COVID-19: Den 10. august 2020 kan du igen komme til møde eller på kursus i Dansk Psykolog Forening

 I

Den 11. marts lukkede Dansk Psykolog Forening ned for alle kurser og møder med eksterne deltagere. Det skete for at medvirke til at dæmpe smittespredningen af COVID-19. Nu åbner vi igen. Og vi glæder os til at se dig!

Den 10. august 2020 åbner foreningen op for afholdelse af centrale kurser og arrangementer med ekstern deltagelse i både København og Aarhus. Og der er åbent for tilmelding her.

Der åbnes samtidig op for decentrale arrangementer, og der er derfor i dag sendt mail ud til alle styrelsesmedlemmer i kredse, sektioner og selskaber med grønt lys til igen at booke møder og kurser online.

Retningslinjer for deltagelse på kurser
Men COVID-19 er stadig i samfundet. Genåbningen vil derfor ske under særlige sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Afstandskravet på en meter afføder begrænsninger på, hvor mange deltagere, der kan være i de forskellige lokaler, hvor tæt man kan sidde, hvordan frokosten kan afholdes mv.

Vi gør huset klar, så der er tydelige anvisninger på, hvordan du kan bruge det. Der bliver gjort rent efter forskrifterne og der er sprit til rådighed. Du kan se de retningslinjer, som vi følger her.

De officielt udmeldte afstandskrav kan også ændre sig i begge retninger. Det kan medføre ændringer i det arrangement eller kursus, som du er tilmeldt i forhold til, om I kan være endnu flere eller måske derimod færre til stede i foreningens lokaler. Der er også stadig risiko for, at dit møde eller kursus bliver omlagt til digitalt møde, bliver udsat eller aflyst, hvis smittesituationen i Dansk Psykolog Forening eller i samfundet ændrer sig.

Vi passer på dig
I Dansk Psykolog Forening bakker vi klart og tydeligt op om udmeldingerne fra regeringen, når det handler om at undgå smittespredning. Vi håber på din forståelse for, at vi er nødt til at kunne kontrollere adgangen til huset med disse retningslinjer for både at sikre, at Dansk Psykolog Forening er et trygt sted at komme på kursus og til møde, men også er en tryg arbejdsplads for foreningens medarbejdere.

Vi glæder os til at se dig i Stockholmsgade i København og på Åboulevarden i Aarhus.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge