Dansk Psykolog Forening med i PsykiatriLøftet

 I

Dansk Psykolog Forening er med i PsykiatriLøftet, hvor 44 organisationer er enige om otte indsatsområder, der er indspark til en kommende 10-årig psykiatriplan

Af Anne Randby Toft

Psykiatrien har behov for et markant løft.
Sådan lyder det fra 44 organisationer, der i et historisk samarbejde er gået sammen om anbefalinger til, hvordan man løfter fremtidens psykiatri. Det sker igennem et bredt samarbejde mellem KL og Danske Regioner, bruger- og pårørendeorganisationer og medarbejderorganisationer herunder også Dansk Psykolog Forening.

Formålet med PsykiatriLøftet er at samarbejde om en ambitiøs national 10-årig plan for psykiatrien, med det helt centrale mål at forbedre livet for mennesker, der er ramt af psykisk sygdom og deres pårørende:

– Det er et utroligt stærkt signal, at vi er samlet så mange aktører på kryds og tværs, som går ud med et fælles bud på, hvor det brænder mest på i forhold til behandling og forebyggelse til mennesker med psykiske lidelser, siger Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening.

PsykiatriLøftets anbefalinger er netop afleveret til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og social- og indenrigsminister Astrid Krag, og håbet er at anbefalingerne kan inspirere politikerne, der efter nytår skal forhandle en længe ventet 10-årig plan for psykiatrien:

– Jeg håber, at PsykiatriLøftet kan være en stærk inspiration for politikerne, der snart skal forhandle en 10-årig psykiatriplan, der har stor betydning for så mange mennesker – både patienter, pårørende og medarbejdere. Det er afgørende, at man på Christiansborg tør have modige visioner for fremtidens psykiatri, hvor vi ikke bare forlænger det gamle og velkendte, men tænker nyt. Denne gang skal vi have en plan, der sikrer, at vi ikke bliver ved med at løse de samme problemer i psykiatrien, siger Eva Secher Mathiasen.

Se de otte anbefalinger nedenfor.

Psykiatriloeft-grafik

Her kan du læse hele PsykiatriLøftet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge