Dansk Psykolog Forening tilføjer nyt punkt til forslag om kvalitetsløft af anbringelsesområdet

 I

Dansk Psykolog Forening er optaget af, at der i det nye forslag til Barnets lov på anbringelsesområdet bliver sikret rettidige, trygge og stabile anbringelser for de børn, hvor anbringelse er den bedste løsning. Der har derfor været afholdt en række møder med partiernes socialordførere på Christiansborg, og flere møder er planlagt, hvor vi præsenterer Dansk Psykolog Forenings løsningsforslag og drøfter udfordringerne på anbringelsesområdet.

Det er besluttet, at der tilføjes endnu et punkt til Dansk Psykolog Forenings løsningsforslag på anbringelsesområdet, sådan at vi går fra fire til fem løsningsforslag. Det nye punkt handler om, at de biologiske forældre og anbragte børn og unge skal modtage bedre støtte. På den måde kommer Dansk Psykolog forenings forslag i endnu højere grad hele vejen rundt om de forskellige problemstillinger på området, når vi også favner et perspektiv på de biologiske forældre i sammenhæng med børnenes behov.

Dansk Psykolog Forenings fem løsningsforslag på anbringelsesområdet lyder nu:

  1. Lovgivningen skal ændres, så den understøtter tilstrækkelig faglighed og kvalitet i den børnefaglige undersøgelse, som ligger til grund for anbringelser og forebyggende foranstaltninger
  • Målet er at styrke kvalitet i undersøgelser og beslutningsgrundlag for indgribende foranstaltninger samt at sikre et ordentligt match mellem barn og anbringelsessted.

 

  1. Der skal indføres en særlig certificeringsordning for børnesagkyndige psykologer
  • Målet er at sikre mere ensartet faglig kvalitet i de psykologfaglige undersøgelser og anvendelighed for forvaltningens beslutningsgrundlag.

 

  1. Plejefamilier skal tilbydes fortløbende psykologfaglig supervision
  • Målet er at øge børn og unges trivsel ved at sikre den nødvendige støtte og styrkede kompetencer i plejefamilierne.

 

  1. De biologiske forældre og de anbragte børn og unge skal støttes under anbringelsen
  • Målet er at sikre trygge og stabile anbringelser og skabe det bedst mulige grundlag for at sikre børnenes trivsel og udvikling under anbringelsen.

 

  1. Der skal oprettes et tværfagligt nationalt videnscenter for anbragt børn og unge
  • Målet er at sikre bedre evidens og vidensgrundlag på anbringelsesområdet.

 

I kan se det samlede politikpapir med de fem løsningsforslag på anbringelsesområdet her.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge