Psykologen som konsulent, København

Det tværgående modul

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 220317
 • Hovedstaden 
 • 4.4.2022 - 5.4.2022
 • 14.3.2022
 • 22
 • 3871 kr.
 • Tilmeld


Underviser

Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi for voksne samt  arbejds- & organisationspsykologi.

Formål
Formålet med kurset er at give dig de mest nødvendige forudsætninger for at bestride rollen som konsulent. At opnå grundlag for at indgå i og gennemføre konsulentopgaver. At få indsigt i konsulentrollens muligheder, funktioner, psykologi og betydning.   

Læringsmål
Du vil på kurset få teoretisk og praktisk viden om rollen som konsulent.

Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At adskille den psykologiske konsulentrolle fra rollen som supervisor, terapeut og underviser samt kende forskel på rollen som hhv. ekstern og intern konsulent.
 • At identificere og analysere problemstillinger som konsulent og efterfølgende vælge relevante metoder herunder anvende kriterier for, hvilke metoder der kan anvendes hvor.
 •  A t kunne designe en analyse og interventionsplan for et psykologisk konsulentforløb, herunder kontrakt og opgavestyring.


Du vil få kompetencer i: 

 • At balancere mere fagligt sikkert som psykologisk konsulent mellem på den ene side processtyring, involvering og actions-læring og på den anden side  strategisk målopfyldelse, rådgivning og tilførsel af ekspertviden.
 • At reflektere over betydningen af opgavens problemstilling for psykologens positioner og metoder, herunder etiske problemstillinger og de forskellige magtaspekter, der knytter sig til konsulentrollen.  


Målgruppe
Psykologer i begyndelsen af specialistuddannelsen og andre med interesse for emnet.


Undervisningsform 
Undervisningen veksler mellem:

 • Oplæg
 • Diskussion af de teoretiske begreber i plenum
 • Teamarbejde i forhold til at designe en analyse- og interventionsplan på flere niveauer cases hentet fra det virkelige liv
 • Øvelser der har til formål at træne deltagerne i samspillet mellem analyse   og intervention 

  Temaer i kurset

 • Rollen som konsulent
 • Etiske overvejelser
 • Intern eller ekstern konsulent
 • Fra ekspert til proceskonsulent og netværkskonsulent
 • Betydningen af opgavens problemstilling for rolle og metode Indsigt i og erfaring med problemløsningsprocesser og de overvejelser, konsulenten må gøre sig i alle faser af en opgave. Indsigt i relevante metoder i konsulentens arbejde
 • Kriterier for valg af metode
 • Kontraktudformning og opgave styring
 • Intervention, formidlingog evaluering. 

Forberedelse
Deltagerne skal forud for kurset læse nedenstående ca. 100 sider. Litteraturen som er obligatorisk vil kunne downloades fra "Mit DP" ca. 3 uger før kursets start. Der kan forekomme ændringer i nedenstående.

Litteratur som er obligatorisk læsestof inden kursusstart:

 1. Kristian Dahl og Lene Tanggaard: Konsultation – tilbage til rødderne. Pædagogisk psykologisk tidsskrift nr. 2 , 2013  
 2. Thilde Westmark m.fl: Ekspert og proceskonsulent: Kan man være lidt af hvert? Kapitel 3 I Westmark m.fl: Konsulent-men hvordan. Akademisk forlag 2012.
 3. Vibe Strøier: PPR-psykologem som den Gode og Årvågne vært. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift nr. 5 - 2018
 4. Leon Lerborg: Styringsparadigmer i den offentlige sektor. Jurist og økonomforbundets Forlag, 2010
 5. Kristoffer Lande Andersen: Ledelse og autoritet i Poula Helt (red): Lederskabelse. Det personlige lederskab. 3. Udgave. Samfundslitteratur 2013

Supplerende litteratur til inspiration:

 1. Annemette Digmann & Mads Ole Dall: Kan ledere krydse grænser - kan medarbejdere? Lovende perspektiver i nye erfaringer med selvledelse. Dansk Psykologisk Forlag. Erhvervspsykologi nr. 1., marts 2017  
 2. Vibe Strøier: Den genealogisk metode: Et overgangsritual i innovationsprocesser i Mads Bendixen & Niels Christian Mossfeldt Nickelsen: (red) Innovationspsykologi. Dansk Psykologisk Forlag 2014
 3. Mette Vesterager: Stress i et eksistentielt perspektiv. Dansk Psykologisk Forlag. Erhvervspsykologi nr. 2., juni 2017  

Godkendt til:
 Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer.

Om kurset

 • Kandidatmedlem kr. 3871,00
 • 220317
 • Det tværgående modul - Psykologen som konsulent, København
 • 22
 • Mandag 4. april - tirsdag 5. apirl 2022.
  1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. dag kl. 9.00-16.00. 

  Varighed: 12 timer.

 • 21. februar 2022.

  Der er stadig ledige pladser kontakt kursuscenter@dp.dk eller ring tlf.nr.: 3526 9955.

  • Du skal melde afbud mere end 6 uger før kursusstart for 100% refundering af kursusprisen.

  Læs mere om de nye regler her.