COVID-19: Frihed og psykologers arbejde i stat, kommuner og regioner

 I

I takt med at Corona-pandemien ruller ud i Danmark, har myndighederne taget nye initiativer for at holde hånden under vores sundhedsvæsen, arbejdsmarked og økonomi.

Forleden opfordrede statsminister Mette Frederiksen derfor arbejdsmarkedets parter på det offentlige arbejdsmarked til at sikre, at der bliver tænkt langsigtet, så Danmark og den offentlige sektor også hænger sammen, når Corona-krisen er overstået.

Derfor har arbejdsgiverne og fagbevægelsen i dag lavet en ny aftale.

Den handler om arbejdsfrihed for offentligt ansatte under Coronakrisen og den periode, I er hjemsendt. Formålet med den er at sikre, at vi stadig løfter i flok, når krisen begynder at klinge af. Her er det nødvendigt at sørge for, at der også til den tid er hænder nok – og at alt for mange fx ikke afholder restferie, afspadserer osv. på samme tid.

Den nye aftale betyder, at hvis du er ansat i staten, en region eller kommune, og du er hjemsendt, så kan din arbejdsgiver nu pålægge dig at holde din restferie eller bruge dine afspadseringstimer eller flextimer i hjemsendelsesperioden – hvis du altså har timer, der kan afvikles.

Frem til nu har mange offentligt ansatte været sendt hjem med løn og har kunnet arbejde hjemmefra. Det er ikke alle, der har arbejdsopgaver nok til at udfylde en hel arbejdsdag- eller uge. Derfor er det nu aftalt, at din arbejdsgiver kan bede dig om at holde fri og afvikle din restferie/feriefridage/flextid/afspadsering i op til 5 arbejdsdage i perioden 28. marts – 13. april 2020. Du kan også selv bede om at bruge eventuelle omsorgsdage og seniordage.

Aftalen gælder kun dig, der er hjemsendt. Den gælder også kun dig, der har timer/dage at afvikle af.

Det er vigtigt at huske, at hvis du bliver bedt om at holde fri, så skal du holde fri. Det vil sige, at din arbejdsgiver ikke må eller kan forvente, at du fx sidder klar ved telefonen, hvis noget akut skulle opstå, eller at du fx løser nogle småopgaver.

Hvis du er usikker på, hvad aftalen konkret betyder for din situation og dine arbejdsopgaver, så tøv ikke med at tage fat i din tillidsrepræsentant. Du kan altid få hjælp, rådgivning og vejledning af konsulenter i Dansk Psykolog Forenings sekretariat på tlf 35 26 99 55.

Tak, fordi I alle er med til at bidrage til at få Danmark og os alle godt gennem den kritiske situation – både nu og når situationen begynder at lysne.

Læs mere om den nye aftale her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge