Covid-19 afføder dispensationsmuligheder ved den praktiske uddannelse til autorisation

 I

COVID-19 udfordrer autorisationsuddannelsens rammer for brug af teknologiunderstøttede konfrontationstimer og fjernsupervision. Derfor giver Psykolognævnet nu dispensation for disse regler i perioden 9. marts til og med 9. juni 2020

Psykolognævnet har på grund af Covid19-situationen besluttet at give psykologer, der er i gang med deres autorisationsuddannelse en generel dispensation for konfrontationstimer – og udvidede muligheder for fjernsupervision.

Formand for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen, er glad for den beslutning, der kommer efter at Dansk Psykolog Forening i starten af april indsamlede medlemsforslag til, hvordan psykologer, som er på vej til eller midt i at tage autorisationsuddannelsen, bedst kan videreføre uddannelsesforløbet under den aktuelle situation. Foreningen kontaktede på den baggrund Psykolognævnet med anmodning bl.a. om generel dispensation for teknologiunderstøttede konfrontations- og supervisionstimer, samt dispensation fra kravet om forudgående ansigt-til-ansigt supervision.

– Det er vigtigt for os, at der bliver fundet løsninger, som tager hensyn til den særlige situation, som vi står i lige nu. Derfor er jeg rigtig glad for, at Psykolognævnet har valgt denne fornuftige løsning, som fjerner usikkerhed og sikrer den nødvendige fleksibilitet for de berørte psykologer, siger Eva Secher Mathiasen.

  • For konfrontationstimer betyder det, at ”psykologer, der tilbyder teknologiunderstøttede (både telefon og video) konfrontationstimer i perioden fra den 9. marts 2020 til og med den 9. juni 2020, kan få alle timerne medregnet til den praktiske uddannelse, så længe der er tale om udredning og intervention i overensstemmelse med Psykolognævnets regler og praksis.
    Det skal fremgå tydeligt af de relevante blanketter, hvor mange timer, der er ansigt til ansigt, og hvor mange timer, der er teknologiunderstøttet”.
  • For fjernsupervision betyder det, at ”der i perioden fra den 9. marts 2020 til og med den 9. juni 2020 er mulighed for at få medregnet op til 60 timers fjernsupervision fremfor de sædvanlige 40 timer. Det er fortsat et krav, at de øvrige krav til supervisionen skal overholdes.
    Der dispenseres fra reglen om forudgående ansigt til ansigt supervisionstimer, inden fjernsupervisionen påbegyndes, hvis fjernsupervisionen foregår i perioden fra den 9. marts 2020 til og med den 9. juni 2020”.

Kilde: Psykolognævnets hjemmeside. (Psykolognævnets hjemmeside (er pt nede, 6. maj, 09:43)

– Vi arbejder dog stadig for, at den teknologiunderstøttede konfrontation og supervision sidestilles med interventioner ansigt-til-ansigt. Dels fordi forskningslitteraturen ikke kan bekræfte den intuitive modstand, som nogen måske har mod det teknologiunderstøttede, dels fordi det vil imødekomme flere borgeres behov og efterspørgsel på psykologydelser. Dette er vi løbende i dialog med Psykolognævnet om, tilføjer Eva Secher Mathiasen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge