Seniortræf – Nikolaj Lunøe om patriarkatets fald

Seniorarrangementer

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 20220409
 • Hovedstaden 
 • 9.4.2022 - 9.4.2022
 • 6.4.2022
 • 19
 • 0 kr.
 • Tilmeld

“Female choice” ? eller: Hvad sker der efter patriarkatets fald?

 

Psykologien er nabo til både biologi og samfundsvidenskab. Indtræder der forandringer i et af disse to “domæner” (eller skabes der ny viden i de fag, der studerer dem), vil dette ofte også have konsekvenser for de problemstillinger, vi arbejder med i vores fag.

     Den tyske feminist og biolog Meike Stoverock udgav i 2021 bogen Female Choice: Vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation, hvori hun ? med udgangspunkt i evolutionsbiologi og arkæologi ? argumenterer for, at den ligestilling mellem kvinder og mænd, som nu omsider er på vej, formentlig vil medføre ret drastiske ændringer i forholdet mellem heterosexuelle kvinder og ditto mænd.

     Stoverock forudser, at kvindernes voksende frihed vil medføre, at flertallet vil blive langt mere selektive med hensyn til hvilke mænd, de har lyst til at få børn med ? uanset om det sker ved hjælp af “naturmetoden,” eller ved at kvinden vælger sæd fra en anonym donor på grundlag af oplysninger om den pågældendes helbredstilstand, IQ osv.

     Dette vil, forventer hun, skærpe den indbyrdes konkurrence mellem mænd på parforholds-markedet. Med det resultat, at et sted mellem 20% og 40% af alle mænd kommer til at leve som “incels” ? sådan som det er tilfældet blandt mange af de biologiske arter, vi er tættest beslægtet med.

     Hun griber ikke denne påstand ud af luften. For hardcore statistiske data fra fx Norge viser, at antallet af mænd, der bliver fædre, er begyndt at falde ret drastisk, mens faldet i antallet af kvinder, der fravælger moderskabet, er særdeles beskedent!

     Nikolaj Lunøe (der er pensioneret organisationspsykolog med en fortid i psykiatrien) vil præsentere Stoverock’s bog. Han vil argumentere for, at hun måske har overset noget ? og benytte lejligheden til at levere en kort introduktion til en såkaldt “naturalistisk” psykologi.

Om kurset

 • Dansk Psykolog Forening København
  Stockholmsgade 27
  2100 København Ø
 • 06-04-2022 12:00:00
 • 09-04-2022 10:30 - 13:00
 • 20220409
 • Seniorarrangementer - Seniortræf - Nikolaj Lunøe om patriarkatets fald
 • Nikolaj Lunøe
 • Af hensyn til bestilling af smørrebrød er sidste tilmeldingsfrist d. 6 april kl. 12.00.