“Sorg og krise hos børn og voksne” – arrangeret af Kreds Ringkøbing

Kursus

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 772017044909512
 • Midtjylland 
 • 16.11.2022 - 17.11.2022
 • 14.10.2022
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Tema som dekkes under dagene:
Dag 1:

 • Nyere forskning om barn i sorg og krise
 • Akuttreaksjoner og etterreaksjoner
 • Komplisert og normal sorg hos barn
  o Risikofaktorer for utvikling av langtidsproblemer
 • Hvordan hjelpe barn i sorg og krise?
  o Umiddelbar hjelp
  o Hjelp over tid, sorgterapi
  o Hjelp i barnehage og skole
 • Utfordringer i arbeidet med barn i sorg og krise

Dag 2:

 • Nyere forskning om sorg og komplisert sorg – voksne
 • Akuttreaksjoner og etterreaksjoner
 • Risikofaktorer for utvikling av langtidsproblemer
 • Umiddelbar og langsiktig intervensjon?
 • Behandling av komplisert sorg
  o Ulike tilnærmingsmåter
  o Behandling av ulike typer komplisert sorg

Kursusleder: Psykolog, professor emeritus Atle Dyregrov er spesialist i klinisk psykologi ved Klinikk for krisepsykologi og professor emeritus ved Senter for Krisepsykologi i Bergen, ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Han har i hele sin karriere arbeidet med barn og familier som har opplevd dødsfall og ulike traume- og krisesituasjoner. Han har skrevet mer enn 300 faglige artikler, og mange bøker, bokkapitler og rapporter innen krise-, katastrofe- og sorgområdet. Blant hans bøker er Sorg hos barn, Sorg hos små barn, Barn og traumer, Håndbok i barns sorg (skrevet sammen med Martin Lytje – kommer på dansk i 2022, Sorg og komplisert sorg 2021 (skrevet sammen med Pål Kristensen og Kari Dyregrov), og Katastrofepsykologi. Mange av bøkene finnes på dansk. I 2014 ble han utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for «pionerinnsats innen krise- og katastrofepsykologi»

Tid: 16.-17.11.2022 kl. 9-16
Sted: Café Utopia, Danmarksgade 3, 7500 Holstebro
Pris for deltagelse: Medlem Kreds Ringkøbing 2.750kr inklusiv moms, medlem af DP uden for kredsen 3.000kr inklusiv moms,
psykologer der ikke er medlem af DP 4.125kr inklusiv moms.
Frokost og eftermiddagskaffe med forfriskning er indeholdt i prisen.

Tilmelding med navn, ansættelsessted og DP medlemsnummer til kredsringkoebing@dp-decentral.dk senest 14.10.22., skriv Dyregrov i emnefeltet.

Kurset er godkendt i Dansk Psykolog Forening til:

 • Systematisk efteruddannelse for ydernummerpsykologer. Undervisningen
  berører områder, der er omfattet af henvisningskriterierne, indenfor
  behandling.
 • Specialist i psykotraumatologi:
  14.3.3. Sorg og krise hos børn og unge – 6 timer
  14.3.3. Psykotraumatologi Sorg og krise hos børn – 6 timer
 • Alle andre specialistuddannelser: Tværgående modul 12 timer

På gensyn – kredsstyrelsen

Om kurset

 • Café Utopia
  Danmarksgade 3
  7500 Holstebro
 • 16-11-2022 09:00 - 17-11-2022 16:00
 • Kursus - "Sorg og krise hos børn og voksne" - arrangeret af Kreds Ringkøbing
 • Kurser i kredse sektioner og selskaber
 • 14-10-2022 12:00:00
 • Kursusdage med psykolog Atle Dyregrov - "Sorg og krise hos børn og voksne"