Stressbehandlingskonferencen 2016

 I

Arrangeret af Institut for Psykologi v. Københavns Universitet og Center For Psykisk Sundhedsfremme i samarbejde med Dansk Psykolog Forening og forskningsinstitutioner fra hele landet.

Evidensbaseret stressbehandling udgør en central udviklingsopgave i disse år. Stressbehandlingsforløb udbydes på hospitaler, arbejdspladser, i kommunalt og privat regi, men en tværgående vidensudvikling om de tilgængelige behandlinger og deres resultater mangler.

Formålet med Stressbehandlingskonferencen 2016 er at samle forskere og praktikere i dansk stressbehandling for at udvikle værdifuld viden og praksiserfaring.

Oplægsholdere har ledende roller på danske stressforskningsenheder og stressbehandlingsenheder og præsenterer erfaringer og resultater om alt af relevans for behandlingen af stressproblematikker – fra rekruttering og assessment til indholdet i de forskellige eksisterende programmer – og udvikling af nye interventioner.

Hvordan kan vi bedst vurdere behandlingsbehovet ved oplevelser eller symptomer på stress? Hvilke borgere frafalder typisk stressforløbene? Hvem får mest ud af dem? Hvad er de næste skridt for en fælles vidensudvikling? Hvad er de største udfordringer? Hvad kan antages at have en kausal virkning i de eksisterende forløb?

Konferencen består af oplæg og workshops fra:

 • Bo Netterstrøm og Pernille Rasmussen, COPEstress projektet
 • Morten Willert, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital
 • Ole Carstensen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning
 • Iben Holbæk Lundager, Randers Sundhedscenter
 • Hanne Knudsen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital
 • Greta Lund, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital
 • Tine Norup, Center for Psykisk Sundhedsfremme
 • Christian Gaden Jensen, Center for Psykisk Sundhedsfremme
 • Yun Ladegaard, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
 • Vivi Imer Hansen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg Universitetshospital
 • Morten Kallehauge, Tidlig Indsats, Arbejdsmiljø København

Kom og præsenter aktuel forskning eller praksis på – Posterbasaren - i frokostpausen.

Tilmelding senest den 11. december 2015. Begrænset antal pladser.

Læs mere og tilmeld dig

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge