VIRTUELT – Diagnosen for sorglidelser i ICD-11

Specialiseringsmodulerne

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 400165
 • Virtuelt 
 • 29.2.2024 - 29.2.2024
 • 8.2.2025
 • 24
 • 1737 kr.
 • Tilmeld

ICD-11 bringer en helt ny diagnose om sorg med sig: Prolonged grief disorder. Diagnosen er udtryk for en helt ny måde at forstå sorgreaktioner på, og den er derfor meget omdiskuteret. Kurset vil gøre rede for baggrunden for diagnosens tilblivelse og forskningen i sorgreaktioner og især klassifikationen af sorg som en stress-relateret lidelse. Diagnosen for sorglidelse er udtryk for en følelsesmæssig og/eller kognitiv fastlåsning i sorgudtrykket, som kan forårsage en betydelig funktionsnedsættelse i arbejdsmæssige, sociale eller relationelle funktioner. Diagnosen skønnes at kunne være relevant til ca. 5-10% af de sørgende. Det er især sørgende med forudgående psykisk sårbarhed, relationelle konflikter og mange tab, der er i risiko og sørgende med pludselige, traumatiske og voldsomme tab såsom selvmord.

Der vil være fokus på ICD-11 diagnostik og behandling i klinisk psykologisk praksis samt forhåbentlig lidt om planlægningen af implementeringen af ICD-11 i Danmark.

Underviser

Mai-Britt Guldin, cand.psych.aut. Professor, Specialist i Psykoterapi og supervisor. Mai-Britt Guldin har over 20 års erfaring med sorgterapi og er en erfaren underviser og foredragsholder. Hun leder en forskningsenhed i Nationalt Videncenter for rehabilitering og palliation, og forsker selv bl.a. i tab, sorg og pårørende. Hun har udgivet bogen Tab & Sorg – en grundbog for professionelle, som benyttes på en lang række uddannelser, samt er forfatter til flere andre bøger om sorg. Hun har derudover skrevet en lang række bogkapitler og forsknings- og formidlende artikler om emnet.

Formål
Formålet med kurset er, at du får kendskab til ICD-11 diagnosen om sorglidelsen, dens diagnostiske kriterier og rationalet bag den. Kurset giver også indblik i en model om vedvarende og kompliceret sorg og differentialdiagnostiske overvejelser, samt hvordan diagnosen kan finde anvendelse i daglig klinisk praksis.

Læringsmål Kurset vil gøre dig i stand til (viden):

 • At kende diagnosen for sorglidelse, dens diagnostiske kriterier og rationalet bag den
 • På introducerende niveau at tilegne dig viden om en teoretisk model omkring vedvarende og kompliceret sorg

Kurset vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At gøre dig relevante diagnostiske overvejelser om sorgreaktioner
 • At gøre dig relevante differentialdiagnostiske overvejelser i forhold til tilgrænsende lidelser og kunne skelne mellem sorglidelsen, depression og PTSD
 • At overveje behandlingsmæssige anvendelsesmuligheder i forbindelse med sorglidelsen

Målgruppe
Kurset er på introducerende niveau og henvender sig til psykologer, der arbejder med eller har interesse for tab og sorg samt diagnosen om sorglidelsen. Det er en væsentlig fordel, hvis du som kursist har nogen erfaring med undersøgelse, diagnostik og/eller behandling af tab og sorg.

Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg, refleksion, diskussion og der inddrages case-materiale hvor kursisten selv får mulighed for at arbejde med og gøre sig overvejelser om de diagnostiske kriterier.

Temaer i kurset

 • Introduktion af diagnosen om sorglidelsen og dens diagnostiske kriterier
 • Forskningen i diagnosen om sorg, risikofaktorer og lidt om ætiologi
 • Differentialdiagnostik og skelnen mellem sorglidelsen, depression og PTSD
 • Kliniske og behandlingsmæssige konsekvenser

Litteratur
Nedenstående litteraturen er til inspiration og ekstra viden. Litteraturen forventes ikke læst inden kurset.

 • Arizmendi, B., Kaszniak, A.W. & O’Connor, M.-F. (2016). Disrupted prefrontal activity during emotion processing in complicated grief. An fMRI investigation. Neuroimage, 124 (0 0): 968-976.
 • Bremner, J.D. MD* (2006). Traumatic stress: Effects on the brain. Dialogues Clin Neurosci, Dec. 8 (4): 445-461.
 • Guldin, M.-B. (2019). Kapitel 6: Vedvarende sorglidelse i Tab og sorg. En grundbog for professionelle. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Guldin MB, Ina Siegismund Kjaersgaard M, Fenger-Gron M , et al. Risk of suicide, deliberate self-harm and psychiatric illness after the loss of a close relative: A nationwide cohort study. World Psychiatry 2017 Jun;16(2):193-199. 
 • Maercker, A., Brewin, C.R., Bryant, R.A. et al. (2013). Viewpoint. Proposals for mental disorders specifically associated with stress in the International Classification of Diseases-11. Lancet; 381: 1681-1683. 
 • Shear, M.K. (2015a). Clinical practice. Complicated grief. New England Journal of Medicine, 372 (2): 153-160.
 • Stroebe, M.S. & Schut, H. (1999). The Dual Process Model of coping with bereavement: Rationale and description. Death Studies, 23: 197-224.


Godkendt til
Psykotraumatologisk specialiseringsmodul: 14.4.4.2.4. Valgfri med 6 timer. 
Sundhedspsykologisk specialiseringsmodul: 11.4.4.2.1. Generel klinisk viden inden for det sundhedspsykologiske område med 6 timer.
Kurset er omfattet af Systematisk Efteruddannelse for psykologer med ydernummer. Læs mere her.

 

Praktiske informationer

Sted
Kurset afholdes virtuelt via zoom. Link til zoom vil blive tilsendt 2-3 dage før kursusstart. 

Tid og varighed
29. februar 2024, kl. 9.00-16.00

Deltagelse

På virtuelle kurser er det et krav, at du har aktiveret kameraet i Zoom, så de andre kan se dig.
Det er ligeledes et krav, at du deltager på en professionel måde, der gør det muligt at interagere fokuseret og med fortrolighed. Det indebærer bl.a., at du befinder dig i et uforstyrret lokale, hvor andre ikke kan høre eller se, hvad underviser, de andre kursister og du selv siger eller deler på skærmen.