Dansk Psykolog Forening, FOA og Ældre Sagen: Supervision skal være en del af løsningen i værdig ældrepleje

 I

Bjarne Hastrup, adm. direktør, Ældre Sagen, Torben Hollmann, formand for social- og sundhedssektoren, FOA og Eva Secher Mathiasen, formand, Dansk Psykolog Forening har skrevet et fælles debatindlæg i Jyllands Posten om, at ældreplejen har brug for en kulturændring. Systematisk supervision er en del af løsningen både for de ældre og for medarbejderne.

Læs indlægget:

 

Dansk Psykolog Forening, FOA og Ældre Sagen: Supervision skal være en del af løsningen i værdig ældrepleje

 Af Bjarne Hastrup, adm. direktør, Ældre Sagen, Torben Hollmann, formand for social- og sundhedssektoren, FOA og Eva Secher Mathiasen, formand, Dansk Psykolog Forening,

 

Medierne har i løbet af det seneste år afsløret store udfordringer i dele af ældreplejen. Vi har set eksempler på plejesvigt, sundhedsskadelig behandling og uværdig tale over for ældre og demenssyge beboere. Det gør ondt, og det er helt uacceptabelt.

Vi skal kunne have tillid til, at man som svækket ældre får den nødvendige og omsorgsfulde pleje, når man får brug for det.

Medierne har også afsløret medarbejdere, som har mistet grebet om deres faglighed og menneskelighed. Det kræver handling.

De fleste mennesker, som vælger ansættelse i et omsorgsfag, gør det, fordi de ønsker at give noget til andre, at være noget for mennesker, der er syge, svækkede og har svært ved at klare sig selv.

Samtidig kan de følelsesmæssige krav i sig selv være med til sætte disse medarbejdere under belastning. Det kan være psykisk hårdt at arbejde med mennesker i en svær situation, eksempelvis mennesker med en demenssygdom, som kan være svære at kommunikere med og samtidig have et godt og konstruktivt samarbejde med de pårørende.  I længden kan belastningen medføre afmagt, nedsat empati og distancering, og for nogle medarbejdere kan det blive til egentlig udbrændthed eller forråelse.

Til en begyndelse må vi insistere på to ting:

For det første, at det skal være muligt at have et berigende, værdigt og meningsfuldt liv som ældre, også selvom man er sårbar, ramt af demens, har brug for hjælp eller pleje i hjemmet eller bor på plejehjem.

For det andet, at sundhedsarbejdet inden for ældresektoren på grund af sin vigtighed bør være omgærdet af respekt og anseelse. Det skal være muligt at varetage sit arbejde med arbejdsglæde, faglig omhyggelighed og opmærksomhed.

Hvordan gør vi så det i praksis?

Vi mener, at fastlagte og systematiske supervisionsmøder skal være en del af løsningen. Dette forslag fremsatte FOA for nylig på Ældretopmødet, og både Ældre Sagen og Dansk Psykolog Forening bakker op.

Supervision af medarbejdere har i mange år været en naturlig del af arbejdet i psykiatrien. Der er brug for den samme kulturændring indenfor ældresektoren. Det vil komme både de ældre og de ansatte til gavn.

Der er psykologer, der har særlig erfaring med ældre- og sundhedsområdet. Og de kan med fastlagt, månedlig supervision være med til at give den nødvendige plads til refleksion for alle ansatte i ældresektoren.

På den måde bliver medarbejderne støttet i at mestre det krævende arbejdsfelt, så de kan fastholde og videreudvikle den faglige viden og de etiske refleksioner, som ligger til grund for en menneskelig og værdig pleje.

Derudover er vi ikke i tvivl om, at det vil kunne bidrage til at nedbringe og forebygge sygefravær, udbrændthed, afmagt og forråelse.

Fast supervision og sparring vil også kunne hjælpe medarbejderne med at håndtere komplekse plejeopgaver.

I hverdagen kan der opstå situationer, hvor demensramte kan reagere på måder, hvor de er til fare for sig selv eller andre. Vi tror på, at det er muligt at nedbringe omfanget af magtanvendelse og brugen af sundhedsskadelig psykofarmaka i demensplejen med det rette faglige supervision og tæt sparring.

Endelig er der behov for at støtte medarbejderne i at opbygge et gensidigt og respektfuldt forhold til pårørende, som ofte befinder sig i en vanskelig og til tider udmattende livssituation. Her kan faglig supervision også gøre en forskel.

Ved at indføre fast og systematisk supervision viser vi både anerkendelse for værdien og kompleksiteten af pleje- og omsorgsarbejdet og bidrager til at sikre, at medarbejderne også i længden kan møde borgere, beboere og deres pårørende med den faglighed og arbejdsglæde, som de gik ind i faget med.

Det er den faglighed og arbejdsglæde, som kan være med til at fremme værdighed og livskvalitet for ældre og sårbare i vores samfund.

Som vi ser det, er der ingen tid at spilde. Der skal handles nu og her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge