TR/AMR netværksformiddag, webinar

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 20220322
 •  
 • 22.3.2022 - 22.3.2022
 • 21.3.2022
 • 50
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Anders Raastrup Kristensen, Ph.d., lektor, forfatter og foredragsholder, holder oplæg om at komme tilbage til arbejdsfællesskabet efter corona. Her kan du høre om, at vi ser ind i en fremtid, hvor vi er lige så meget online som fysisk til stede.

Nu ser det forhåbentlig ud til, at vi kan vende tilbage til arbejdspladsen igen, men vi kommer nok ikke helt til at vende tilbage til det arbejdsliv, som vi kendte før corona. Nogle af de tendenser, der begynder at tegne sig er:

 • Der vil være en større efterspørgsel efter mulighed for hjemmearbejde.
 • Et mere grænseløst arbejdsliv med større behov for individuel håndtering af balanceproblematikker.
 • Større udbredelse af hybridarbejdsformer, hvor nogle medarbejdere vil være fysisk til stede, mens andre vil arbejde online.

Disse tendenser til forandringer i arbejdslivet medfører også nye udfordringer, der skal håndteres både ledelsesmæssigt og i tillidsrepræsentantarbejdet. Disse udfordringer er blandt andet:

 • Hvad har den enkelte medarbejder brug for, og hvordan balanceres det med organisationens behov?
 • Hvordan kan vi skabe et retfærdigt arbejdsfællesskab, når arbejdsbetingelser, bliver mere individuelle qua, at individuelle privilegier vil have større udbredelse og kollektive rettigheder have mindre betydning.   
 • Hvordan skal vi indrette vores fysiske arbejdsplads, så den kan være attraktivt og tiltrækkende for medarbejderne, så de ikke bare vil arbejde hjemmefra?
 • Hvad sker der med den ”sociale indretning”, når man ændrer på den fysiske indretning?
 • Hvordan skaber vi tydelighed og transparens om de forskellige vilkår, som medarbejdere kan have, så forskellighed ikke opleves uretfærdig?

Efterfølgende afholder vi TR netværksmøde i de respektive netværk - enten samme eftermiddag eller en af de følgende dage. Du modtager særskilt invitation til TR netværksmøde fra din konsulent.

Om kurset

 • 20220322
 • TR / AMR kurser - TR/AMR netværksformiddag, webinar
 • Tirsdag 22. marts 2022, kl. 10.00-12.00.

 • 16. marts 2022

 • Den 22. marts, kl. 10-12, hvor vi afholder TR/AMR netværksformiddag som webinar.

 • Du tilsendes et link inden arrangementet.