Danske Regioner: Psykologerne manipulerer

 I

Presseklip: Psykologernes formand afviser ifølge et interview på Altinget i dag al kritik fra Danske Regioner om, at psykologerne manipulerer med tallene for at få flere offentlige midler til angst- og depressionsbehandling.

Ifølge en opgørelse foretaget af Danske Regioner har kun 50 ud af 850 psykologer nået det behandlingsloft af angst og depressionsramte på 275.000 kr., som Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening har indgået aftale om ikke må overskrides.
Desuden er kun 20 psykologer yderligere ved at nå loftet ved at have omsat for mere end 250.000. Samtidig viser en søgning på Sundhed.dk foretaget af Altinget, at der i Region Sjælland, Hovedstaden og Region Midtjylland er mellem 30 og 120 psykologer i hver region, der samarbejder med det offentlige, som har under en måneds ventetid.

Det får Danske Regioner til at mene, at Dansk Psykolog Forening manipulerer med tallene, når foreningen gentagne gange dels har sagt, at ventelisterne til behandling for angst og depression stiger, dels at der ikke er fulgt penge nok med ordningen, for ifølge Danske Regioners prognose på baggrund af det hidtidige forbrug fra juli til september, når man måske slet ikke at bruge alle 130 millioner, som via satspuljen er afsat i 2013.

– Danske Regioner har været i dialog med Dansk Psykolog Forening, hvor tallene er blevet diskuteret. Og alligevel fortsætter de med at sige, at loftet skaber ventelister, og at der ikke er penge nok. Det minder om manipulation, siger næstformand i Danske Regioners Løn- og Personalepolitiske Udvalg, Anders Kühnau (S). Anders Kühnau.

Dansk Psykolog Forening handler ikke mod bedre vidende
Dansk Psykolog Forenings formand, Eva Secher Mathiasen, afviser i artiklen, at foreningen mod bedre vidende har klaget i medier og på foreningens hjemmeside over behandlingsloftet, ventetiderne og den samlede ramme på 130 millioner kroner for 2013.

– Vi vil da være mindst lige så frustrerede som regionerne, hvis ikke alle penge bliver brugt til formålet. Men vi er altså midt i et forløb, hvor vi for nogle måneder siden indførte indtægtsloft, fordi der var for mange, der benyttede sig af ordningen. Og nu holder vores medlemmer så måske for meget igen. Men det er jo, efter at loftet blev indført og de mange advarsler fra Danske Regioner om, at pengene blev brugt for hurtigt, siger Eva Secher Mathiasen til Altinget.

En forklaring på, at psykologerne ikke bare behandler løs er, at medlemmerne på regionsaftalen er forpligtet til at tage patienter ind hen over hele året.

– Har de mange patienter, så er de nødt til at sætte nogle på venteliste, så de ikke ryger i udgiftsloftet inden årets udgang, siger Eva Secher Mathiasen.

Desuden er behandlingsloftet på 275.000 kr. ikke gennemskueligt for den enkelte psykolog. Hvis alle 850 psykologer på ordningen nåede de 275.000 kr., så ville der blive brugt dobbelt så meget, som der er afsat til ordningen, siger Eva Secher Mathiasen til Altinget:

– Loftet på 275.000 blev sat ud fra, at nogle psykologer vil være langt fra at behandle for dette beløb, mens nogle ligger over. Desuden er det første gang, at vi som forening indgår en aftale med et loft af denne type med regionerne. Og det kræver altså lidt øvelse at få 850 selvstændige psykologer til præcist at lande på det beløb, der er afsat i satspuljen. En del af medlemmerne har også andre typer patienter fra det offentlige og private kunder, hvilket de arbejder med parallelt, siger Eva Secher Mathiasen.

Sundhed.dk misvisende
Eva Secher Mathiasen fastholder overfor Altinget, at der ifølge Dansk Psykolog Forenings opgørelse er over 10 ugers ventetid i gennemsnit. Hun forklarer samtidig, at sundhed.dk ikke giver et reelt billede af ventetiderne, fordi det simpelthen endnu ikke her er teknisk muligt for psykologerne at registrere forskellige ventetider for de forskellige behandlingskategorier.

– Problemet er, at psykologerne har forskellige ventetider. De kan have én, der gælder for behandling for angst og depression via henvisning, en anden for patienter, der selv betaler det hele, og en tredje for andre patienter via den offentlige sygesikring. Og hvis de kun kan opgive en type ventetid, så opgiver de måske den korteste, og den gælder måske ikke depressive eller angst-patienterne,” siger Eva Secher Mathiasen.

Det betyder med andre ord, at man ikke få en særskilt opgørelse over ventetiden på angst og depressionsbehandling. Eva Secher Mathiasen gør i artiklen på Altinget opmærksom på, at det er aftalt med regionerne, at sundhed.dk i fremtiden skal kunne vise ventetid for de forskellige patienttyper hos den enkelte psykolog.

Eva Secher Mathiasen afviser dermed også Danske Regioners kritik af, at kun omkring 500 af 850 psykologer har indberettet deres ventetid på sundhed.dk, selv om de enkelte psykologer er forpligtet til det.

– En del af forklaringen skyldes, at det ikke er teknisk muligt at registrere den samme ventetid to gange i træk, siger Eva Secher Mathiasen.
Altinget oplyser i artiklen, at deres undersøgelse af ventetiderne kun medtager de psykologer, som har oplyst deres ventetid. Psykologer uden ventetidsopgørelse kan enten have en kortere eller længere ventetid. Region Hovedstaden, Midtjylland og Sjælland er med i optællingen, fordi der særligt her har været fokus på ventetiden og adgangen til psykolog for behandling af moderat depression og angst, skriver Altinget.

– Jeg synes faktisk, at vi har været den pæne elev i klassen. Grundlæggende er problemet, at der er for få penge til det store behov behandling af depression og angst, siger Eva Secher Mathiasen.

Anders Kuhnau siger til Altinget, at Danske Regioner skal have et møde på politisk plan med Dansk Psykolog Forening.

Altinget, 27. november 2013.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge