VIRTUELT: Involvering og medledelse på arbejdspladsen (for TR og AMR)

TR / AMR kurser

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 20230302
 • Virtuelt 
 • 15.5.2023 - 16.5.2023
 • 3.4.2023
 • 4
 • 0 kr.
 • Tilmeld


Underviser
Thomas Faurholt Jønsson, psykolog, ph.d. og lektor i arbejds- og organisationspsykologi

Formål
Mange arbejdspladser bygger i større eller mindre grad på, at medarbejdere selv kan lede og organisere sit eget eller sit teams arbejde. Ledere og medarbejdere er også ofte positive overfor involvering. Men kan og i givet fald hvordan får man så mere indflydelse som medarbejder? Og hvordan involverer man som leder på en konstruktiv måde?
Involvering og medledelse har betydelige potentialer, men det har også en række risici. Uanset om du arbejder som praktiserende psykolog, leder eller tillidsvalgt vil du fra tid til anden have brug for en grundig og faglig begrundet stillingtagen til de mere moderne og inddragende ledelsesformer.
Formålet med dette kursus er at styrke din evne til at analysere brugen af inddragelse af medarbejdere i løsninger på problemer og udvikling af arbejdspladsen. Herunder, at få en kritisk forståelse for hvilke former for medarbejderinvolvering, der fungerer godt for en arbejdsplads, hvilke potentielle gavnlige effekter, det kan have for både den enkelte medarbejder, leder og servicemodtagerne (klienter, patienter, brugere mv.).  Og, hvad man skal være opmærksom på med hensyn til risici og potentielle negative effekter.

Som psykolog kan du på forskellig vis møde arbejds- og organisationspsykologiske problemstillinger. Det kan være i forskellige situationer og roller, fx:

 • Som medarbejder, der skal agere i eller vælge om man skal engagere sig at være med i beslutninger og ledelse af arbejdspladsens forskellige aktiviteter.
 • Har rollen som rådgiver, terapeut eller facilitator, der skal hjælpe patienter eller klienter tilbage til arbejdsmarkedet
 • Som supervisor for fagpersoner, der oplever muligheder eller problemer med medarbejderinvolvering
 • Du arbejder med og i arbejdspladssystemer fx PPR eller som AO-konsulent
 • Du er medarbejderrepræsentant (fx AMR, TR, osv.)
 • Eller som leder.

Formålet med kurset er, at du får praksisrelevante arbejds- og organisationspsykologiske perspektiver på involvering og medledelse på arbejdspladsen.

Læringsmål
Målene med kurset er:

 • At du opnår viden om psykologien i involvering og medledelse, der er relevant for din praksis
 • At du udvikler færdigheder i at anvende involvering og medledelse i din egen/klientens praksis og arbejdsliv, dvs. at du kan analysere hvordan du selv, klienten, kollegaer og ledere indgår i et samarbejde om at træffe beslutninger samt at lede områder og handlinger på arbejdspladsen
 • At du udvikler kompetencer til at indgå i analyse og beslutninger af inddragelse og medledelse

Målgruppe
Psykologer, der arbejder med ledelse og arbejdspladsudvikling og/eller kliniske psykologer, der arbejder med problematikker i relation til arbejdslivet.

Undervisningsform
Kurset vil bestå af oplæg ved underviseren, der skal danne grundlag for teoretiske indsigter, workshop-øvelser mhp. anvendelse samt plenumrefleksioner og erfaringsudvekslinger. Kurset afholdes virtuelt.

Temaer i kurset

Kurset rummer forskellige elementer knyttet til involvering og medledelse:

 • Magt og indflydelse – anskuet som psykologiske fænomener
 • Selvledelse – en praksis med dilemmaer og paradokser
 • Distribueret ledelse – et nyt ledelsesparadigme
 • Selvstyrende teams – empirisk viden om denne meget udbredte praksisform
 • Psykologiske karakteristik og tilstande som antecedenter og konsekvenser, fx psykologisk empowerment og tryghed

Forberedelse/mellem kursusdage
Forberedelsen mellem kursusdagene består primært i at iagttage din praksis og reflektere analytisk over hvorledes fænomenerne inddragelse og medledelse udfolder sig.
Derudover anbefales at læse litteratur som en del af forberedelsen, der svarer til 1-2 timer.

Litteratur
Litteratur vil blive etableret i henhold til de valgte temaer. Litteraturen vil være forskningsbaseret akademisk.

Godkendt til
Kurset er godkendt til alle specialistuddannelser på det tværgående modul med 12 timer.

Praktiske informationer

Tid og varighed

Tid og varighed

Mandag 15. maj - tirsdag 16. maj og 31. maj 2023. 

Alle dage fra 12.30-17.00.

Varighed: 12 timer


Tilmeldingsfrist

3. april 2023


Pris

Det er gratis for TRer og AMR'er at deltage


Anbefaling

Max et meritgivende kursus pr. år.

Afbud

Er du blevet forhindret, skal du afmelde dig via MitDP hurtigst muligt

OPTAGELSESKRITERIER

Bemærk, at bestyrelsen har besluttet nogle optagelseskriterier, som du som TR/TR suppleant vil blive spurgt nærmer ind til i tilmeldingsflowet. For at komme i betragtning til meritgivende kurser skal du have gennemført DPs velkomstkursus, 2 AC TR kurser, endvidere skal du have varetaget hvervet som TR/TR suppleant i minimum 2 år forinden. 

NYT! 

Optagelseskriterier for AMR'er er, at du skal have gennemført kurset det psykiske arbejdsmiljø, stress og trivsel udbudt hos AC, samt at du enten har været AMR'er/AMR suppleant i minimum 2 år. Du vil blive spurgt nærmer ind til det i tilmeldingsflowet.

TR/AMR'er vil have 1. prioritet frem til 23. januar 2023. Herefter vil pladserne blive fordelt efter først "til-mølleprincippet" såfremt der er flere ansøgere end pladser.


Sted

Kurset afholdes virtuelt via zoom