Dansk Psykolog Forening var medarrangør af høring på Christiansborg om børn og unges mistrivsel

 I

Den 15. september afholdt Forum mod Psykisk Mistrivsel, som Dansk Psykolog Forening er en del af, høring på Christiansborg med SF’s Jakob Mark som vært.

Her debatterede de syv organisationer fra Forum mod Psykisk Mistrivsel, der ud over Dansk Psykolog Forening tæller Djøf, Dansk Erhverv, Dansk Ungdoms Fællesråd, BUPL, Skolelederforeningen og Børns Vilkår, hvordan man på tværs af aktører og arenaer kan sikre at færre børn og unge mistrives i fremtiden.

Også eksperter på området var inviteret med for at dele viden og debattere. Høringen blev livestreamet og op mod 200 deltagere så med. Desuden blev høringen optaget og kan ses her

Forud for høringen har Forum mod Psykisk Mistrivsel afholdt møder med deltagelse af både børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil, og uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen.

Formand Eva Secher Mathiasen var med på Christiansborg og fremhævede blandt andet, at der var tale om et strukturelt problem:

”Forekomsten i psykisk mistrivsel blandt børn og unge er så stor, at det er vigtigt at forstå, at det ikke længere er et individuelt problem. Der sker noget i fællesskabet, som vi er nødt til at få øje på.”

Seniorforsker fra VIVE Mai Heide Ottsen var en af de forskere, der holdt oplæg. Hun forsker i børn og unges mistrivsel og understregede en helt grundlæggende pointe, nemlig at mistrivsel er et komplekst fænomen, der derfor også har mange årsager.

Netop det er en af grundene til, at Dansk Psykolog Forening mener, at det er så vigtigt at være en del af Forum mod Psykisk Mistrivsel, for kun i bredt og stærkt fagligt fællesskab kan man kæmpe effektivt mod mistrivsel blandt børn og unge.

Dansk Psykolog Forening og Forum mod Psykisk Mistrivsel vil med udgangspunkt i de oplæg og drøftelser, der var til høringen, gå videre med at udvikle nogle fælles løsningsforslag på udfordringerne med stigende psykisk mistrivsel blandt børn og unge.

Se Eva Secher Mathiasen forklare, hvad høringen går ud på, og hvad hun håber, der kommer ud af den på længere sigt her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge