder udrede forekomsten af vold, utroskab og skridt i retning af skilsmisse.
 • At styre og strukturere en parsamtale.

Dette vil give dig kompetence til:

 • At indlede et struktureret samtaleforløb med et par.

Målgruppe
Kurset er målrettet psykologer, der har lyst til og/eller erfaring med parsamtaler, f.eks. i privat praksis eller på børne- og familieområdet. Kurset er introducerede, og parterapeutisk erfaring eller efteruddannelse er ikke en forudsætning. For den mindre erfarne parterapeut vil dette kursus kunne danne grundlag for at opstarte arbejdet med par. For den erfarne parterapeut vil kurset kunne give ny inspiration til at arbejde forskningsbaseret med udredning og caseformulering som opstart på parterapeutiske forløb. 

Undervisningsform
Undervisningen varierer mellem oplæg, øvelser, videoobservation og diskussion af casemateriale. 
Kursets første dag vil have mest vægt på teori og forskning men med afveksling i formidlingsformen mellem oplæg, video, diskussion og øvelser. På kursets anden dag fokuseres på praksis og her bringes stoffet i anvendelse i øvelser, træning og diskussion af casemateriale.

Temaer i kurset

 • Familiens form og forandring, herunder aktuelle vilkår for intimitet og parforhold.
 • Den integrative adfærds-model for udvikling af vanskeligheder i parforholdet 
 • Hjælpsøgning hos par 
 • Udredningsforløbet og brug af spørgeskemaer til par 
 • Vurdering af graden af vanskeligheder i parforholdet, herunder motivation for forandring og skridt i retning af skilsmisse. 
 • Kontraindikationer for parterapi, herunder vold og aktuel utroskab 
 • Dyadisk caseformulering, herunder parrets forskelligheder, triggere, sårbarheder og samspilsmønstre i parforholdet 
 • Interventionsmetoder: Integrative Behavioral Couples Therapy (IBCT; Christensen & Jacobsen 1988) og den forebyggende variant, der er udledt heraf, Par-tjek (Trillingsgaard, Stølen-Due, Fentz, & Steenberger, 2016).
 • Parsamtalens særlige udfordringer, herunder praktiske redskaber til at fastholde en dyadisk problemforståelse, styre samtalens fokus og justere samtalens intensittet.

Forberedelse 

 • Du forventes at have læst den anbefalede litteratur (1) og (2) inden kursusstart.
 • Før kurset får du mulighed for hjemme at afprøve nogle af de assessment redskaber, der gennemgås på kurset.
 • Litteraturen er tilgængelig 3 uger inden kursusstart.

Efter kurset
Der er ingen obligatoriske opgaver efter kurset.

Litteratur
Anbefalet litteratur: (litteratur 1-6 er tilgængeligt i mitdp)

(1)  Christensen, A., Wheeler, J. G., Doss, B. D. & Jacobson, N. S. (2014). Couple distress. I: D. H. Barlow (red.), Clinical handbook of psychological disorders: A step-by-step treatment manual (5. udgave, s. 703-731). New York: The Guilford Press. Kapitlet præsenterer vanskeligheder i parforholdet som en psykologisk belastende tilstand, der kan udløse, forværre og/eller komplicere behandlingen af DSM-IV diagnostiske tilstande hos både voksne og deres børn. Kapitlet gennemgår teoretiske og praktiske aspekter af den integrative adfærdsterapi til par, der aktuelt vinder terræn som én blandt de mest lovende former for parterapi.

(2)  Trillingsgaard, T., Stølen-Due, M., Fentz, H., Steenberger, S. (2016): Par-tjek manualen. Kbh: Center for Familieudvikling. Side 3-32. Parterapi ender ikke sjældent med at være ”alt for sent og alt for lidt”. Sådan oplever mange privatpraktiserende terapeuter arbejdet med par. Disse to indledende kapitler af manualen til Par-tjek introducerer læseren til det forebyggende tilbud ”Par-tjek” og argumenterer for potentialet i at række ud til par med vanskeligheder i bedre tid og over længere tid. I teksten beskrives hvordan vanskeligheder i parforholdet kan forståes som et intimitetstab, der udvikler sig over tid i samspil mellem forskelligheder, sårbarheder, triggere og polariserende samspil. 

Supplerende litteratur:

(3) Trillingsgaard, T., Fentz, H. N., Hawrilenko, M. & Cordova. J. V. (2016): A randomized controlled trial of the Marriage Checkup adapted for private practice. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 12, 1145-1152.

(4) Stølen Due, M. (2015) ”Pas på parforholdet, mens I stadig elsker hinanden”. Kristelig Dagblads Forlag.

(5) Korsgaard, L., Steenberger, S. & Trillingsgaard, T. (2016). Det gyldne øjeblik i parforholdet. Psyke & Logos, 1, 118-143.

(6) Christensen, A. & Doss, B. D. (2017). Integrative behavioral couple therapy. Current Opinion in Psychology, 13, 111–114.

(7) Jacobson, N. S. & Christensen, A. (1998). Acceptance and change in couple therapy: A therapists guide to transforming relationships. New York, NY: Norton.

(8) Christensen, A., Doss, B. D., Jacobsen, N. S. (2014). Reconcilable differences. Rebuild your relationship by rediscovering the partner you love without losing yourself. The Guilford Press. 

(9) Cordova., J., (2014). The Marriage Checkup practitioner’s guide. Promoting lifelong relationship health. American Psychological Association. 

Godkendt til
Kurset er godkendt med 12 timer på tværgående modul for alle specialistuddannelser.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed

14. maj - 15. maj 2024.
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00.
Varighed: 12 timer.