Vingsted 2022 – Samtidens betydning for børneliv – Identitetsudvikling, krop, tr

Kursus

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 20220927
 •  
 • 27.9.2022 - 29.9.2022
 • 5.9.2022
 • 135
 • 0 kr.
 • Tilmeld

Der er stadig ledige pladser, så tilmeldig dig endelig årets Vingsted kursus.....

årets Vingsted tema er "Samtidens betydning for børneliv - Identitetsudvikling, krop, trivsel og kønsidentitet"

årets Vingsted kursus sætter fokus på, hvordan den mentale og fysiske sundhed spiller sammen – og hvordan vores basale behov, og det enkelte menneskes udvikling presses af den moderne verdens insisterende tilbud. Vores nutidige miljø kan være med til at stresse børn og familier på måder, der både kan give mentale og kropslige udfordringer. Fra de helt tidlige samspil i familien og gennem barnets opvækst og identitetsudvikling er vekselvirkningen mellem ydre og indre faktorer i barnets udvikling på spil – og det er således, som kommunalt ansat psykolog, gavnligt at have et fokus på både det mentale og det kropslige aspekt i arbejdet med børn og familier.

I løbet af kurset kommer oplægsholderne med forskellige bud på, hvordan body/mind aspekter kan udfolde sig i vores arbejde som psykologer – både ift. samspil og mentalisering, kønsidentitet, terapi og supervision og i arbejdet med stressramte nervesystemer.


PROGRAM:

Tirsdag den 27. september 2022 - Fælles temadag

"Parental Embodied Mentalization" v/ Dana Shai
Dana Shai, Psykolog og Ph.D er direktør for ”the Study of Early Emotional development (SEED) Center and Lab” i Israel. Hun har udviklet, forsker og underviser i konceptet omkring “Parental Embodied Mentalization – PEM”.

PEM er en teoretisk og klinisk tilgang, der fokuserer på den nonverbale relation mellem forældre og deres små børn; og på forældrenes evne til at forstå børnene ud fra deres ”whole-body kinesthetic expressions” og tilpasse deres egne kinestetiske mønstre ud fra det. Forskning peger på, at PEM har en betydning for et barns følelsesmæssige, kognitive og sociale udvikling gennem hele barndommen.

Temadagen vil foregå på engelsk. Dana Shai vil på dagen introducere ”the Parental Embodied Mentalization Assesment (PEMA)” – et 12-punktsværktøj, der kan afdække nonverbale risiko- og beskyttelsesfaktorer i forældre-barn-dyaden. Dagen vil indeholde videooptagelser, samtaler og der vil blive præsenteret forskning samt klinisk arbejde. I gruppearbejde og ved eksperimentelle øvelser vil deltagerne lære at identificere kropslige risiko- og beskyttelsesfaktorer, og hvordan PEMA kan anvendes klinisk i det tidlige forebyggende arbejde.

 

Onsdag d. 28. september 2022 - Vælg 1 af følgende 2 temaer:

TEMA 1: Kønsidentitet v/ Marcus & Sue Evans

Marcus Evans er psykoanalytiker og Sue Evans er psykoanalytisk psykoterapeut i England. De har begge arbejdet indenfor det mentale sundhedssystem i mange år. De har sammen skrevet bogen ”Gender Dysphoria: A therapeutic model for working with children adolescents and young adults” og har sammen udviklet en model for arbejdet med kønsdysfori.

Temaet omkring kønsdysfori er et voksende område, som Marcus og Sue har været frontløbere for at sætte på den sundhedspolitiske dagsorden i England. Området er meget tabubelagt for de familier, der har unge mennesker, som er usikre på deres eget køn. Marcus og Sue m.fl. har udviklet en familiekonsultation, hvor de arbejder med problematikken på en særlig måde, der gør det trygt for forældrene at henvende sig.

Temadagen vil foregå på engelsk. På dagen vil udviklingen og debatten omkring kønsdysfori blive foldet ud, og der vil blive præsenteret en forståelsesramme ift. fænomenet, faktorer der er betydningsfulde for udviklingen af kønsdysfori i samfundet og familien, og hvordan man som psykolog kan arbejde med det.

 

TEMA 2: Dilemmaer og udfordringer ved kropslige og oplevelsesorienterede interventioner - i terapi og supervision v/ Jesper Birck

Jesper Birck er privatpraktiserende psykolog og specialist i klinisk psykologi og psykoterapi. Han er desuden mentor i Bruce D. Perrys Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) hos Perrys Child Traume Academy. 

Interventioner og aktiviteter med fokus på body-mind aspekter kan være udfordrende for alle involverede. De kan måske være svære at få til at fungere, føles akavede eller der kan være vanskeligheder i at bevare afstemning, engagement og motivation for fagprofessionelle. Tillige stilles der store krav til den inter- og intrapersonelle afstemningskapacitet både før, under og efter interventioner/samspil. Den professionelles mentaliseringskompetencer bliver centrale, og der kommer til tider øget fokus på introspektion, krospslig bevidsthed/monitorering, regulering osv. Dette stiller store krav til psykologens komptencer til omsorgsfuldt at skabe en reflekteret og afstemt praksis omkring oplevelsesorienterede kropslige interventioner. Støtte til, refleksion over og supervision på egen eller andre fagpersoners praksis bliver heraf særlig betydningsfuldt.

Dagen vil give en teoretisk indføring i vigtige begreber, og der vil også præsenteres modeller fra forskellige forsknings- og evidensbaserede tilgange, som kan støtte organisering og strukturering af viden og forståelse af symptombillede, adfærdsudfordringer og reaktionsmønstre. Herunder kropslige reaktioner og relationer til diagnosebilleder og traumatologi, ligesom der vil anvendes kliniske eksempler på det præsenterede materiale. 

 

Torsdag d. 29. september 2022 - Vælg 1 af følgende 2 temaer:

TEMA 1: Søhestemad - hvordan hjælper vi stressede børn v/ Charlotte Bjerregaard og Pernille Thomsen

Charlotte Bjerregaard, psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi og Pernille Thomsen, fysioterapeut, har begge arbejdet på børneområder i mange år og har sammen skrevet bogen "Du skal huske at fodre din søhest". 

Flere og flere børn og unge oplever et nervesystem på overarbejde. De har ondt i maven, sover dårligt, ryster, har svært ved at få vejret eller har måske ikke lyst til at komme i skole. Det giver sig udtryk i mistrivsel, stress, ængstelighed og tristhed.

Dette er en stor udfordring både for børnene selv, deres familier og ikke mindst for samfundet generelt. En udfordring, der ikke kan løses af en enkelt faggruppe, men som skal ses i et større perspektiv, der inkluderer alle fagprofessioner. En udfordring, der kan anskues og løses gennem en bio-psyko-social tilgang, forstået som: et overbelastet nervesystem føles fysisk i kroppen - bio. Det kan påvirkes gennem tanker - psyko. Det afspejles og påvirkes af relationelle kontekster - social. 

Charlotte og Pernille har udviklet en indsats, der kaldes "Søhestemad". Søhestemad er en fælles betegnelse for den psykologiske og fysiologiske tilgang til at styrke og berolige et overbelastet børnesind. Det inkluderer fysisk aktivitet, vejrtrækningsøvelser, berøring og samtaler med barnet, familien og andre i barnets netværk.

På dagen præsenteres neurofysiologien bag et overbelastet nervesystem. Dette sammenholdes med konsekvenser for de eksekutive funktioner, arbejdshukommelse og evnen til mentalisering. Oplægget vil indeholde konkrete eksempler på nogle af de øvelser, Pernille laver med børnene, så man kan prøve det på egen krop, ligesom der vil være lidt gruppearbejde/rollespil.

 

TEMA 2: Søvn, kost og bevægelse - et fokus på de basale biologiske behov i arbejdet med børn og unge v/ Anne Traulsen

Anne Elisabeth Traulsen er autoriseret psykolog og har igenenem 15 år arbejdet med samspillet mellem kost-krop-psyke med henblik på at skabe psykisk og kropslig sundhed. Hun står bag behandlingsretningen funktionel psykologi, som kombinerer kropspsykoterapi og funktionel medicin, og tilbyder en individualiseret, effektiv og målrettet måde at behandle rodårsager til mistrivsel.

Temadagen tager afsæt i dette citat fra Anne Elisabeth Traulsen: ”Velfærdsomsorgssvigt kalder jeg de svigt, som helt almindelige forældre i dag i høj grad udsætter deres børn for. Vores velfærdssamfund har affødt en levevis, som ligger langt væk vores biologiske behov og trivsel. Det er blevet almindeligt, at børn sover for lidt, spiser for mange hurtige kulhydrater og for få gavnlige næringsstoffer, at de sidder mange timer om dagen ved en skærm og bevæger sig for lidt. Disse uhensigtsmæssige vaner giver en lang række problemer for børn - både fysisk, kognitivt og følelsesmæssigt".

Som psykologer kan vi ikke antage, at de basale biologiske behov er dækket hos børn i dag. Derfor skal vi lære at klarlægge barnets vaner og hjælpe familien med at implementere en biologisk hensigtsmæssige levevis, som inkluderer sund kost, bevægelse, nok søvn og passende skærmtid. Heri ligger en genvej til trivsel. Dette arbejde er omdrejningspunktet for temadagen.

Praktiske informationer

Vingsted 2022

Vingsted Hotel  &  konferencecenter
Vingsted Skovvej 2
7182  Bredsten
 


Tid og varighed

Tirsdag den 27. september 2022, kl. 10.00 - torsdag den 29. september 2022, kl. 16.15


Kursusafgift

Alle priser er incl. overnatning og forplejning:
Kommunalt ansatte psykologer:
Kr. 5.295,00 ekskl. moms

øvrige medlemmer af DP (fx. ledere og privatpraksis:
Kr. 5.795,00 ekskl. moms

Psykologer der ikke er medlem af DP:
Kr. 6.795,00
(Kontakt Vibeke Hjulmand, hvis du ikke er medlem, vih@dp.dk)


Tilmeldingsfrist

Der er bindende tilmeldingsfrist senest den 23. maj 2022

Der er stadig ledige pladser, så du er velkommen til at tilmelde dig.


Kontakt
Har du spørgsmål kan du kontakte Vibeke Hjulmand, vih@dp.dk eller pr. tlf. 35 25 97 25
Gratis bustransport:

Vi arrangerer bustransport mellem Vejle Station og Vingsted. Det kræver ikke tilmelding