Dansk Psykolog Forenings Juniorforskerpris 2018: Maja Johannsen

 I

Cand.psych. Maja Johannsen er blevet valgt som Dansk Psykolog Forenings juniorforsker 2018. Hør podcast om hendes forskning.

Maja modtager Dansk Psykolog Forenings Juniorforskerpris for sin forskning inden for klinisk sundhedspsykologi, hvor hun bl.a. har undersøgt effekten af psykologbehandling af smerter blandt kvinder behandlet for brystkræft.

– Igen i år er det fantastisk at se et så bredt ansøgerfelt, som illustrerer, hvor meget kvalificeret forskning der udøves rundt omkring i landet. Psykologien har meget at byde på ift. det gode liv og det gode samfund. Derfor gør det mig stolt at se så mange forskerspirer, der er med til at kvalificere og skabe ny viden om psykologiens bidrag, siger formand for Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen.

Hun fortsætter:

– Maja har gennem sin forskning endnu engang understreget, at psykologien er og bør være en naturlig integreret del af ikke kun det psykiatriske sundhedsvæsen, men det samlede sundhedsvæsen.

BEDØMMELSEN

Vinderen af Dansk Psykolog Forenings Juniorforskerpris er blevet udvalgt af et enstemmigt bedømmelsesudvalg på baggrund af følgende fire kriterier, som vinderen skulle leve op til.

Maja Johannsen og hendes forskning rummer til fulde alle fire facetter ved at have

  • bidraget særligt til afdækningen af et strategisk vigtigt praksisområde for psykologer
  • bidraget særligt til udviklingen af psykologi som videnskab
  • bidraget særligt til udvikling af kvalitet i psykologernes praksis
  • anvendt en original tilgang til psykologisk forskning

”Maja har på original og gennem kompetent anvendelse af en række forskellige forskningsmetoder formået at afdække, ikke bare effekten af den undersøgte terapiform, men også, for hvem den virker bedst, og hvordan den virker.

Endelig har hun gennem både en meta-analyse af interventionsundersøgelser samt sundhedsøkonomisk analyse påvist, at behandlingen er omkostningseffektiv og dermed også attraktiv i et samfundsøkonomisk perspektiv.

Hendes omfattende og grundige undersøgelser har vakt opmærksomhed og interesse i sundhedsvæsnet, og hendes forskning har resulteret i, at kvinder i Region Midtjylland behandlet for brystkræft nu kan tilbydes en ny og mere effektiv smertebehandling end tidligere.

Også internationalt har Majas forskning vakt stor opsigt og anerkendelse, hvilket bevidnes af et betydeligt antal videnskabelige publikationer, modtagelsen af en række bevillinger af forskningsmidler, deltagelse i danske og internationale ekspertpaneler samt ikke mindst omtaler i højtrangerede psykologiske tidsskrifter”.

Dansk Psykolog Forenings Juniorforskerpris er på 25.000 kr.

PODCAST

top-podcasts

Mød Maja Johannsen og hør hende fortælle om sin forskning.

Interview: Henning Due

Flere danskere må leve resten af deres liv med smerter eller andre såkaldte senfølger af kræftbehandling.

I det danske sundhedsvæsen  består smertebehandling traditionelt set en recept på morfinpiller, men sådan behøver det faktisk ikke at være, viser sundhedspyskologisk forskning, for især psykologbehandling og samtaleterapi har god effekt på smerter.

Hør mere i denne podcast, hvor journalist Henning Due taler med Maja Johannsen, psykolog og postdoc. på Aarhus Universitetshospital om hendes forskning i psykologisk smertebehandling af kvinder, der har været behandlet for brystkræft.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge