DR og DP indgår aftale om teknisk løsning for videokonsultationer via sundhed.dk

 I

Her kan du læse om:

  • Aftale om teknisk løsning for videokonsultationer via sundhed.dk
  • Erhvervsstyrelsen åbner op for ansøgninger om lønkompensation

 

  • Aftale om teknisk løsning for videokonsultationer via sundhed.dk

Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner har d. 24. marts 2020 indgået aftale om en teknisk løsning for videokonsultation via sundhed.dk for at mindske spredning af coronasmitte og samtidig opretholde adgang til psykologhjælp.

Aftalen betyder, at der i løbet af marts måned vil blive stillet en teknisk løsning til rådighed for de praktiserende psykologer med ydernummer, som ønsker at gøre brug heraf. Løsningen etableres via sundhed.dk og i første omgang er der tale om en browserbaseret løsning, som tilgås via sundhed.dk websitet.

Psykologer uden ydernummer har efterfølgende mulighed for at tilslutte sig den tekniske løsning til videokonsultationer mod egenbetaling.

Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening er optagede af, at den nye løsning hurtigst muligt tages i anvendelse, så vi kan sikre at mindske spredning af coronasmitte og samtidig opretholde adgang til psykologhjælp.

Den særlige situation kalder på et sikkert alternativ

Allerede 12. marts 2020 indgik overenskomstparterne aftale om, at det er muligt for psykologer med ydernummer at afholde første konsultation via video samt at afholde telefonkonsultationer. Aftalen indebar desuden en midlertidig suspendering af kravet om, at psykologen skal befinde sig på klinikadressen, mens behandlingen via video foregår.

Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening er enige om, at det i den særlige situation, som corona-epidemien har forårsaget, er relevant at kunne tilbyde et sikkert alternativ for gennemførelse af videokonsultationer for psykologer med ydernummer samt at yde hjælp til hurtigt at kunne tage en sådan løsning i brug. Derfor følger vi nu op med aftale om en teknisk løsning.

Det ved vi indtil nu om løsningen

Sådan fungerer det: Klienterne starter videokonsultationen op fra sundhed.dk websitet, hvor der vælges en klinik baseret på sundhed.dk’s liste over psykologer. Klienten finder frem til egen psykolog og ringer op til et virtuelt venteværelse for den pågældende klinik. Psykologen/personalet besvarer kaldet, og videosamtalen gennemføres. Der benyttes NemID som log-in for klienten. Psykologen kan anvende digital medarbejdersignatur eller NemID.

Teknisk udstyr: Løsningen stiller krav til, at den enkelte psykologpraksis råder over relevant teknisk udstyr – i praksis et godt videokamera tilsluttet Pc’en samt gode lyd- og mikrofonforhold (ideelt set høretelefoner).

I første omgang en periode på seks måneder: Løsningen og support herpå stilles til rådighed for psykologer med ydernummer i en tidsbegrænset periode på seks måneder gældende fra den dato, hvor løsningen er klar til at blive taget i brug. Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening vil på et senere tidspunkt drøfte mulighed for en permanent løsning.

Andre løsninger må gerne anvendes: Den nye aftale er ikke et påbud om at anvende den tekniske løsning via sudhed.dk, og psykologer med ydernummer kan vælge at tage andre videoløsninger i anvendelse. Her er det i givet fald den enkelte psykolog, der har ansvaret for den nødvendige sikkerhed.

Udbredelse og kommunikation: Målet er, at den nye løsning hurtigst muligt tages i anvendelse, så vi sikrer at mindske spredning af coronasmitte samtidig med, at vi opretholder adgang til psykologhjælp. Dette kræver en stor kommunikationsindsats fra alle involverede.

Der vil blive udarbejdet relevante instrukser, der på en pædagogisk måde vejleder om, hvordan videokonsultation i praksis gennemføres.

Samtidig skal I som psykologer i jeres kommunikation med klienterne være med til at sprede kendskabet til løsningen samt i relevant omfang instruere i, hvordan klienterne i praksis tilgår videosamtalen.

Support: Der etableres en support-funktion, der kan bruges af både psykologer og klienter.

Psykologer uden ydernummer: Psykologer uden ydernummer kan tilkøbe sig adgang til at bruge løsningen. Prisen vil være 300 kr. pr. måned samt et oprettelsesgebyr på 300 kr. Den første uge, efter løsningen er igangsat, er forbeholdt psykologer med ydernummer. Psykologer uden ydernummer kan herefter tage løsningen i brug, hvis de ønsker. Der afregnes direkte til leverandøren.

Hvornår går løsningen i luften? Vi kender ikke p.t. den præcise dato, hvor løsningen går i luften, men satser på, at dette kan ske inden for den næste uges tid og holder jer løbende orienteret.

Mere information følger

Vi følger op med mere information så snart, vi ved mere. Vi opfordrer til, at I på nuværende tidspunkt venter med at kontakte os med spørgsmål til aftalen.

 

  • Erhvervsstyrelsen åbner op for ansøgninger om lønkompensation

Erhvervsstyrelsen har i dag åbnet for ansøgning om lønkompensation. Du kan gøre brug af denne ordning for at undgå at afskedige medarbejdere, hvis din virksomhed står over at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Vær opmærksom på, at der kun er tale om lønkompensation og ikke kompensation for selvstændige. Vi informerer så snart, der åbnes for ansøgning om kompensation for selvstændige.

Konkrete spørgsmål om kompensation og udformning af ansøgning skal rettes direkte til Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen har desuden på deres hjemmeside omtalt, hvordan man som virksomhed kan få sparring om håndtering af corona-krisen i sin virksomhed hos de seks regionale erhvervshuse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge