De nye satspuljeaftaler: Gevinst for børn og unge, men ingen penge til angst

 I

Penge til indsatser for børn og unge med psykiske udfordringer, til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og til forsøg til med medicinfrit afsnit i psykiatrien. Det er blandt resultaterne af årets satspuljeaftaler. Desværre blev der ingen penge til at afskaffe aldersgrænsen for tilskud til angstbehandling for angstramte over 38 år.

Folketingsmedlemmerne har nu afsluttet maratonforhandlingerne om de såkaldte satspuljer, og aftalerne ligger klar. Det er især aftalerne på social- og sundhedsområdet, der har betydning for psykologernes arbejde.

På det sociale område er der afsat penge til indsatser til mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, psykologhjælp til voldsramte (i nære relationer) og mestring af skoledag og hverdagsliv for elever med autisme og ADHD.

Der er endvidere afsat et større millionbeløb til en tidlig indsats for udsatte børn og unge i kommunerne blandt andet med det formål at undgå stigmatisering og medicinering.

I forlængelse af indsatsen på socialområdet følger aftalen på sundhedsområdet op med forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske udfordringer for blandt andet at styrke sammenhængen mellem PPR og psykiatrien.

Foreningen har forud for forhandlingerne holdt møder med hovedparten af de politiske partier og blandt andet pointeret behovet for en styrkelse af en tidlig indsats for børn og unge, herunder bedre sammenhæng mellem PPR og børn- og ungepsykiatrien.

Formand for DP, Eva Secher Mathiasen, er ikke mindst glad for den tværgående indsats:

ESM 106– Jeg håber, at de penge fører til varig forbedring af samarbejdet på tværs af den regionale børn- og ungepsykiatri og den kommunale PPR. For der er meget at hente og mange børneliv, som kan blive bedre, hvis vi sætter rigtigt og præcist ind, tidligt, så flere børn undgår en alvorlig sygdomsudvikling og lange forløb i psykiatrien.

– Psykologerne i PPR kan yde en betydelig indsats i dette arbejde, ikke mindst for at sikre, at psykologerne i psykiatrien får tid og rum til at koncentrere sig om de børn, som har mere alvorlige lidelser. Det er en hjørnesten i et godt samfund, at man arbejder for at sikre, at børn har de bedste vilkår for en god og sund opvækst. Børn bliver voksne en dag og skal bringe os alle sammen ind i fremtiden. Der er brug for dem alle sammen. De er vigtige. Alle sammen.

Herudover er der afsat midler til forsøg med en medicinfri afdeling i psykiatrien i en region og en indsats for selvmordsforebyggelse i form af en ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien.

Ingen tilskud til angstramte over 38 år
Aftalerne indeholdt desværre ikke midler til at afskaffe den øvre aldersgrænse for tilskud til psykologbehandling for angst for mennesker over 38 år. Det undrer Eva Secher Mathiasen:

– På trods af Sundhedsstyrelsens generelle holdning til at aldersgrænsen ikke er sagligt begrundet, og selvom vi har dokumenteret, at det er en meget effektiv investering, er der ringe vilje til at gøre op med denne forskelsbehandling. Styrelsen og politikerne refererer gang på gang til de tvivlsomme og mangelfulde evalueringer af ordningen, og det bremser en udvidelse.

– Det er brandærgerligt for de mange borgere med angst, for de arbejdspladser der mister en skattet medarbejder og for den samlede folkesundhed. Det er dyrt at undlade denne investering – menneskeligt og økonomisk. Angst koster fx 9,3 mia. kroner om året. Vi har som forening gjort opmærksom på dette flere gange, senest på et foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Det er selvfølgelig en indsats vi fortsætter, siger Eva Secher Mathiasen.

Se hele satspuljeaftalen for sundhedsområdet.
Se hele satspuljeaftalen på det sociale område.

Jeg håber, at de penge fører til varig forbedring af samarbejdet på tværs af den regionale børn- og ungepsykiatri og den kommunale PPR. For der er meget at hente og mange børneliv, som kan blive bedre, hvis vi sætter rigtigt og præcist ind, tidligt, så flere børn undgår en alvorlig sygdomsudvikling og lange forløb i psykiatrien, siger Eva Secher Mathiasen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge