VIRTUELT – Forskningsmodulet

Forskning- og formidlingsmodulet

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 2340
 • Virtuelt 
 • 2.3.2023 - 22.3.2023
 • 7.2.2023
 • 24
 • 6821 kr.
 • Tilmeld

Undervisere
 Janni Niclasen er autoriseret psykolog og Ph.d. Janni er selvstændig i firmaet børnepsykologi.dk, hvor hun blandt andet superviserer, laver terapi, udarbejder psykologiske undersøgelser, herunder FKU’er, BSU’er og børnepsykologiske undersøgelser. Hun er censor på psykologiuddannelserne i Danmark samt aktiv forsker med tilknytning til Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Derudover er hun børnesagkyndig i Psykolognævnet. Hun har udgivet mere end 50 videnskabelige publikationer, rapporter og bogkapitler på området. Janni har derudover tidligere arbejdet som PPR psykolog og behandlingsansvarlig psykolog på en dagbehandlingsskole. 

 Pernille Strøbæk er psykolog og Ph.d. Pernille er leder af PPR i Børne- og Ungerådgivningscenteret i Høje-Taastrup kommune. Derudover er Pernille ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet, hvor hun underviser og vejleder i områder inden for socialpsykologi og kvalitative forskningsmetoder. Pernille har mere end 10 års erfaring med forskning og undervisning ved universitetet og har udgivet en række videnskabelige publikationer, rapporter, bogkapitler. Hun har derudover haft opgaver som selvstændig psykolog, som faglig koordinator, studieleder og som repræsentant i forskellige tænketanke og råd.

Formål
Formålet med kurset er: 

 • At give dig værktøjer, så du er i stand til selvstændigt og kritisk at vurdere empiriske undersøgelser, herunder design, undersøgelsesredskaber, rekruttering og de mest almindelige statistiske og kvalitative analyseformer.
 • At lære dig at udføre en systematisk litteratursøgning i forbindelse med et forskningsemne.
 • At sætte dig i stand til på en reflekteret måde at undersøge, analysere og beskrive en faglig problemstilling på basis af et systematisk indsamlet materiale. 

Jannis undervisning vil specifikt tage udgangspunkt i eksempler i litteratur og viden fra et anvendt perspektiv indenfor børne- og ungeområdet. Selvom du ikke arbejder med børn og unge, kan du dog alligevel godt følge kurset. Underviseren vil i undervisningen gøre brug af eksempler fra egen praksis og forskning.  

Læringsmål: 
Efter kurset er du i stand til (færdigheder) 

 • selvstændigt og kritisk at læse og vurdere empiriske undersøgelser, herunder design, undersøgelsesredskaber og rekruttering.
 • at udføre en systematisk litteratursøgning i forbindelse med et forskningsemne 
 • at undersøge, analysere og beskrive en faglig problemstilling på basis af et systematisk indsamlet materiale og i forhold til din daglige praksis som psykolog. 

Det bliver prioriteret i undervisningen, at du får hjælp til at få startet op på din egen opgave til forskningsmodulet.

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle psykologer der er i gang med specialistuddannelsen. Der vil være fokus på eget projekt som del af undervisningen. Dog kan du også tage kurset, selvom du allerede har fået godkendt din forskningsopgave. I undervisningen vil der primært være eksempler fra anvendt forskning omhandlende børn og unge. Selvom du ikke arbejder med børn og unge, kan du dog alligevel godt følge kurset da eksemplerne udelukkende illustrerer eksempler fra forskning. 

Undervisningsform 
Undervisningen vil variere mellem oplæg, diskussioner og gruppearbejde. Derudover vil der sættes tid af til hjælp til litteratursøgning som del af undervisningen. 

Temaer i kurset

 • Præsentation af forskellige typer af forskningsstudier, herunder deskriptive studier, randomiserede
 • kontrollerede studier, systematiske reviews og metaanalyser. Du hører om fordele og ulemper ved disse typer af design. 
 • Der gennemgås både kvalitative studier og kvantitative studier med en vægt på de kvantitative studier. 
 • Fortolkning af forskningsresultater og hvordan disse kan anvendes i praksis.
 • Kritisk tænkning i læsning af videnskabelige artikler, samt fordele og ulemper ved forskellige typer af studiedesigns
   

Forberedelse/ mellem kursusdage
Da en del af undervisningen har fokus på at hjælpe dig med at komme i gang med dit eget projekt, bedes du før første kursusdag have forberedt følgende (udførlig beskrivelse tilsendes deltagerne ca. tre uger før første kursusdag):

 1. Du skal på forhånd sende en foreløbig og kort beskrivelse af den projektopgave, som du ønsker at arbejde med i forbindelse med kurset (minimum fire linjer og maksimum 1 A4 side).
 2. Du skal medbringe en computer på kurset. Du kan i princippet godt medbringe en tablet, men da brugerfladen er meget forskellig fra en bærbar anbefaler underviserne, at du medbringer en bærbar – så kan underviserne nemlig hjælpe dig bedst muligt og du kan nemmest følge undervisningen. På dag 2 vil der bl.a. være fokus på litteratursøgning og du vil få mulighed for at kickstarte dine egne søgninger og altså arbejde med dit eget projekt.
 3. Du bedes oprette en brugerkonto på PubMed (en gratis litteraturdatabase).
 4. Du bedes installere programmet Zotero, der er et gratis, nemt-at-anvende referencehåndteringsprogram.

Efter kurset
Vejledning kan tilkøbes til kurset af underviserne direkte (og udenom Dansk Psykolog Forening). Der udbydes den skrabede pakke (en gange gruppevejledning, tre gange individuel vejledning, samt godkendelse af opgaven) eller den realistiske pakke af (en gange gruppevejledning, fem gange individuel vejledning, samt godkendelse af opgaven). Første vejledningsgang foregår i en gruppe med individuel vejledning og generelle besvarelser af spørgsmål, mens de resterende vejledninger foregår individuelt. Hver vejledning består af 15 minutters forberedelse samt 45 minutters vejledning. Vejledning finder sted på datoer der præsenteres på første kursusdag, eller på andre dage der aftales med vejlederen. Venligst skriv til janni@boernepsykologi.dk vedr. specifikke aftaler vedr. tidspunkt og betaling.  

Litteratur
Det er besluttet, at der ikke er noget obligatorisk litteratur, som I skal have læst i forbindelse med kurset. Vurderingen er, at deltagerne får mest muligt udbytte af kurset, hvis deltagerne bruger energi på at forberede sig og komme godt i gang med egne forskningsprojekter i stedet. Vi anbefaler, at du læser en af de tidligere godkendte opgaver, som vi gør tilgængelige for dig på kurset.
Relevante artikler vil blive nævnt undervejs i undervisningen og udvalgte artikler vil blive tilgængelige i Mit DP.

Godkendt til 
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser: 4.0. Forskningsmodulet, 18 timer.  

Praktiske informationer

Tilmeldingsfrist

19. janaur 2023


Tid og varighed

Torsdag 2. marts - fredag 3. marts samt onsdag 22. marts 2023.
Alle dagene holdes fra 9.00-16.00.

Varighed 18 timer


Sted

Virtuel afholdelse via zoom