Supervision og supervisionsteori med hovedvægt på KAT-supervision

Supervisortræning

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 22194
 • Midtjylland 
 • 26.10.2022 - 24.11.2022
 • 5.10.2022
 • 24
 • 9443 kr.
 • Tilmeld

Undervisere
Stine 
Nicole Krista 
 

Stine Bjerrum Møller,r er specialpsykolog, specialist i psykoterapi og lektor på Syddansk Universitet, Institut for psykologi, samt forskningsleder på Afdeling for Traume og Tortur (ATT), Region Syddanmark. Stine har bred klinisk erfaring fra forskellige psykiatriske afdelinger og med forskellige psykiatriske lidelser og har udgivelser både i peer-reviewede forskningstidsskrifter og danske bogudgivelser med praktisk klinisk fokus. Den teoretiske referenceramme er bredt set kognitiv adfærdsterapeutisk. Stine har en mindre privat virksomhed, hvor samtaleterapi, undervisning og supervision tilbydes.
Nicole K. Rosenberg, cand.psych., klinikleder, specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi, specialpsykolog i psykiatri.
Krista Straarup, cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi, specialpsykolog i psykiatri og 
 

Formål
Formålet er at give kendskab til centrale begreber inden for supervisionsdisciplinen, øve centrale metoder og optimere din supervisionspraksis, således at du kan yde supervision til andre psykologer og andre faggrupper, vurdere den faglige udvikling hos supervisanden og udvikle dig som supervisor. Desuden er det formålet at forbinde supervisionspraksis med begreber og modeller.
Der er hovedvægt på kognitiv adfærdsterapeutisk supervision og der inddrages 3 bølge supervision (ACT, FAP og CFT).

Læringsmål
På kurset arbejdes med teoretisk forståelse og praktisk erfaring med KAT-supervision.

Dette vil gøre dig i stand til (færdighed):

 • At tilrettelægge og gennemføre supervision på specialistniveau med henblik på at bedre behandlingen af supervisandens patienter/klienter.
 • At styrke din udførelse af KAT-supervision, dens faser, strategier og metoder i forskellige kontekster – og af enkle og komplekse case.
 • At kunne håndtere udfordringer i forbindelse med supervision i sundheds- og socialt regi, herunder organisatoriske og interpersonelle forhold, dilemmaer og faldgruber, afgrænsning af supervision og supervisors rolle.  
 • At kunne anvende relevante metoder kreativt og tilpasset supervisanderne, det vil sige kunne supervisere forskellige faggrupper på forskellige niveauer.

 
Du vil få kompetence i:

 • At reflektere over og udvikle din supervisionspraksis samt lægge en strategi for, hvordan du fortsat kan udvikle din supervisorstil – med inddragelse af evalueringsmateriale og selvevalueringsmateriale. 

Målgruppe 
Psykologer, der ønsker supervisorgodkendelse og som udfører supervisionsopgaver. 

Undervisningsform 
På kurset arbejdes på baggrund af forskellige pædagogiske metoder: oplæg, demonstration, øvelser, rollespil hvor der bl.a. afprøves forskellige supervisionsmodeller og -metoder. Der uddeles skriftligt materiale.
Der er hjemmearbejde mellem 1 og 2 del af kurset.   Hjemmeopgaverne tager udgangspunkt i din supervisionspraksis og vil tidsmæssigt kræve 1-2 timers arbejde.
Du skal være parat til aktiv deltagelse på hele kurset og være parat til at indgå i rollespil og øvelser, hvor der arbejdes med at anvende modeller og metoder i praksis.
 

Temaer i kurset

 • Planlægning og gennemførelse af supervision individuelt og i gruppe, herunder kontrakt
 • Kognitiv supervision.
 • Faser i supervision
 • Supervisionsmetoder
 • Pædagogisk strategi
 • Strukturering
 • Interpersonel stil
 • Læringsstile
 • Rollespil og adfærdseksperimenter, som redskaber i supervisionsforløb
 • Evaluering af supervision
 • Den vanskelige supervision
 • Etik

Forberedelse
Hjemmearbejde mellem 1 og 2 del af kurset, som beskrevet under undervisningsform.
Der forventes litteratur læst. Litteratur og læsevejledning er beskrevet i rubrikken: Litteratur. 

Efter kurset
Det anbefales, at den nye viden bliver anvendt hurtigt efter kurset mhp konsolidering.  I denne forbindelse kan udleveret evaluerings- og selvevalueringsmateriale med fordel bruges.  Efter aftale med underviserne er der mulighed for deltagelse i sup-af-sup gruppe både i Århus og i København. Dette vil blive drøftet på kursets sidste del. 


Litteratur    

Kurset vil tage udgangspunkt i følgende grundbog, som du selv bedes anskaffe: 

 1. Møller, S. B., & Rosenberg, N. G. (red.), 2016. Kognitiv supervision. København. Hans Reitzels Forlag.  

Følgende kapitler fra bogen forventes læst til de forskellige undervisningdage:

Dag 1 og dag 2:  

 1. Kapitel 4:  N.K. Rosenberg: Supervisionens fire faser.
 2. Kapitel 5:   N.K Rosenberg, S. Bjerrum Møller & M. Mørch: Parametre i kognitiv adfærdsterapeutisk supervision.
 3. Artikel: Muligheder og udfordringer i kognitiv adfærdsterapeutisk gruppesupervision, at Krista Straarup - kan findes i MitDP ca. 3 uger før kursusstart. 

Dag 3: 

 1. Kapitel 6:  M. Mørch;  N.K. Rosenberg, S.Bjerrum Møller: Mixerpult – et instrument til vurdering af supervisionsstil.
 2. Education and supervision, A new tool for rating cognitive behavioural supervision: S. Bjerrum Møller, NK. Rosenberg, K. Straarup and S.F. Austin, page 1-9 - kan findes i MitDP ca. 3 uger før kursusstart.

Dag 4:

 1. Kapitel 3: S. Bjerrum Møller: Læringsperspektivet i supervision.
 2. Kapitel 11: S. Bjerrum Møller & N.K. Rosenberg: Etiske problemstillinger i supervision.
 3. Kapitel 12: S. Bjerrum Møller: Evaluering af supervision.  

Dag 5:

 1. Kapitel 7: K. Straarup: Forskellige former for supervision.
 2. Kapitel 8:  C. Grønlund: Tredje bølge supervision.


Godkendt til
Fælles krav til alle specialistuddannelserne: 19.2.4., 30 timer. 

Om kurset

 • Dansk Psykolog Forening Aarhus
  Åboulevarden 31, 2.
  8000 Aarhus C
 • Kandidatmedlem kr. 9443,00
 • 22194
 • Supervisortræning - Supervision og supervisionsteori med hovedvægt på KAT-supervision
 • 24
 • Onsdag 26. oktober - torsdag 27. oktober og tirsdag 22. november - torsdag 24. november 2022.
  1. og 3. dag kl. 10.00-17.00 og 2., 4. og 5. dag kl. 9.00-16.00.
  Varighed: 30 timer.

 • 5. oktober 2022

 • Supervisionsprocessens teori og metode, 30 timer.
  Der vil, efter aftale med underviserne være mulighed for deltagelse i ”supervision af supervision, 20 timer.

  • Du skal melde afbud mere end 6 uger før kursusstart for 100% refundering af kursusprisen.

  Læs mere om de nye regler her