TAT i et nyt perspektiv

Specialiseringsmodulerne

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 22809
 • Region Hovedstaden 
 • 13.9.2022 - 29.11.2022
 • 23.8.2022
 • 18
 • 5685 kr.
 • Tilmeld

Uderviser

Kim Gabriel Hansen,  cand.psych. et art. Privatpraktiserende, specialist og supervisor i psykoterapi. Hjemmeside: www.kimgabriel.dk 

Formål
Når psykologer gennemfører klinisk psykologisk undersøgelser af børn, unge og voksne med personlighedspsykologisk udredning, fx i forbindelse med forældrekompetencesager, eller i forbindelse med planlægning af en behandlingsindsats. kan det være relevant at inddrage TAT I testbatteriet.
TAT er en forkortelse af ’Thematic Apperception Test’. Begrebet ’apperception’ benyttes ikke længere i videnskabelig psykologi, og i vore dage er det mere præcist at betegne testen som ’Tematisk Mentaliserings Test’.
En persons TAT-historier viser os noget om hvorledes han bærer sig ad med at skabe mening i sit møde med omverdenen, og viser os dermed aspekter ved hans opfattelse af sig selv og omverdenen, hans forventninger, intentioner og mål. Prøvepersonens TAT-historier giver os adgang til at studere hans måde at mentalisere på, dvs. hans evne til at indleve sig i andres og egne tanker og følelser, hensigter og andre personlige karakteristika. Ved at analysere prøvepersonens TAT historier kan man danne sig et indtryk af hans mentaliseringskapacitet, dvs. hans evne til indleve sig i og reflektere over egne og andres mentale tilstande. Endvidere kan TAT historierne afspejler prøvepersonens anvendelse af forsvarsmekanismer. Analysen er både kvalitativ og kvantitativ.
Formålet med kurset er at give deltagerne kendskab til og praktisk erfaring med at analysere, score og tolke TAThistorier ved hjælp af moderne analyse- og scoringsmetoder og ved psykologisk personlighedsudredning af voksne, børn og unge. 


Læringsmål
Vi vil på kurset arbejde med at analysere og score TAT historier efter to scoringssystemer:

 1. SCORS - Social Cognition and Object Relation Scale - som er udviklet af den amerikanske psykolog og psykoanalytiker Drew Westen. Et scoringssystem, som benyttes ved en analyse af prøvepersonens svar med hensyn til: a) hvor komplekse prøvepersonens repræsentationer er, b) hvilken grundlæggende følelsestone mødet med den menneskelig omverden er forbundet med, c) prøvepersonens engagement i mellemmenneskelige forhold og i almindelige normer og d) prøvepersonens forståelse for social kausalitet.
 2. DMM – Defence Mechanism Manual - som er udviklet af den amerikanske psykolog Phebe Cramer. Et scoringssystem ved hjælp af hvilket, man kan score forekomsten af benægtende forsvar, projektivt forsvar og identifikation i historierne. Ved hjælp af systemet kan udvikles hypoteser vedrørende modenheden og nytten af prøvepersonens forsvarsmekanismer, og dermed bidrage ved en vurdering af, om personens mentalisering af sig selv og andre er præget af forvrænging eller mangelfuld mentalisering.


Kurset vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • På introducerende niveau at score TAT efter scoringssystem SCORS
 • På introducerende niveau at score TAT efter scoringssystemet DMM
 • At inddrage TAT i et testbatteri som led i personlighedspsykologisk udredning.


Kurset vil gøre dig i stand (kompetence):

 • At Reflektere over grundlaget for at score i de to systemer, herunder muligheder og begrænsninger i de to scoringssystemer.


Målgruppe
Psykologer, der arbejder med psykologiske undersøgelser og personlighedspsykologiske udredninger af børn, unge og voksne, og som ønsker at inddrage TAT testning i et multimetodologisk testbatteri.

Deltagerforudsætninger
For at deltage på dette kursus skal du have uddannelsen cand.psych., cand.pæd.psych. eller mag.art. i psykologi."

Undervisningsform
Undervisningsformen er lige dele af oplæg og drøftelser i plenum og arbejde i gruppe. Bemærk: der må påregnes omfattende hjemmearbejde i form af træning og litteraturstudier mellem kursusdagene.
Der vil blive nedsat studiegrupper, der kan mødes mellem kursusdagene og efter at kurset er afsluttet. 


Temaer i kurset

 • Udvikling af objektrelationer
 • Modne, mangelfulde og forvrængede metaliseringsformer
 • Forsvarsmekanismer i den normale personlighedsudvikling
 • Nyere forskning indenfor de to scoringsmetoder
 • Hypoteser om prøvepersonens personlighedsfunktion


Forberedelse
Der må påregnes omfattende hjemmearbejde i form af træning i brug af testen, scoring af øvelsessæt med eksempler på TAThistorier, møde i studiegruppe samt læsning af kompendiemateriale mellem kursusdagene. Deltagerne vil modtage brev fra underviser et par uger før kurset.


Efter kurset
Det anbefales, studiegrupper, der mødes mellem kursusdagene, også mødes efter at kurset er afsluttet. Denne studiegruppe kan udgøre en støttende peer-group i arbejdet med at tilegne sig metoderne.


Litteratur
Der vil blive uddelt omfattende kompendiemateriale på kurset, herunder vil deltagerne få udlevet en oversat udgave af scoringsmanualen til SCORS og DMM. Dette forventes læst mellem kursusdagene efter nærmere instruktion, der gives på første kursusdag.

Endvidere vil deltagerne få udleveret et lille program (i Excel), som beregner forskellige kritiske talværdier efter indtastning af scoringer.

Herudover er der følgende litteratur som er en forudsætning for at tilegne sig den viden, som kurset omhandler. Du skal selv anskaffe bogen.

 1.   Cram er, P. (2006): Protecting the Self. Defence Mechanisms in Action. The Guilford Press, New York. (Koster 276 kr. hos Amazon /KGH)


Godkendelser
Specialistuddannelse i klinisk børnepsykologi: 6.4.4.2.2., 18 timer.
Specialistuddannelse i psykoterapi børn og voksne: 12.4.4.2.1., 18 timer.
Specialistuddannelse i psykopatalogi: 13.4.4.2.2., 18 timer.

Praktiske informationer

Tid og varighed

Tirsdage 13. september, 25. oktober og 29. november 2022.
Alle dagene kl. 10.00-17.00.
Varighed: 18 timer.


Til- og afmeldingsfrist

2. august 2022

STADIG LEDIGE PLADSER!”
Der er stadig ledige pladser kontakt kursuscenter@dp.dk eller ring tlf.nr.: 3526 9955.


Systematisk Efteruddannelse

Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer.

Læs mere her.