COVID-19: Psykologers opgaver i kommunerne

 I

Hver dag arbejder psykologer og andre ansatte i de danske kommuner hårdt for at sikre borgerne den rigtige rådgivning og behandling – uanset om det er de ældre, socialt udsatte mennesker eller børn og unge med trivselsproblemer i daginstitutioner og skoler.

Det arbejde fortsætter på bedst mulig vis, også selvom Danmark står midt i en historisk krise som følge af COVID-19-pandemien.

De kommunale medarbejdere gør alt, hvad de kan i kampen for at forhindre skadevirkningerne af COVID-19, og at smitten fortsætter med at spredes. Fra den ene dag til den anden har de kommunale arbejdspladser etableret beredskab og har skabt løsninger, der sikrer tryghed i hverdagen for borgerne, og som hjælper til at imødekomme mange af de store udfordringer, de lokale fællesskaber kommer til at stå over for i de kommende uger.

Presset på sundhedssystemet og andre samfundsinstitutioner, vi oplever lige nu, betyder, at vi alle må yde en ekstra indsats i arbejdet med og i forberedelserne på, at borgerne kan komme trygge igennem denne alvorlige periode. Hvis dette arbejde skal lykkes, er der derfor brug for alle gode kræfter i kommunerne – også dem, der normalt er beskæftiget på andre områder.

Derfor har arbejdsmarkedets parter på det kommunale område, som Dansk Psykolog Forening er en del af, netop vedtaget en fælleserklæring for at sikre et stærkt fundament for den aktuelle krisehåndtering.

Med fælleserklæringen er der etableret hjemmel til, at medarbejdere kan blive anvist opgaver i kritiske funktioner eller opgaver i tilknytning hertil på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-/fagområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde. Det betyder, at man som ansat i en kommune skal være klar til at udføre opgaver, som man ellers normalt ville kunne afvise at udføre, fordi det ikke hører ind under den overenskomst, som man er ansat på. Aftalen er midlertidig og løber indtil videre til 31. maj 2020, men kan forlænges, hvis situationen kræver det.

Nye og andre opgaver

For få dage siden var opfordringen fra Dansk Psykolog Forening til alle psykologer i sundhedsvæsenet at være fleksible i den kommende tid og sige ja til at løse alle slags opgaver, man bliver bedt om – også opgaver, der klart ligger uden for vores overenskomst.

Den opfordring gælder nu også psykologer i kommunerne.

I Dansk Psykolog Forening er det vores overbevisning, at vi alle må løfte i flok lige nu, så Danmark, vores sundhedssystem, vitale samfundsinstitutioner og vi alle kommer bedst muligt igennem krisen.

For dig, der arbejder som fx PPR-psykolog, demenskonsulent eller noget helt tredje i en kommune, betyder det, at du kan blive bedt af din ledelse om at varetage opgaver eller indgå i arbejdsfunktioner, der kræver helt andre kompetencer end dem, vi psykologer normalt bruger i vores arbejde, er ansat til at varetage eller har uddannet os til. Det kan også betyde, at du kan blive bedt om at varetage opgaver på andre tidspunkter eller lokaliteter, end du plejer.

Uanset hvilken opgave, du bliver bedt om at udføre, har det ingen betydning for dine forhold i øvrigt. Du bliver naturligvis ved med at være på den overenskomst, du er ansat på. Og du har naturligvis krav på, at arbejdspladsen sikrer, at du får den nødvendige oplæring i eventuelt nye opgaver, du ikke er uddannet til.

Ledelsen bestemmer

Det er altid din ledelse, der har ret til at beslutte hvilke opgaver, du som psykolog kan blive bedt om at løse i denne krisetid.

Måske vil du opleve, at ledelsens beslutninger og anvisninger synes at være i modstrid med myndighedernes anbefalinger. I de tilfælde er det vigtigt, at du først og fremmest søger afklaring ved at gå i dialog med din ledelse. Det er helt legitimt at bede om forklaringer fra ledelsen.

Drøft også situationen med din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om noget. Tillidsrepræsentanten kan tage dialogen med ledelsen på dine vegne, hvis der fx er forhold eller opgaver, der virker urimelige eller ligefrem forkerte.

Det skal naturligvis være sundhedsmæssigt forsvarligt at gå på arbejde – men samtidig har din ledelse altså ret til at insistere på, at du møder på arbejde og løser de arbejdsopgaver, ledelsen anviser. Det kræver en lægeerklæring/sygemelding at blive væk. Og der er desværre heller ikke ubetinget ret i overenskomsten til at blive hjemme ved børns sygedage. Hvis din situation er meget kritisk, så gå til lægen og få en vurdering af, om der skal en sygemelding til.

Brug os

Husk at du aldrig er alene. Der er støtte og hjælp at hente i Dansk Psykolog Forenings sekretariat på tlf. 35 26 99 55. Her sidder konsulenter klar ved telefonen og på mail til at støtte, hjælpe og rådgive dig – hver eneste dag.

Tak for at træde til, når det gælder – og for at stå sammen med alle os andre om en fælles løsning i krisetider.

 

FÅ MERE AT VIDE:

  • Læs mere om, hvordan sundhedsvæsenet håndterer COVID-19, herunder hvad Sundhedsstyrelsen betragter som ’kritiske funktioner,’ her.
  • Få løbende informationer fra Dansk Psykolog Forening om, hvad COVID-19 betyder for dig og dit arbejdsliv på foreningens nye Coronaside.
  •  De danske myndigheders fælles information og anbefalinger om COVID-19 finder du her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge