DP deltog på topmødet ”Børnene først”

 I

Dansk Psykolog Forening deltog sammen med en række organisationer, der beskæftiger sig med anbringelsesområdet, i topmødet ”Børnene først” den 14. september med social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Ministeren ville gerne høre konkrete forslag til, hvordan vi kan sikre børn nye, stabile hjem tidligere; voksne, de kan stole på og regne med; flere rettigheder og en bedre kvalitet i anbringelserne.

Regeringen har præsenteret de første rammer for et kommende udspil på anbringelsesområdet, som vil tage form som lovforslaget ”Barnets Lov”. Regeringens udgangspunkt er, at alt for mange børn har en ustabil barndom præget af omsorgssvigt, som påvirker dem langt ind i voksenlivet. Det er regeringens vision, at flere udsatte børn skal have en kærlig og tryg barndom, hvilket blandt andet indebærer forslag om flere tidligere anbringelser.

Dansk Psykolog Forenings formand, Eva Secher Mathiasen, deltog på mødet og udtaler: ”Det er meget vigtigt, at vi sammen tager fat i anbringelsesområdet, for der er brug for, at vi sikrer bedre vilkår for udsatte børn. Jeg hæfter mig især ved, at der på topmødet var fokus på behovet for mere kvalitet frem for mere lovgivning, styrkelse af børnenes rettigheder og etablering af en stærkere inddragelseskultur i forhold til børnene.”

Dansk Psykolog Forenings input til anbringelsesområdet handler især om, hvordan vi kan sikre rettidige, trygge og stabile anbringelser for de børn, hvor anbringelse er den bedste løsning. Det kræver, at vi står på et stærkt fagligt fundament, når vi træffer beslutninger om anbringelse, og at vi sikrer en tilstrækkelig understøttelse af anbringelsesforløbet. Det kræver også, at vi har indgående viden om, hvilke indsatser der er mest gavnlige for børnene, så midlerne anvendes hensigtsmæssigt, og indsatserne understøtter børnenes udvikling og trivsel optimalt.

Kort fortalt har Dansk Psykolog Forening fire forslag til, hvordan et kvalitetsløft af anbringelsesområdet kan sikres:

  1. Lovgivningen skal ændres, så den understøtter tilstrækkelig faglighed og kvalitet i den børnefaglige undersøgelse, som ligger til grund for anbringelser
  • Målet er at styrke kvalitet i undersøgelser og beslutningsgrundlag for indgribende foranstaltninger samt at sikre et ordentligt match mellem barn og anbringelsessted.
  1. Der skal indføres en særlig certificeringsordning for børnesagkyndige psykologer
  • Målet er at sikre mere ensartet faglig kvalitet i de psykologfaglige undersøgelser og anvendelighed for forvaltningens beslutningsgrundlag.
  1. Plejefamilier skal tilbydes fortløbende psykologfaglig supervision
  • Målet er at øge børn og unges trivsel ved at sikre den nødvendige støtte og styrkede kompetencer i plejefamilierne.
  1. Der skal oprettes et tværfagligt nationalt videnscenter for anbragt børn og unge
  • Målet er at sikre bedre evidens og vidensgrundlag på anbringelsesområdet.

 

Næste skridt for Dansk Psykolog Forening er en række møder i løbet af efteråret med partiernes socialordførere på Christiansborg om udfordringerne på anbringelsesområdet og foreningens fire forslag.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge