Virtuelt Med organisationen i fokus

Arbejds- og organisationspsykologimodulet

 • Ref nr.
 • Sted
 • Dato
 • Tilmeldingsfrist
 • Max. deltagere
 • Pris u. moms
 • 231704
 •  
 • 10.5.2023 - 31.8.2023
 • 29.3.2023
 • 24
 • 9589 kr.
 • Tilmeld

Undervisere
 
Vibe Strøier, cand.psych., specialist og supervisor i A&O og psykoterapi og 
 Lone Willer Holm, cand.psych., specialist og supervisor i A&O .
Formål
Formålet med kurset er, at deltagerne får kendskab til forskellige teorier og modeller om organisationer og organisationers udvikling, med henblik på at identificere problemer og udviklingsmuligheder og udforme relevante interventionsstrategier samt kunne reflektere over egen rolle i arbejdet med organisationer.

Læringsmål
Du får viden om:

 • Relevant organisationsteori, herunder teori om organisationers udvikling og ledelse af organisationer.

Du får kendskab til og får afprøvet færdigheder i forhold til:

 • Modeller/metoder til identifikation af og arbejde med organisationens magt, autoritets og samarbejdsrelationer.
 • Metoder til at kunne tilrette og gennemføre en kvalificeret og relevant organisationsanalyse indenfor et givent område og efterfølgende implementere resultaterne på en etisk forsvarlig måde.
 • Metoder til at kunne tilrettelægge og gennemføre en relevant forundersøgelse af organisationen f.eks. i forhold til rammer og vilkår, opgave, organisering, historie, kultur m.m. med inddragelse af dette i opgaveløsningen.
 • Metoder til facilitering af udviklingsprocesser i organisationen med relevant fokus på samspillet mellem de strukturelle rammer og vilkår, organisationens aktører og organisationskulturen.

Du vil udvikle kompetencer i forhold til at kunne:

 • Forholde sig refleksivt til sin egen relation til organisationen herunder at kunne formulere sig eksplicit herom.
 • Reflektere over individers potentielle sårbarhed i den igangværende opgave/proces og kunne håndtere dette på en etisk forsvarlig måde.
 • Reflektere over eventuelle samfundsmæssige vilkårs betydning for organisationens behov og udviklingsmuligheder.

Målgruppe
Psykologer i den indledende del af A&O-specialistuddannelsen.
Psykologer, som er nysgerrige for at få viden om organisationsteori og organisationsanalyse og få kendskab til metoder, som psykologer kan anvende i udviklingen af organisationer.

Undervisningsform 
Formen vil veksle mellem: Korte teorioplæg, teoridiskussioner, casearbejde, metodeafprøvning og refleksioner over egen praksis

Temaer i kurset

 • Organisationsperspektiver, teorier og forståelse
 • Organisationskultur
 • Organisationsstruktur
 • Magt og autoritet
 • Udvikling og forandring af organisationer
 • Lederen som forandringsleder
 • Psykologen som udvikler af organisationer

Forberedelse
Deltagerne skal forud for hvert modul læse ca. 75 siders pensum. Endvidere skal deltagerne forberede og bidrage med relevante cases fra egen praksis.

Mellem modulerne 
Deltagerne forventes at arbejde med en hjemmeopgave mellem modulerne.

Litteratur  
Litteratur og program kan hentes i "Mit DP" ca 3 uger før kursusstart. 

Godkendt til
Specialistuddannelse i arbejds- og organisationspsykologi: 17.4., 30 timer. 

Om kurset

 • Kandidatmedlem kr. 9589,00
 • 231704
 • Arbejds- og organisationspsykologimodulet - Virtuelt Med organisationen i fokus
 • 24
 • Onsdag 10. maj - torsdag 11. maj, onsdag 14. juni - torsdag 15. juni og onsdag 30. august - torsdag 31. august 2023.
  Alle dage fra 10.00-16.00
  Varighed: 30 timer.

 • 29. marts 2022.

 • Kurset afholdes virtuelt via zoom. Link til zoom vil blive tilsendt 2-3 dage før kursusstart. 

 • Indførelse af afbudsgebyr fra den 1. oktober 2021

  • Du skal melde afbud mere end 6 uger før kursusstart for 100% refundering af kursusprisen.

  Læs mere om de nye regler her

 • 29. marts 2023