Supervision af supervision (for TR og AMR)

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 2023193
 • Aarhus 
 • 28.8.2023 - 30.8.2023
 • 17.7.2023
 • 2
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Undervisere
 Jan Nielsen, cand.psych., Ph.D., autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og supervisorgodkendt. Lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

 Anne Engholm Hedegaard, cand.psych., Ph.D., autoriseret psykolog. Tidligere ansættelse som adjunkt, supervisor og leder ved Universitetsklinikken på Aalborg Universitet, aktuelt privatpraktiserende i århus.
 Birgitte Petersen, cand.psych., Ph.D., autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og supervisorgodkendt. Tidligere ansættelse ved voksenpsykiatrien og Universitetsklinikken på Aalborg Universitet, aktuelt privatpraktiserende i Aalborg.

Formål
Formålet er at højne dine praktiske supervisionsfærdigheder. Ved træning af supervision og gennem fremlæggelse af egne supervisionsopgaver er fokus på at styrke din evne til at reflektere over egen supervisionspraksis, således at du selvstændigt og på specialistniveau kan tilrettelægge og udføre supervisionsopgaver.

Undervisernes tilgang er dels almen supervisionsteori og dels psykodynamisk.

Læringsmål 
På kurset vil vi bygge bro mellem din teoretiske viden om supervision og din supervisionspraksis;

Du vil på kurset træne og udvikle dine færdigheder i:

 • At tilrettelægge og udføre supervisionsopgaver selvstændigt og på specialistniveau, herunder konstruktiv brug af supervisionsrelationen.
 • Gennem øvelser og feedback fra supervisor og gruppemedlemmer at få skærpet dine evner til at strukturere og gennemføre supervisoropgaver med en klar supervisionskontrakt, inddragelse af organisationsforståelse, dobbeltroller og etisk refleksion.  
 • Via modelindlæring i gruppen at styrke dit valg af løsningsmuligheder og supervisionsmetoder. 

Du vil udvikle dine kompetencer i:

 • Gennem øvelser at træne dine supervisionskompetencer
 • At reflektere over og udvikle din egen supervisionspraksis samt lægge en strategi for, hvordan du fortsat kan udvikle din supervisionsstil. 

Målgruppe
Psykologer, der ønsker supervisorgodkendelse og som udfører supervisionsopgaver.
For at blive godkendt skal du også have gennemført et 30-timers kursus i supervisionsprocessens teori og metode. Rækkefølgen af de to kurser er dog fleksibel og ud fra dine ønsker og egen planlægning. 

Undervisningsform 
Du skal undervejs:

 1. Fremlægge supervisionsopgaver som du har udført til refleksion i og feedback fra gruppen/læreren (1-2 gange pr. kursist) og
 2. Fremlægge psykoterapier eller andet klinisk psykologisk arbejde (herunder også organisationspsykologiske sager) som du har udført til livesupervision ved en af de øvrige deltagere, som træner sig i at supervisere.  (1-2 gange pr. kursus).
 3. Udføre live-supervision af en af øvrige kursisters fremlagte psykoterapier eller andet klinisk psykologisk arbejde (1-2 gange pr. kursus – jf. pkt. 2 ovenfor)

Efterfølgende reflekteres over den udførte supervisionsproces og der gives konstruktiv feedback, ligesom der knyttes an til supervisionsteorien og almene supervisionsproblemstillinger og deres håndtering. 

Temaer i kurset

 • Deltagernes egen udførelse af supervision. 
 • Konstruktiv brug af supervisionsrelationen
 • Strukturering af supervisoropgaver
 • Supervisionskontrakt
 • Inddragelse af organisationsforståelse
 • Dobbeltroller
 • Etisk refleksion
 • Kritiske refleksion over konsekvenser, muligheder og begrænsninger i valg af forskellige foki i supervisionen, Via modelindlæring og andre kursisters cases, bliver du præsenteret for en lang række forskellige typer af supervisionsopgaver indenfor en bred vifte af psykoterapeutiske samt tværfaglige supervisionsopgaver. 
 • Fortsat udvikling af supervisionspraksis og -stil 

Forberedelse
Du skal forberede og fremlægge dels udførte supervisionsopgaver (eller planlægningen af sa°danne), dels eget klinisk klientarbejde. Begge dele danner afsæt for supervision. Instruktion i, hvordan fremlæggelse kan ske, tilsendes kursisterne nogle uger forud for kursusstart.

Efter kurset
Du opfordres til at fortsætte egen supervisionspraksis for at konsolidere dine færdigheder som supervisorer. Du opfodres til at forsætte den fælles kollegiale refleksion i frivilligt dannede netværksgrupper. 

Evaluering
Midtvejs- og slutevaluering internt på kurset – foruden den obligatoriske skriftlige evaluering, som Dansk Psykolog Forening foretager efter kurset.  

Godkendt til
Kursus i supervision af supervision er godkendt til 19.2.3. med 20 timer. 

Praktiske informationer

Sted

Dansk Psykolog Forening Aarhus

Åboulevarden 31,2

8000 Aarhus C


Tid og varighed

Mandag 28. august - onsdag 30. august 2023.

1. dag kl. 10.00-17.00 og 2. og 3. dag kl. 9.00-17.00.

Varighed: 20 timer.


Tilmeldingsfrist

17. juli 2023


Pris

Det er gratis for TRer og AMR'er at deltage


Anbefaling

Max et meritgivende kursus pr. år.

Afbud

Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt

OPTAGELSESKRITERIER

Bemærk, at bestyrelsen har besluttet nogle optagelseskriterier, som du som TR/TR suppleant vil blive spurgt nærmer ind til i tilmeldingsflowet. For at komme i betragtning til meritgivende kurser skal du have gennemført DPs velkomstkursus, 2 AC TR kurser, endvidere skal du have varetaget hvervet som TR/TR suppleant i minimum 2 år forinden. 

NYT! 

Optagelseskriterier for AMR'er er, at du skal have gennemført kurset det psykiske arbejdsmiljø, stress og trivsel udbudt hos AC, samt at du enten har været AMR'er/AMR suppleant i minimum 2 år. Du vil blive spurgt nærmer ind til det i tilmeldingsflowet.

TR/AMR'er vil have 1. prioritet frem til 23. januar 2023. Herefter vil pladserne blive fordelt efter først "til-mølleprincippet" såfremt der er flere ansøgere end pladser.


Deltagerforudsætninger

For at deltage i kurset skal du have gennemført et 30-timers kursus i supervisionsprocessens teori og metode.