Dansk Psykolog Forening arbejder for bedre tilsyn

 I

Regeringen nedsatte i starten af året en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal undersøge en mulig sundhedsfaglig autorisation af psykologer. Arbejdet har ligget stille under COVID-19, men Dansk Psykolog Forening er nu blevet orienteret om, at arbejdsgruppen igen tager fat om opgaven.

Netop nu er arbejdsgruppen ved at kortlægge psykologers forskellige funktioner og arbejdsområder. Samtidig udarbejder de forslag til en eller flere konkrete autorisationsmodeller.

Dansk Psykolog Forening er i den forbindelse blevet bedt om at bidrage med beskrivelser af psykologfeltets arbejdsområder og funktioner. De er nu beskrevet med input fra foreningens faglige selskaber og sektioner. Medlemmerne inddrages løbende i processen bl.a. gennem de faglige selskaber og sektioner.

Dansk Psykolog Forening arbejder for at påvirke processen, så der tages hensyn til psykologers mange forskelligartede arbejdsområder og funktioner. Derfor har Dansk Psykolog Forening også anmodet om at blive inddraget tæt i hele processen.

For Dansk Psykolog Forening er det afgørende, at forslag til nye modeller alle indeholder et tilsyn med alle psykologer. Det betyder, at tilsynet både skal dække autoriserede psykologer og psykologer uden autorisation.

Det blev allerede på Dansk Psykolog Forenings generalforsamling i 2018 besluttet at arbejde politisk for at forbedre Psykolognævnets tilsyn – herunder at arbejde for, at der føres tilsyn med alle psykologer.

Den tværministerielle arbejdsgruppes konklusioner forventes klar ved udgangen af februar 2021.

Kommissoriet for arbejdsgruppen kan læses her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge