Psykoterapeutiske metoder – 15 dage af 6-6,5 timers undervisning, 91 timer

Klinisk børnepsykologi 6.4.4.2.3 (78 timer)

Psykoterapi med børn 12.4.4.2.2 (90 timer)

Psykoterapi med voksne 12.4.4.2.3 (30 timer)

Modul

Indhold

Underviser

Dage

MODUL 1
MBT-introduktion

“Velkommen”

MBT-introduktion

Afdækning af mentaliseringsevne hos forældre

Susanne & Maria

Sebastian & Nana

Anne Blom Corlin

En aften, evt. 14. juni

15.-16. juni 2016

17. juni 2016

MODUL 2
MBT-Familie

MBT-Family

Dickon Bevington
og Cathy Troupp
Anna Freud Instituttet

18.-19. august 2016

MODUL 3
MBT- Familie

MBT-F (fortsat)

Helen Brasnett
og Cathy Troupp
Anna Freud Instituttet

15.-16. september 2016

MODUL 4
MBT-Børn

MBT-Børn og traumer

MBT-spædbørn

Janne Østergaard

Anne Blom Corlin

29.-30.november 2016

1. december 2016

MODUL 5
MBT-Unge

MBT-Adolescent

Trudie Rossouw, Anna Freud Instituttet London

18.-19. januar 2017

MODUL 6
MBT-Grupper og opsamling

MBT-Grupper &
Opsamling på uddannelsesforløbet

Sune og Mickey

22.-24. marts 2017

Uddannelses indhold

Uddannelse i Mentaliserings Baseret Terapi (MBT) med børn, unge og deres familier. Vi har inviteret en række af de førende undervisere inden for området både fra Danmark og fra Anna Freud Instituttet i London.
Undervisningen vil tage form af faglige oplæg, video, læsning og øvelser. Der vil endvidere blive arrangeret læsegrupper, og der er mulighed for at tilvælge supervision i MBT.

I løbet af uddannelsen vil følgende begreber blive foldet ud:

 • Udvikling af mentalisering
 • Mentaliseringsbaseret behandling
 • Traumers betydning for mentaliseringsfærdigheder
 • Traumebehandling
 • Mentaliseringssvigt og ikke-mentaliserende tilstande
 • Mentaliserings færdighedsudvikling
 • Mentalisering i et generationsperspektiv
 • MBT i familiebehandling
 • MBT i småbørnsfamilier
 • MBT med børn
 • MBT med unge
 • Konkrete MBT teknikker og aktiviteter
 • Vurdering af terapeutens overholdelse af MBT metoder
 • Vurdering af klienters mentaliseringsevne
 • MBT i forhold til selvskade, manglende selvværd, affektregulering og vanskeligheder forbundet med manglende impulskontrol
 • Evaluering af MBT i praksis

Læsegrupper:

Forud for uddannelsens start arrangeres læsegrupper, som vi anbefaler mødes imellem undervisningsgangene. Forud for uddannelsens start vil vi arrangere et introduktionsmøde, hvor deltagerne møder hinanden, og grupperne får mulighed for at arrangere mødedatoer m.v. Vi vil komme med bud på, hvordan dagene kan bruges, hvorefter grupperne bliver selvkørende.
Der vil være læsestof til hvert modul, som forventes læst af deltagerne.

Supervision:

Der er mulighed for at arrangere supervisionsgrupper blandt holdets deltagere. Ved tilmelding til kurset bedes oplyses om et evt. ønske om supervision.
Supervisionsgrupperne kommer til at omfatte 60 supervisionstimer på max 8. personer (gerne mindre, det vil afhænge af antallet af interesserede).
Vi håber at kunne udbyde disse grupper for 15.000,- pr. deltager. Men prisen vil afhænge af, hvor mange der tilmelder sig, og dermed hvor store grupperne bliver. Dette supervisionsmodul er en forudsætning, hvis uddannelsen skal bruges til specialistuddannelsen i Psykoterapi med børn.
Supervisionen kan godt komme til at strække sig over 1-2 år, og vil således fortsætte, når den teoretiske uddannelse er færdig.

Merit:

Søges om forhåndsgodkendelse til
6.4.4.2.3 (Psykoterapeutiske metoder, Klinisk Børnepsykologi), 12.4.4.2.2. (Grundlagsteori og klinisk teori, Psykoterapi Børn) og 12.4.4.2.3 (Anden teoretisk referenceramme, Psykoterapi Voksne)

Sted:

Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade, 2100 København Ø. Lokale 2AB.

Start: Juni 2016
Slut: Marts 2017

Pris:

Kr. 22.000 (plus moms) for medlemmer af selskabet. Kr. 24.500 (plus moms) for DP medlemmer, der ikke er medlemmer af selskabet.

Det er vigtigt for os at holde prisen så lav som muligt. Prisen inkluderer derfor kun forplejning, såfremt der er deltagere nok til, at kurset kan løbe rundt. Hvis dette bliver tilfældet, vil der blive sendt en mail ud kort før kurset, og deltagere må selv medbringe frokost.

Deltagere:

Min. 25 og max. 30. psykologer, der er medlem af selskabet, har fortrinsret. Såfremt vi ikke får 25 tilmeldinger til uddannelsen, vil vi kunne være nødt til at ændre på uddannelsen.

Tilmelding:

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet. Send en mail til bfps@outlook.dk med følgende oplysninger:

Navn:
Medlemsnummer i DP:
Telefon:
Mail:
Hvis der skal betales med EAN nr.,
EAN nr., virksomhedsnavn, adresse og kontaktperson:

Arbejdsområde:
Vil du deltage i en supervisionsgruppe i Kbh?: ja/nej
Vil du deltage i en læsegruppe?: ja/nej

Ved eventuelle spørgsmål til uddannelsens indhold kan du kontakte Vibeke Lund ved at sende en mail til bfps@outlook.dk

Tilmeldingsfrist:

1. maj 2016 (Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet. Tilmeldingen er bindende, med mindre der er venteliste, eller I selv kan finde en til at overtage jeres plads)

YDERLIGERE INFORMATION OM UDDANNELSEN

Undervisere

Anne Blom Corlin er cand.psych.aut., kommende specialist i psykoterapi (i 2015) og siden 2014 selvstændig psykolog med egen praksis. Anne har flere års erfaring med supervision, undervisning og terapi, særligt inden for plejefamilieområdet. Hun har været ansat i voksenpsykiatrien, senest ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård, med særligt fokus på tilknytnings- og choktraumer og kompleks PTSD. Senest ansat i Familieprojektet.

Sebastian Simonsen er cand.psych., Ph.D. og arbejder aktuelt på Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Han har flere års erfaring med undervisning og forskning, MBT supervision og mentaliseringsbaseret terapi med særligt fokus på gruppe psykoterapi, personlighedsforstyrrelser og psykopatologi. Sebastian har tidligere flere års erfaring inden for psykiatrien. Han har haft flere bestyrelsesposter, pt. er han bestyrelsesmedlem i European Society for the Study of Personlity Disorders.

Nana Lund Nørgaard er cand.psych.aut. og efteruddannet i mentaliseringsbaseret terapi (ved Katerud og Skårderud). Nana har flere års erfaring med supervisions- og undervisningsopgaver, samt erfaring fra psykiatrien med mentaliseringsbaseret behandling af personlighedsforstyrrede. Hun er ansat ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård og pt. tilknyttet et forskningsprojekt om udvikling af mentaliseringsbaseret behandling til ængstelig-evasiv personlighedsforstyrrelse på PCS.

Dickon Bevington er konsulent i børne- og ungepsykiatri ved NHS og medicinsk direktør for Anna Freud Instituttet i London. Dickon arbejder med MBT i familier med komplekse problemstillinger og socialt ekskluderede unge. Han har udviklet behandlingsmanualer og har igennem mange år undervist i MBT-F.

Cathy Troupp er børne- og ungdomspsykoterapeut. Hun arbejder med MBT-F teamet i Anna Freud Instituttet i London, både som kliniker og underviser. Cathy arbejder endvidere på Great Ormond Street Hospital, med børn med begyndende spiseforstyrrelse og deres familier, både i individuel og i gruppe terapi. Dertil arbejder Cathy på et Ph.D. studie om den mening unge og deres forældre tillægger spiseforstyrrelser.

Janne Østergaard Hagelquist er cand.psych.aut. og specialist i børnepsykologi og supervision. Hun arbejder med behandling, supervision og undervisning vedrørende mentalisering, omsorgssvigt, traumer og kriser. Janne har startet Center for Mentalisering, som har til formål at udbrede viden om mentalisering og anvendelsen af mentaliseringsbaseret behandling. Janne har udgivet flere bøger, senest udkom bogen ”Mentaliseringsguiden” fra 2015.
Helen Brasnett er psykolog og terapeut på Anna Freud Instituttet i London. Hun arbejder med MBT-F teamet og er Associate Clinical Totur i Klinisk psykologi på Royal Halloway, University of London. Hun arbejder med mentaliseringsbaseret behandling i familier og underviser i MBT. Hun har 20 års erfaring i at arbejde med børn, unge og voksnes psykiske sundhed.

Trudie Rossouw er ungdomspsykiater og psykoanalytiker. Hun er tilknyttet Anna Freud Instituttet i London. Trudie arbejder i North East London NHS Foundation Trust, hvor hun arbejder med unge ramt af selvskade, ligesom hun arbejder med unge i ambulant behandling, hvor hun anvender MBT. Hun har udgivet adskillelige artikler.

Sune Bo er cand.psych. Ph.D. og specialist i psykoterapi. Sune har flere års erfaring med undervisning, supervison og mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og voksne. Sune er pt. ansat i Børne- og Ungdomspsykiatrien, har været projektleder på et RCT studie af mentaliseringsbaseret gruppeterapi med unge med borderline personlighedsforstyrrelse.

Mickey Kongerslev er cand.psych., Ph.D. og specialist i psykoterapi. Mickey har flere års erfaring med undervisning, supervision og mentaliseringsbaseret terapi med børn, unge og voksne. Mickey har igennem flere år været ansat i psykiatrien. Pt. er han ansat Psykiatrisk Klinisk Roskilde og Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland. Mickey er senior forsker indenfor emnerne psykometri, personlighedsforstyrrelser og psykoterapi.

Litteraturliste

Nedenstående er forslag til læsning. Listen vil løbende kunne blive suppleret med forskningsartikler og specifikke kapitler fra de forskellige undervisere. Vi forventer dog, at deltagerne selv kan finde relevant baggrundslitteratur i de forskellige grundbøger til de forskellige moduler. Litteraturen kan med fordel bearbejdes i læsegrupperne.

Mentalisering i klinisk praksis af Anthony W. Bateman, Jon G. Allen & Peter Fonagy. Gyldendal Akademisk, 2010

Mentaliseringsguiden af Janne Østergaard Hagelquist. Hans Reitzels Forlag, 2015

Mentalisering i pædagogik og terapi af Janne Østergaard Hagelquist & Marianne Køhler Skov. Hans Reitzels Forlag, 2014

Mentalisering i mødet med udsatte børn af Janne Østergaard Hagelquist. Gyldendal Akademisk, 2012

Mentalisering i tilknytningsrelationer af Jon G. Allen. Hans Reitzels Forlag, 2014

Mentaliseringsbaseret terapi – manual og vurderingsskala – individuel version af Sigmund Karterud. Gyldendal Akademisk, 2011

Mentaliseringskompetence – i professionel praksis med børn, unge og familier af Maja Nørgård Jacobsen. Frydenlund, 2015

Mentaliseringsbaseret behandling af borderline-personlighedsforstyrrelse af Anthony Bateman. Akademisk Forlag, 2007

Affektregulering, mentalisering og selvets udvikling af Peter Fonagy; György Gergely; Elliot L. Jurist; Mary Target. Akademisk Forlag, 2007

Minding the Child. Mentalization-based Interventions with Children, Young People and Their Families af Nick Midgley og Ioanna Vrouva. Routledge, 2012

No-Drama Discipline: The Whole-Brain Way to Calm the Chaos and Nurture Your Child’s Developing Mind (Mindful Parenting) af Daniel Siegel. Bantam Books, 2014

The Mindful Therapist: A Clinician’s Guide to Mindsight and Neural Integration af Daniel Siegel. Norton, 2010

Attachment Across the Lifecourse: A Brief Introduction af David Howe. Palgrave Macmillian, 2011

Manual for mentaliseringsbaseret psykoedukativ gruppeterapi(MBT-I) af Sigmund Karterud og Anthony Bateman. Gyldendal Akademisk, 2011

 

Yderligere inspiration

Born for Love – Why Empathy is Essential – and Endangered af Maia Szalavitz & Bruce D. Perry. Harpercollins Publishers Inc, 2011

Drengen, der voksede op som hund – hvad vi kan lære af traumatiserede børn om tilknytning, tab og heling af Bruce Dunan Perry. Gyldendal Akademisk, 2011

The HEART & SOUL of CHANGE. Delivering What Works in Therapy af Barry L Duncan, Scott D Miller, Bruce E Wampold og Mark A Hubbel. American Psychological Association, 2011

Traumer. Narrativ behandling af traumatiske oplevelser af David Denborough (red.). Dansk Psykologisk Forlag, 2011

Reflecting Parenting. A guide to understand whats going on in your child’s mind af Alistair Cooper og Sheila Redfern. Routledge, 2015

Indholdet på modulerne

 

Modul 1 – MBT-introduktion

Del I. MBT-introduktion

Programmet vil introducere mentaliseringsbegrebet generelt med særligt fokus på børn, unge og familieområdet. Deltagerne vil lære om grundbegrebernes teoretiske betydning og via øvelser arbejde med, hvordan mentaliseringsteorien kan bruges i hverdagens kliniske arbejde.

Dag 1

   • Introduktion til mentalisering
   • Udvikling af mentalisering og non-mentalisering (tilknytningsteori, genetik, epistemisk tillid)
   • Forskellige typer af non-mentalisering og intervention (præmentalisering, mentaliseringsdimensioner, interventionsspektrum)

Dag 2

   • Personlighed og personlighedsforstyrrelser (personlighed hos børn og unge, risikofaktorer for forstyrrelse)
   • Mentaliseringsbaseret problemformulering (gennemgang af teori og eksempler, oplæg til gruppearbejde)

Del II. Afdækning af mentaliseringsevne hos forældre

Dag 3

Kursusdagen sætter særlig fokus på at vise, hvordan Refleksiv Funktion Skalaen på baggrund af udvalgte spørgsmål fra Adult Attachment Interview (AAI) og Parent Development Interview (PDI) kan bruges og inspirere i arbejdet med udsatte forældre og deres familier. Følgende temaer vil blive belyst:

   • Sammenhæng imellem forældres mentaliseringsevne og tilknytning til barnet, samt udviklingen af barnets mentaliseringsevne
   • Hvilke metoder kan anvendes til at vurdere mentaliseringsniveauet hos voksne (et overblik)
   • Introduktion til centrale spørgsmål fra AAI & PDI
   • Vurdering af mentaliseringsevnen ud fra AAI og PDI, herunder præsentation af den Refleksive Funktionsskala
   • Kendetegn for god versus begrænset mentaliseringsevne hos omsorgspersoner (præsentation af dialog- og vurderingsredskaber)
   • Planlægning af intervention ud fra forældres mentaliseringsniveau
   • Dilemmaer og udfordringer ved den kliniske vurdering af mentaliseringsevne hos forældre og omsorgspersoner

 

Modul 2 & 3 – MBT-Family

Programmet for Mentaliserings-Baseret Terapi i arbejdet med familier (MBT-F) sætter fokus på, hvordan mentaliserende idéer anvendes til at udvikle psykisk sundhed i familier, og hvordan MBT-F kan implementeres i det kliniske arbejde med familier.
Kurset vil primært fokusere på den kliniske praksis i MBT-F, i form af rollespil, gennemgang af videoer og videooptaget praksis. Træningen vil give en grundig introduktion til kernekompetencer anvendt i MBT-F, som inkluderer:

   • psykologens position
   • interventioner til at fremme mentalisering mellem familiemedlemmer
   • og at forstyrre non-mentaliserende samspilsmønstre

Målet med kurset er at give professionelle, der arbejder med børn, unge og familier, en grundlæggende viden i MBT-F, som kvalificerer deltagerne til at kunne praktisere mentalisering i det kliniske arbejde. Desuden vil kurset give deltagerne mulighed for at anvende MBT-F tilgangen i familier, der har børn med forskellige emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Kurset består af to moduler, som hver består af to dage i træk.

Dag 1 og 2 er delvist dedikeret til teori og forskning vedr. mentaliseringsbaseret terapi. Der gives en introduktion til kliniske færdigheder med mulighed for at kunne begynde at praktisere grundlæggende principper i MBT-F modellen.

Dag 3 og 4 giver mulighed for intensiv praktisering af en lang række af MBT-F teknikker, inklusiv leg og aktivteter for børn. Dette sker under supervision af MBT-F underviserne. Deltagerne introduceres endvidere for metoder til klinisk vurdering af mentalieringskapacitet i familier. Endelig bliver der mulighed for at praktisere de nyerhvervede færdigheder via rollespil og videooptagelse.

Kurset vil give deltagerne mulighed for efterfølgende at kunne praktisere og implementere MBT-F i det kliniske arbejde under løbende supervision af en supervisor med erfaring i MBT-F.

 

Modul 4 – MBT- Børn og traumer

Programmet vil bestå af følgende indhold på de tre kursusdage:

Dag 1
Beskrivelse af betydningen af traumer for mentaliseringsevnen.
Opmærksomheden samler sig om vigtigheden af at kende til traumers betydning for børn og unge, for at indgå i mentaliserende samspil.
De centrale traumediagnoser og implikationer for behandling gennemgås, herunder PTSD diagnosen og udvilklingstraumeforstyrrelse.
Gennemgang af STORM-modellen (Sikkerhed, Traumefokus, Opbyg evner/Overvind undgåelse, Ressourcer og Mentalisering). Modellen er både en pædagogisk og terapeutisk traumebehandlingsmodel.

Dag 2
Introduktion til Mentaliseringsguiden som er en praksisorienteret, visuel, lettilgængelig og anvendelig guide, der retter sig mod brug i pædagogisk og terapeutisk arbejde med omsorgssvigtede børn og unge og deres omsorgspersoner.
Dagen igennem vil der blive lagt vægt på, hvordan man i behandling kan arbejde med mentalisering i forhold til omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge og deres omsorgspersoner.

   1. Grundmodellerne inden for mentaliseringsbaseret behandling og brugen af disse til at skabe overblik over teorien og analyse ift. børn og unge som udgangspunkt for behandling.
   2. Gennemgang af en række psykoedukative modeller, som både kan bruges sammen med omsorgssvigtede og traumatiserede børn og deres forældre, og af det personale der arbejder med udsatte børn og unge.
   3. Redskaber til den professionelles egen refleksion. Det er modeller den professionelle kan bruge som støtte til at skabe ro, fastholde mentalisering og undgå udbrændthed i det ofte svære arbejde med udsatte børn og unge.
   4. Øvelser tilpasset traumebehandlingsmodellen STORM. Øvelserne kan bruges i det mentaliserende arbejde med omsorgssvigtede og traumatiserede børn, unge og deres familier.

Dagen igennem vil der være fokus på praksis og undervisningen vil veksle mellem teori, case-historier, øvelser og videoklip.

Dag 3
Introduktion til hvordan deltagerne kan arbejde med mentalisering i familier med spæd- og småbørn. Præsentation af de centrale aspekter i forældre-spædbarn/småbarn-samspillet, som er væsentlig for om barnet mødes med et udviklingsfremmende samspil. Udviklingsfremmende samspil er centralt for barnets mulighed for at udvikle sin mentaliseringsevne. Der vil således være fokus på interaktionen mellem barn og forældre med udgangspunkt i forældrenes mentalisering af det lille barn, med inspiration fra ”Minding the baby”. Der vil blive undervist i, hvordan terapeuten med nysgerrighed på forældrenes mentaliseringskompetence/ refleksivt funktionsniveau kan tilrettelægge udviklingsstøttende interventioner.

Interventioner til at fremme forældres evne til at mentalisere spædbørn og små børn (0-2 år):

   • Mentaliserende og ikke mentaliserende samspil hos forældre og deres spædbørn/små børn
   • Hvilke markører er der i interaktionen (implicit mentalisering) mellem forældre og små børn på ikke-mentaliserende samspil (kort introduktion til hvilke forhold der eksempelvis observeres i Parental Embodied Mentalizing (PEM)
   • Hvordan kan den profesionelle fremme forældres mentalisering af deres spædbarn/mindre barn – Introduktion til tænkningen i Minding the Baby og andre tilknytningsbaserede tilgange til at arbejde med mentalisering og tilknytning i det tidlige forældre-barn samspil som Cirkel of Security
   • At arbejde med egen mentaliserings kompetence som professionel – feltet tidlig indsats og egen mentalisering

 

Modul 5 – MBT-A

Kurset giver overblik over principper for mentaliseringsbaseret behandling specifikt i arbejdet med unge (MBT-A). Det vil bl.a. give deltagerne en forståelse af særlige komplekse forhold, der er væsentlige at fokusere på i arbejdet med unge. Desuden fokus på udviklingen i mentaliseringsevnen og en forståelse af hvorfor det er vigtigt ift. sociale relationer, at udvikle og vedligeholde selvværd, affektregulering og impulskontrol. Kurset vil desuden vedrøre det kliniske arbejde mht. selvskade, traumer og familiearbejde.

Formålet med kurset

   • en forståelse af hvorfor ungdommen er en kritisk periode
   • forståelse af mentalisering set i relation til ungdomstiden
   • udvikle en forståelse af MBT-A modellen samt hvordan det kan anvendes eksempelvis ift. selvskade, traumer og i arbejdet med unge og deres familier

 

Modul 6 – MBT-Grupper

Kurset består i en introduktion til de generelle principper for mentaliseringsbaset gruppebehandling (MBT-G) med udgangspunkt i Sigmund Karteruds manual, herunder gennemgås 1) caseformulering, 2) kriseplan, 3) introduktion til mentaliseringsbaseret behandling (MBT-I). Herudover berøres principper vedrørende de generelle gruppedynamikker og begreber, såsom matrix-begrebet, gruppens udviklingsfaser, rammer, antigruppefænomener, vurdering af egnethed til gruppeterapi, group-cohesion, kurative faktorer, spejlinger og maligne spejlinger og særlige vilkår ved børn og unge og grupper.

Form: Undervisningen vil være en kombination af teoretiske oplæg, summe-øvelser og konkrete øvelser baseret på både kursisternes dilemmaer og udfordringer med gruppebehandling. Desuden træning af konkrete gruppebehandlingsprincipper fra MBT-G manualen.

Dag 1
Indføring i gruppeprocesser og dynamikker
Mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Dag 2
Elementerne i og principperne for mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Dag 3
Case-baseret undervisning i plenum og mindre grupper

Send en mail til os

Her kan du sende en besked til sekretariatet. Din mail sendes videre til en relevant medarbejder og du får svar så hurtigt som muligt.