Danmark på piller

 I

For to uger siden sendte tv en debat som afslutning af DR2’s temarække ”Danmark på piller”. Paneldeltagerne repræsenterede psykiaterne, de praktiserende læger, medicinalindustrien og Sundhedsstyrelsen. Selv deltog jeg som repræsentant for psykologerne.

Temaet har kaldt på en forståelig interesse: Hver 12. dansker tager medicin mod depression og andre psykiske lidelser. Mere end 450.000 danskere købte antidepressiva mindst én gang i 2012, dobbelt så mange som i 1999. Derfor var det naturligt at spørge panelet, om der overhovedet er så mange af os, der er syge af depression, og om der er et alternativ til pillerne.

Stod psykologen nu der blandt medicinmændene? som nogle kritisk har formuleret det. Nej, det er jo netop debattens kvalitet – og i øvrigt mit grundsynspunkt – at spørgsmålet om medicinering har masser af nuancer og ikke er en kamp mellem faggrupper. Også de fleste læger ser eksplosionen i medicinforbrug som farlig og finder det betænkeligt, at så mange borgere ordineres antidepressiv medicin. Det handler i bund og grund om, at medicin er nødvendig på paletten af behandlingsmuligheder, men aldrig må være fagpersonens eneste reelle valg.

Grundproblemet og det oplagte udgangspunkt for en saglig debat er den samfundsmæssige indretning. Ikke mindst vores psykiske arbejdsmiljø leverer forklaringen på den udvikling, medicinforbruget er symptom på. Alle paneldeltagere så da også behovet for ’det lange træk’. Men når skaden er sket, må vi ikke reducere vores tilgang til et spørgsmål om, hvorvidt medicinen er god eller dårlig. Nogle gange er den nødvendig, nogle gange skal den fungere sammen med psykoterapi, og nogle gange er psykoterapi alene det rette. Valg, som selvfølgelig også skal være patientens.

Hvad læger og psykologer savner, er især bedre rammer for deres samarbejde om at gøre patienten rask. Skal vi i mål med det, skal der ske en reel ligestilling mellem det somatiske og det psykiske sundhedsvæsen. Eftersom sundhedsministeren deltog i den sidste del af paneldebatten, var der mulighed for at aflevere det budskab direkte.

Løftet har vi fået tidligere, og nu beder vi om, at det bliver omsat til handling. Så borgerne kan få tilbudt den behandling, de har brug for og gavn af.

Leder (PDF)

Kommentarer
  • Maiken Lundsgaard Martinussen
    Svar

    Skelnen mellem depression og stress

    Et godt bud på den voldsomme stigning i køb af antidepressiva kunne være, at mennesker med stress ofte får stillet diagnosen depression hos deres praktiserende læge. Som ud over at udskrive medicin måske kun har den mulighed at henvise til sygesikringspsykolog – under overskriften depression.

    Der ligger en stor opgave i at få uddannet fagfolk i at skelne mellem de to, også indenfor egne fagrækker. Behandlingen for stress er ikke den samme som for depression, med mindre f.eks. langvarig stress har medført en depression.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge