Psykofarmakologi, børn og unge

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 400399
 • Region Hovedstaden 
 • 29.1.2024 - 30.1.2024
 • 18.12.2023
 • 24
 • 3871 kr.
 • Tilmeld

Underviser
Anne Katrine Pagsberg, Professor, overlæge, PhD, leder af forskningsenheden, Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Forskningsenheden.

Formål
Formålet med kurset er, at du tilegner dig erfarings- og forskningsbaseret viden om psykofarmakologi i forhold til børn og unge. Du tilegner dig basal viden om aktuelle psykofarmaka ift. børn og unge: Gruppering, virkninger, bivirkninger. Du udvikler en basal forståelse af neurobiologiske mekanismer for virkninger og bivirkninger, hvor fokus er på klinik, ikke biologi. Du opnår kendskab til lovgrundlaget for psykofarmakologisk behandling af børn og unge, og kurset berører også udviklingen i medicinforbrug ift. børn og unge.

Læringsmål
Det gør dig i stand til (viden):

 • At kende de vigtigste psykofarmaka-grupper, deres kliniske anvendelser, virkninger og bivirkninger, herunder kendskab til lovgrundlaget for psykofarmakologisk behandling af børn og unge. Herunder fokus på hvad det betyder i klinisk praksis, at en del psykofarmaka ordineres ”off-label” – dvs. uden myndighedernes godkendelse til aldersgruppen.

Det gør dig i stand til (færdighed):

 • At kunne vurdere ønskede og uønskede virkninger af psykofarmaka med henblik på betydningen for det kliniske arbejde ift. den enkelte klient.
 • At identificere behov for psykofarmaka/regulering af psykofarmaka med henblik på at kunne viderehenvise til relevant fagperson.
 • At kunne afholde ”den gode samtale ”med forældre/patienter om virkninger og bivirkninger - i samspil med den ordinerende læge.

Det gør dig i stand til (kompetence):

 • At kunne reflektere over samspillet mellem psykoterapi og medicin, heriblandt kendskab til placebo, compliance/adherence og andre psykodynamiske aspekter af psykofarmakologi.

Målgruppe 
Psykologer, som har kontakt med børn og unge i psykofarmakologisk behandling.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med:

 • børne-ungdomspsykiatriske diagnoser på niveau med psykologer, der har arbejdet ca. et år i specialet.
 • børne-ungdomspsykiatriens terapiformer inkl. psykoterapi, pædagogisk behandling og medicin.

Undervisningsform
Kurset trækker på forskellige pædagogiske redskaber herunder oplæg, film, refleksion i grupper og fælles diskussion.

Temaer i kurset

 • Basal psykofarmakologi, heriblandt skelnen mellem farmakokinetik og farmakodynamik.
 • Transmitterstoffer, synapsens funktion og billeddannende teknikker.
 • Udvikling i psykofarmaka-forbrug, samfundsfarmaci.
 • De vigtigste diagnosegrupper og deres indikation for psykofarmakologisk behandling, heriblandt misbrug.

Anvendelse af de vigtigste midler: 

 • Centralstimulantia, atomoxetin og andre ADHD-præparater.
 • Antipsykotika.
 • Antidepressiva.
 • Stemningsstabiliserende medicin.
 • Anxiolytika og sovemedicin.
 • Samspil mellem psykoterapi, pædagogisk behandling og medicin, heriblandt placebobegrebet.
 • Psykoedukation til børn, unge og forældre
 • Love, regler og kliniske retningslinjer for psykofarmakologisk behandling.

Forberedelse

 • Refleksion over et væsentligt dilemma, du er er stødt på, i dit daglige samarbejde om psykofarmakologisk behandling.
 • Du skal have læst nedenstående lærebogskapitel og reflekteret over en forskningspublikation, som fremsendes ca. 3 uger før kursets start med en række spørgsmål.

Litteratur (forudsættes læst før kurset)
Kapitlet ligger i "Mit DP" og kan downloades ca. 3 uger før kursets start:

 • Børne- og ungdomspsykiatri. 4. udgave. Redigeret af Per Hove Thomsen, Charlotte Ulrikka Rask, Niels Bilenberg. Fadls forlag 2019. Kapitel 20: ”Psykofarmakologisk behandling af børn og unge” (s. 279-290)

Godkendt til
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Tid og varighed

29. januar - 30. januar 2024
1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00
Varighed: 12 timer

Til- og afmeldingsfrist

18. december 2023