Dansk Psykolog Forenings arbejdsprogram 2014-2016

 I

I forbindelse med generalforsamling 2016 gjorde bestyrelsen i samarbejde med sekretariatet status og kommenterede på samtlige arbejdsprogrampunkter.

Læs den kommenterede version af Dansk Psykolog Forenings arbejdsprogram for 2014-2016 her.

Du finder en pdf-version af selve det arbejdsprogrammet, som generalforsamlingen besluttede i 2014 her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge