Story Stem Assessment Profile – kursus og certificering

Kursus

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris m. moms
 • 400529
 • Region Hovedstaden 
 • 11.12.2023 - 19.1.2024
 • 7.12.2023
 • 25
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Deltagelse inkluderer efterfølgende certificering i administration og scoring af SSAP. Undervisningen foretages af undervisere fra Anna Freud Centeret på letforståeligt engelsk. Protokollen, som metoden administreres efter i kontakten med barnet, er oversat til dansk. 

Story Stem Assessment Profile

SSAP er en struktureret legeobservationsmetode, der bruges i aldersgruppen 4-9 år til at undersøge barnets tilknytningsrelaterede erfaringer. Barnet præsenteres ved brug af små dukker og plastikdyr for forskellige historier, der påbegyndes af psykologen og færdiggøres af barnet. SSAP giver indblik i barnets indre billeder af og forventninger til primære omsorgspersoner samt barnets strategier til at regulere sine følelser og adfærd, når barnet er i situationer, der skaber utryghed. Barnets historier scores i forskellige kategorier af henholdsvis tryg og utrygge tilknytningsrepræsentationer.

Kurset er forhåndsgodkendt til: Specialist i klinisk børne og ungepsykologi: specialiseringsmodulet, 6.4.4.2.2. Psykologiske undersøgelsesmetoder

Anvendelsesmuligheder

SSAP har brede anvendelsesmuligheder i arbejdet med 4-9-årige børn i mistrivsel.

I forhold til børnepsykologiske undersøgelser af børn i komplekse familiesager, repræsenterer metoden en skånsom og legende måde at undersøge barnets tilknytningsrepræsentationer og tilknytningsadfærd på. Med metoden udspørges barnet ikke direkte om egen familieforhold, som barnet kan være i klemme i forhold til at udtale sig om. Brugen af leg gør desuden metoden mindst mulig afhængig af barets sproglige kompetencer.

I forhold til gennemførsel af interventioner, er metoden velegnet både til legeterapi med barnet selv og som udgangspunkt for at tilrettelægge interventioner, der sigter på at forbedre forældres eller andre omsorgspersoners samspil med barnet. 

Praktiske informationer

Praktiske oplysninger

Kursusdag 1

• Afholdes fysisk i Dansk Psykologforenings lokaler i Stockholmsgade, København Ø:

o mandag den 11/12 2023

Kursusdage 2a,2b og 3:

• Afholdes alle online med deltagelse fra eget hjem/arbejdsplads

o Mandag den 8/1 2024

o Tirsdag den 9/1 2024

o Fredag den 19/1 202

Pris:

Pris per deltager er 9.700,- kr. inkl. moms, fuld forplejning på dag 1 samt den efterfølgende certificering. Certificeringen gennemføres, når det passer den enkelte deltager – dog senest 3 år efter gennemførsel af kurset.

Tilmelding:

Hvis du vil sikre dig en plads, skal du tilmelde dig hurtigst muligt ved at sende mail til bfps@dp-decentral.dk. I slutningen af juli 2023, ser vi, om vi har deltagere nok til at gennemføre. Er det tilfældet, får de tilmeldte direkte besked, og betalingen skal foregå umiddelbart derefter og tilmeldingen er herefter bindende. At kurset skal betales så lang tid før afholdelsen, skyldes de vilkår, Anna Freud Centeret sætter for samarbejdet.