Psykologen i rollen som konsulent i PPR – et treårigt efteruddannelsesforløb 2022-2025

Specialiseringsmodulerne

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 228092
 •  
 • 22.9.2022 - 20.5.2025
 • 1.9.2022
 • 18
 • 49858 kr.
 • Tilmeld

Efteruddannelsen tager afsæt i en forståelse af, at børn og unge udvikler sig gennem deltagelse i fællesskaber. Den overordnede ramme for og fokus på uddannelsen er forebyggelse, tidlig indsats og inklusion. Uddannelsen er godkendt til specialiseringsmodulet for specialistuddannelsen i pædagogisk psykologi med 150 timer.

Der kan komme mindre justeringer i forhold til temaer m.m. 

Uddannelsens mål er, at du udvikler færdigheder i forhold til:

 • At kunne inddrage barnet/den unge og dets relevante voksne og bidrage til samarbejde mellem alle parter til gavn for barnets udvikling (dets mange kontekster i arbejdet med at skabe nye perspektiver i lærings- og udviklingsfællesskaber)
 • At kunne udvikle fællesskaberne omkring børnene/de unge, således at der skabes nye udviklings- og deltagelsesmuligheder for børnene/de unge 
 • At kunne vurdere og udvælge egnede tilgange til at agere i komplekse situationer og facilitere samarbejdsprocesser med forskellige interessenter i PPR-arbejdet

Uddannelsens mål er endvidere, at du udvikler kompetencer i forhold til:

 • At kunne evaluere og reflektere over egen psykologfaglige viden og praksis i rollen som konsulent i PPR
 • At kunne lægge en plan for egen psykologiske-pædagogiske faglige udvikling i PPR-arbejdet

Nedenfor delmodulerne. Indhold og læringsmål for de enkelte moduler vil kunne ses her på siden ultimo 2021.

EFTERÅR 2022
Aarhus - 22.-23. september - Børns invitationer engaging in complexity, v. Jørn Nielsen 
København - 1.-2. november - Rådgivning, positionering og facilitering af forandringsprocesser, v. Dorte Nissen 
Købehavn - 1. december - Den pædagogiske psykolog som 'vært', v. Vibe Strøier

FORÅR 2023
Aarhus - 27.-28. februar - Kontekst management, v. Jørn Nielsen
København - 2.-3. maj - Mødeledelse og facilitering af samarbejde omkring børn og unge,  v. Dorte Nissen

EFTERÅR 2023
København - 2.-3. oktober - Trivselsfremmende og inkluderende læringsmiljøer, v. Tine Basse Fisker
Aarhus - 7.-8. december - Implementeringsteori I og II, v. Vibe Strøier

FORÅR 2024
København - 4. marts - Deltagerobservation med inspiration fra etnogratisk metode, v. Dorte Kausholt
København - 5. marts -  At forankre og anvende observationer, v. Dorte Nissen
København - 6. maj - Sociale kategorier - om køn og etnicitet i skolen, v. Iram Khawaja
København - 7. maj - Børnefællesskaber og deltagerobservation, v. Charlotte Højholt

EFTERÅR 2024
København - 17. september - Etablering af læringsmiljøer v. Thomas Lundby og Morten Novrup Henriksen
København - 18. september - PPV – skriftlighed i en pædagogisk praksis, v. Lone Hygum og Sara Bork
Aarhus: 2.-3. december - Konflikthåndtering, v. Dorte Nissen

FORÅR 2025
København - 10. marts - Dette modul planlægges undervejs i uddannelsen med udgangspunkt i deltagernes ønsker og behov
København - 11. marts - Skriftlighed i relation til undersøgelsessarbejde, v. Camilla Mikkelsen Printz
Aarhus - 19.-20. maj  - Effektvurdering, v. Jørn Nielsen


Formål og målgruppe
’Psykologen i rollen som konsulent i PPR’ har til formål at skabe nye forståelser af børns vanskeligheder i de forskellige konkrete kontekster, barnet er en del af og til at udvikle interventionsformer som skal føre til nye og bedre udviklings- og deltagelsesmuligheder for barnet. Målgruppen for efteruddannelsen er psykologer i PPR.

Indhold

 • Hvordan kan psykologen, sammen med barnet og de vigtige aktører i barnets liv, bidrage til at skabe nye muligheder for barnet i lærings- og udviklingsfællesskaberne?
 • Hvilke psykologfaglige kompetencer kan styrkes hos psykologen i de ofte meget komplekse og til tider modsætningsfyldte konsultationer med mange interessenter?
 • Hvordan kan psykologen evaluere og reflektere over egen psykologfaglige viden og lægge en plan for egen faglige udvikling og praksis i rollen som konsulent i PPR?

Tidsramme
Det treårige efteruddannelsesforløb afholdes med fire-fem kursusdage pr. semester i årene 2022-2025.

Form
Oplæg, cases og gruppedrøftelser. Træning og kobling af den nye teoretiske viden til egen praksis er en vigtige del af undervisningen – på og imellem kursusdagene. Du må påregne at mødes i studiegrupper. Deltagelse i studiegruppe er obligatorisk og har til formål at træne og give mulighed for fordybelse i udvalgte temaer, og at arbejde med, hvordan den præsenterede viden omsættes til din praksis. Kursisterne udarbejder et essay om egen praksis. Der inddrages fire essays pr. semester med feedback fra underviser og medkursister. Essayet præsenterer et tema med anvendte teorier, anvendt metode, kobling til egen praksis samt beskrivelse af, hvad kursisten har gjort og hvordan det er gået. På hvert semester er der mulighed for at kursister kan træne værtsrolle og procesteknologi. To kursister pr. semester varetager introduktion til temaer og undervisere samt refleksioner og kobling til øvrige semestre og semestrets fire essays.

Forberedelse
Der vil være litteratur der skal læses til hver undervisningdag - ca. 30-50 sider. Derudover kan der af underviser stilles opgaver, som skal løses hjemme eller i studiegrupper mellem hver undervisningsgang, bl.a. udarbejdelse af essay om egen praksis. Der skal påregnes deltagelse i obligatoriske studeigrupper 1-2 dage pr. semester/halvår. 

Supervision
Der er mulighed for, at du kan indgå individuelle aftaler om supervision med underviserne i forhold til uddannelsens indhold. Supervision er ikke en del af uddannelsen, og du skal defor påregne særskilt betaling for dette. 

Organisering og udvikling
Uddannelsen er udviklet af DP i samarbejde med tre erfarne eksperter og undervisere Jørn Nielsen, Dorte Nissen og Vibe Strøier. 

Godkendelse til specialistuddannelse
Efteruddannelsen er forhåndsgodkendt til specialiseringsmodulet i pædagogisk psykologi med 150 timer;
8.4.4.2.1. Udviklings-, lærings- og organisationsteorier 50 timer.
8.4.4.2.2.1. Udredning 50 timer.
8.4.4.2.2.2. Intervention 50 timer.
De tre områder ses ikke som tre adskilte områder, men som emner der ses i sammenhæng.

Udervisere

 Jørn Vibe  Morten & Thomas
  Dorte Nissen  Dorte Kousholt  Tine 

 Camilla   Iram   Charlotte

  Lone    Sara

Jørn Nielsen, cand.pæd.psych., ph.d., specialist og supervisor i psykoterapi. Tidligere formand for Dansk Psykolog Forenings Etiknævn.
Vibe Strøier, cand.psych., specialist  og supervisor i psykoterapi for voksne samt  arbejds- & organisationspsykologi.
Dorte Nissen, cand.pæd.psych., specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og arbejds- og organisationspsykologi.
Line Lerche Mørck, cand.psych., professor  på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU).
Dorte Kousholt, cand.psych., ph.d.
Iram Khawaja, cand.psych, ph.d. lektor.
Thomas Lundby, cand.psych., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi.
Morten novrup Henriksen, cand.psych., specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi.
Tine Basse Fisker,cand.pæd.psych., ph.d. 
M.fl. 

 

Om kurset

 • Kandidatmedlem kr. 49858,00
 • 228092
 • Specialiseringsmodulerne - Psykologen i rollen som konsulent i PPR - et treårigt efteruddannelsesforløb 2022-2025
 • 18
 • 3-årigt kursusforløb med start 22. september 2022 og slut 20. maj 2025.
  Varighed: 150 timer.
  Dage og tider for de enkelte delkurser kan ses i kursusbeskrivelsen. 

 • 11. august 2022

 • Uddannelsens i alt 25 undervisningsdage er fordelt med 15 undervisningsdage i København og 10 undervisningsdage i Aarhus i foreningens lokaler.

  Hvor de enkelt delkurser afholdes kan ses i kursusbeskrivelsen.

  Aarhus: 
  Dansk Psykolog Forening 
  Åboulevarden 31, 2.
  8000 Aarhus C

  København:
  Dansk Psykolog Forening
  Stockholmsgade 27
  2100 København Ø

  • Du skal melde afbud mere end 6 uger før kursusstart for 100% refundering af kursusprisen.

  Læs mere om de nye regler her