Psykologisk behandlings-/støttetilbud til pårørende til mennesker med demens

Specialiseringsmodulerne

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 22810
 • Region Midtjylland 
 • 12.10.2022 - 13.10.2022
 • 31.8.2022
 • 24
 • 3871 kr.
 • Tilmeld

 Laila     Anna 

Undervisere
Laila øksnebjerg, cand.psych, specialist i klinisk neuropsykologi.
Anna Aamand, Gerontopsykolog, Center for Livskvalitet i Aarhus Kommune samt ældrepsykologisk Klinik, i Ebeltoft 

Formål
Demenssygdomme påvirker livet for mange mennesker. Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens har ca. 89.000 danskere en demenssygdom, og antallet vil øges markant i de kommende år pga. det stigende antal ældre. Op mod 400.000 personer i Danmark er nære pårørende til en person.
At blive ramt af Alzheimers sygdom, eller andre demenssygdomme, har store konsekvenser – i særdeleshed for den ramte, men i høj grad også for de pårørende. Sygdommen kan for de pårørende være en stor belastning og kan føre til depression, stress og social isolation.
Formålet med kurset er at give psykologen grundlæggende og bred viden om demens, som kan bruges til at modtage pårørende til mennesker med demens til psykologisk behandling. Kurset giver introduktion til forløb med pårørende til mennesker med demens, fx gennem psykoterapi, støttende forløb såvel som gruppe- eller individuelle tilbud. Kurset bidrager også til at skabe netværk mellem psykologer, der har interesse for feltet. Dette med henblik på muligheden for gensidig brug af hinandens ekspertise efterfølgende. Endvidere vil kurset give indblik i, hvordan psykologen kan supervisere og rådgive andre faggrupper, der arbejder med mennesker med demens og deres pårørende.

Læringsmål
Med afsæt i seneste internationale forskning vil kurset omhandle viden om kognitive og psykiatriske symptomer ved demenssygdomme – og disse symptomers betydning for hverdagslivet for pårørende til mennesker med demens.

Dette vil gøre dig i stand til (viden):

 • At kende til de mest almindelige demenssygdomme med henblik på tilrettelæggelse af støtte til pårørende til mennesker med demens

Kurset giver dig færdigheder i:

 • At planlægge og gennemføre målrettet støtte til pårørende til mennesker med demens
 • At rådgive andre faggrupper, der arbejder med pårørende til mennesker med demens.

Kurset giver dig kompetence til:

 • At reflektere over anvendelsen af forskellige interventionsmetoder til påreødne til mennesker med demens og vurdere den bedst egnede blandt disse i de enkelte cases.

Målgruppe
Målgruppen er psykologer med ønske om at opnå basal viden, så de kan støtte pårørende eller henvise relevant i mødet med en klient eller pårørende, som har behov for udredning.

Temaer i kurset

 • Kognitive og psykiatriske symptomer ved demenssygdomme – og disse symptomers betydning for hverdagslivet
 • Støttende foranstaltninger for pårørende til mennesker med demens, herunder også børn og unge der er pårørende.
 • Gruppe- og individuelle forløb
 • Pårørendes forståelse af og reaktioner på demenssymptomer
 • Den kontinuerlige sorg/oplevelse af tab
 • Hvordan psykologisk intervention kan være forskellig fra almindelig krisebehandling i forhold til målgruppen
 • Kompenserende strategier i relation mellem de berørte parter
 • Kommunikation og samarbejde i et potentielt minefelt
 • Relation og intimitet med et menneske, der forandres gennem demenssygdommen
 • Interventionsmetoder til pårørende til mennesker med demens
 • Rådgivning og supervision af andre faggrupper, der arbejder med mennesker med demens eller pårørende

Litteratur

 • Hasselbalch, S. G., & øksnebjerg, L. (2019). Få det bedste ud af livet med demens. Strandberg Publishing
 • Eva Hultengren (2019) Pårørt: En pårørendes forløb med Alzheimers: Aalborg Universitetsforlag (FAAU)
 • Værktøjskasse – Støtte til et liv med demens http://www.videnscenterfordemens.dk/vaerktoejskassen/

Godkendt til
Kurset er godkendt under specialiseringsmodulet for neuropsykologi under Rehabilitering 15.4.4.2.2. med 6 timer samt 6 timer i overensstemmelse med retningslinjerne i det fleksible valg.
Kurset er godkendt under specialiseringsmodulet for gerontopsykologi under 16.4.4.2.2.3. med 3 timer og 16.4.4.2.2.6. med 9 timer.
For alle øvrige specialistuddannelser er kurset godkendt jf. retningslinjerne for det fleksible valg med 12 timer.

 

Praktiske informationer

Tid og varighed

Onsdag 12. oktober - torsdag 13. oktober  2022.
1. dag kl. 10-17 og 2. dag kl. 9-16.
Varighed: 12 timer. 


Til- og afmeldingsfrist

31. august 2022