Dansk Psykolog Forening varsler sympatiblokade for politikadetter i politiet

 I

Moderniseringsstyrelsen har, i forhandlingerne om en overenskomst for politikadetter med forhandlings- og paraplyorganisationen CO10, krævet, at politikadetter skal ansættes på overenskomstvilkår, men undtaget fra strejkeretten.

CO10 har i den forbindelse varslet blokade af politikadetstillingerne, og da konflikttemaet om afgivelse af strejkeretten er principiel, tager Dansk Psykolog Forening som akademikerorganisation afstand og udviser sympati.

Dansk Psykolog Forenings støtte til CO10´s overenskomstkrav hænger desuden sammen med, at CO10 på sin side har anmodet om organisationernes støtte, dels at der er behov for at vise sammenhold overfor Moderniseringsstyrelsen, fordi CFU er ved at forberede OK18 – overenskomstforhandlingerne i 2018 for alle offentligt ansatte.

Dansk Psykolog Forening har derfor i går sendt sympatiblokadevarsling til Moderniseringsstyrelsen med virkning fra døgnets begyndelse den 27. juli 2017.

Sympatiblokaden indebærer, at intet medlem af Dansk Psykolog Forening må søge eller lade sig ansætte i stillinger som politikadet i politiet.

Læs mere om CO10 og CFU her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge